Strona główna


dr Tomasz Szymura

Uniwersytet Wrocławski
Katedra Ekologii Biogeochemii i Ochrony Środowiska
pl M. Borna 9
50-328, Wrocław
tomasz.szymura(at)uwr.edu.pl
tel: 071 375 93 81

ResearchGate - link
Google scholar Citation - link