LysRummet
Lysten & verden - sproglige noteringer, ud- & indfald - startet i maj 2008 af Tommy Flugt

Til læseren

Der er intet her du ikke kunne finde på selv

Der er ingen løsninger på noget som helst

Kort sagt der er ikke noget at komme efter

Ikke engang gode råd og alternative forslag

Der er overhovedet ikke noget af blivende værdi

Alle tørklædediskussioner er omhyggeligt fjernet

Til gengæld opfordres mændene til at gå med hat

En enkelt sten i skoen er måske hvad det kan blive til

Man skal intet tage for givet og slet ikke skribenten

LysRummets bestyrer hilser alle god lyst

Må lyset give dig lyst, energi & glæden tilbage

Skulle der falde et par ord af til mig er du velkommen

Med venlig hilsen

Tommy Flugt