Trang chủ

Tin Tức: 
18/3/2012 tham dự Hội Thi Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức tại hội trường B

Sự kiện
07/3/2012:
Hội thi Giáo viên mầm non giỏi cấp tỉnh sẽ được khai mạc vào ngày 22/3/ 2012 tại hội trường Sở GD ĐT.
+ Nội dung thi gồm:
   - Bài kiểm tra năng lực ( thi lý thuyết): 8h -11h sáng ngày 22/3/12
   - Sáng kiến kinh nghiệm
   - Thi thực hành: Gv thực hành 2 hoạt động ( tiết giảng dạy thực tế) tại 1 lớp học gồm: 1 tiết tự chọn và 
1 tiết bắt buộc ( GV được bốc thăm bài dạy): từ ngày 28/3/21 đến ngày 04/4/12 tại 2 địa điểm tường MN 
Thị trấn Châu Thành và trường MN Họa Mi Kế Sách

   * Hồ sơ dự thi của đơn vị: 01 danh sách đề nghị GVG cấp huyện dự thi cấp tỉnh; 01 bản thành tích cá nhân;
 02 bản sáng kiến kinh nghiệm ( Thuyết trình đồ dùng, đồ chơi...) đã được đánh giá xếp loại; 01 phiếu kiểm tra HSSS ( được xếp loại tốt), 2 ảnh 3x4

+ Công nhận danh hiệu " Giáo viên dạy Giỏi" cấp tỉnh:
    GV có sáng kiến kinh nghiệm ( hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, hoặc dồ dùng, 
đồ chơi) được xếp loại A, có 1 tiết dạy được xếp loiạ Giỏi, tiết còn lại là loại Khá trở lên và điểm thi lý thuyết 
đạt từ 8 điểm trở lên ( đây được coi là điều kiện để công nhận danh hiệu)

+ Hội thi sẽ được tổng kết vào: 7h30 ngày 6/4/2012 tại Hội trường Trường MN thực hành Sư phạm
       
6/2/2012
Các trưởng đoàn thực tập năm 3 đưa sinh viên xuống các trường mâm non
         Đây là hình ảnh giờ hoạt động góc của các 
cháu trường mẫu giáo Thực hành Sư phạm


ĉ
Pham Thanh Thuy,
01:07, 13 thg 3, 2012