Om kbn

Om min livsvej

Jeg blev født i Thisted i 1935 ind i priviligerede vilkår skabt af mine forældre ved arbejdsomhed og sparsommelighed, omhu og kærlighed. Skoletiden var præget af dynamiske og inspirerende musikfolk i kirke og skole. Også på lærerseminariet var det musikken der fyldte, lige som i årene efter, hvor jeg studerede orgelspil og musikteori. Under 30-årskrisen smuldrede alt, efterfulgt af to lykkelige 'åbninger': – 'noget med sprog' i '66 og 'noget med musik' i '67. I årene 1969-2000 levede jeg omgivet af kærlighed fra allerkæresten min, Helen Borg Lind. Mit praktiske erhvervsarbejde var ordblindepædagogik. Eleverne gav uvurderlige pædagogiske og metodiske erfaringer som i 1996 udmøntedes i ”Ord&Rod” om ekspremologi. Efter musikpædagogisk studium (1975-79) og chronomatisk tonalteoretisk 'mesterlære' (1979-1989) forløstes den musikalske 'åbning' fra '67, der nu (2011) munder ud i denne hjemmeside ”Tolvtonalitet”. 

 - (Juli 2011) - Knud Brant Nielsen.

Comments