OPSLAG:‎ > ‎

- Fokuseringer

De fem midterste opslag fokuserer på 12-tonalitet:

- tre opslag:

4. 12-koder: indlæring af 12 tonal nodeskrift    5. 12-navne: indlæring af 12-tonale intervalnavne    6. 12-tap: indlæring af 12-tonalt intervalhierarki

- to opslag:

7. 12-kugleramme: fordybelse i 12-tonalitetens matematiske 'anatomi'    8. 12-puppe: overvejelser vedrørende forvandlingen fra 7- til 12-tonalitet 


12-koder


12-navne


12-tap


12-kugleramme


12-puppeComments