Tolvtonalitet 1722

Artiklen i udskriftformat (2 sider) kan hentes her!
Forstør illustrationerne ved at klikke på dem!
Se også artiklen 'Kun Spøg?'
 
Arnold Schönberg indleder sit radioforedrag ”J.S.Bach” (1950) sådan:

”Jeg plejede at sige: Bach er den første tolvtonekomponist. Det var naturligvis spøg. Jeg vidste ikke engang om nogen anden før ham fortjente denne titel. Men sandheden som denne konstatering er baseret på er, at fuga nr 24 i h-mol af det Veltemperererede Klaver bd. I begynder med en Dux, i hvilken alle tolv toner forekommer. (…)

I denne fuga er de kromatisk altererede toner hverken udskiftninger eller bestanddele af skalaer. De besidder tydeligvis en uafhængighed, der ligner den, der er mellem den kromatiske skalas gensidigt uafhængige toner i en tolvtonekompositions grundrække. Den eneste væsentlige forskel mellem deres natur og den moderne kromatik består i, at de ikke udnytter deres flertydighed som middel til modulatorisk retningsskift. (...)”

Såvidt Schönberg. Siden - i 1970erne – fandt Frede Schandorf den transskriptionskode, der analogt omsætter 7-notation til 12-notation, altså omkoder det ene (gængse) skriftsprog til det andet (ny) skriftsprog. Analogt – idet 7-tonal skrivemåde omkodes til 12-tonal skrivemåde (som altså ikke er atonal eller dodekafon, men netop tonal).

 


Dux'en har 13 forskellige toner, der er en sammenhængende kvart/kvintskridtrække, hvis første 12 toner - som skala - danner den h-kromatiske skala - og hvis sidste 12 toner - som skala - danner den fis-kromatiske skala - nota bene (!)

Symmetrisk ordnet som faldende skala har h-kromatisk 7 diatoniske halvtrin, der er nummereret symmetrisk :

 -3   -2   -1    0   +1   +2   +3 

Overført til Dux'en tydeliggør nummereringen Dux-kernens raffinerede symmetrier, - var det også dem Schönberg hørte ?

 

12-notationen viser én 12-alteration. Indikerer 12-alterationen samtidig 7-modulation & 12-modulation: fra h-mol til fis-mol & 'h-12' til 'fis-12'  ? 

Comments