OPSLAG:

A. Indblik

De indledende tre opslag:

1. Brønd & Kilde

2. Tilblivelse

3. Vækst & Forgrening

giver et første indblik i chronomatikkens tonalteoretiske univers.

Opslagene kan bruges som grafiske orienteringer eller udfordringer før eller efter læsning af artiklen ”Musik – den 4. dimensions sprog”.


B. Fokuseringer

De fem midterste opslag fokuserer på 12-tonalitet:

- tre opslag:

4. 12-koder: indlæring af 12 tonal nodeskrift

5. 12-navne: indlæring af 12-tonale intervalnavne

6. 12-tap: indlæring af 12-tonalt intervalhierarki

- to opslag:

7. 12-kugleramme: fordybelse i 12-tonalitetens matematiske 'anatomi'

8. 12-puppe: overvejelser vedrørende forvandlingen fra 7- til 12-tonalitet


C. Udsyn

De sidste fire opslag sammenholder tonalteorien med andre samtidige impulser:

9. Nynne Koch & Frede Schandorf:

Udforskning af køn og tonalitet – vindeltrappe og cylinderspiral -

10. Fritjof Capra & Frede Schandorf:

Tonalitet som systemisk natur – systemtræ og tonespalier -

11. Alain Daniélou og Frede Schandorf:

53-skala og 53-tonalitet – Østen møder Vesten -

12. Ervin Laszlo & Frede Schandorf:

System-filosofi og system-matematik – vision 2032 

Comments