ARTIKLER:

- kronologisk -


De tonale notationssystemer - Frede Schandorf, 1984

En grundvidenskabelig redegørelse for musikkens skriftsprog og dets forhold til tonalitet,

på samme tid aldeles traditionelt og særdeles utraditionelt.


Forord til De tonale notationssystemer

Frede Schandorf, 1984


Det 12'tonale 7'linje-nodesystem - Frede Schandorf, 1984

En grundig teoretisk og praktisk beskrivelse og indføring i 12-notation,

konkretiseret ved et væld af eksempler fra den levende musik.


Musik – den 4.dimensions sprog - Karin Sivertsen og Hanne Tofte Jespersen, 1984

For mange måske den allerbedste første læsning og introduktion i tonalitetens og chronomatikkens univers:

tre veloplagte beretninger/fortællinger: to pædagogiske lektioner og et interview med Frede Schandorf.


Cromatisk og 12'tonal fantasi over B.A.C.H. - Frede Schandorf, 1985

”Med Bach som vejviser” lægger denne vigtige afhandling op til ”fornyet prøvelse af de sædvanlige præmisser for harmonik og tonalitet” og til at være indstillet på ”ny tænkning, ny erkendelse, uanset hvor fremmedartet konsekvenserne heraf måtte blive”.


Chronomatik i sammendrag – Frede Schandorf 1988

En enkel og stringent præsentation af chronomatikkens fascinerende tids-4-dimensionelle univers

med musikalsk teori og praksis som fuldt integreret og helt basal kerne.


Om pythagoræisk 12-tonalitet i barokke orgelværker - Knud Brant Nielsen, 1988

De stærkeste spændingsintervaller fører an i en opdagelsesfærd, som søger at belyse 12-tonalitetens invasion/indbryden og vækst i barokkens 7-tonalt kromatisk voksende jungle.


Kun spøg ? - kbn, 1996

Ét 12-tonalt # i 12-notationen af Bachs h-moll-Dux (W.Kl. I) indikerer modulation til dominanten, og nærlæsning af Dux-Comes bekræfter, at temaet modulerer både 7-tonalt og 12-tonalt – på samme tid og på samme vis.


7 & 12 - kbn, 1998

Artiklen introducerer ''bifokal læsning', som læser gængs 7-notation og samtidig tænker såvel 7-tonalt som 12-tonalt (dvs. med to synkrone fokus).


Franz Liszt's Trübe Wolken / Nuages gris - kbn, 2000

Nærlæsning af denne uanselige sats – måske Liszt's allersidste (1881) – peger på stykket som musikhistoriens måske allerførste egentligt helstøbte 12-tonale komposition.


Lærebog i Chronomatik – Ernst Rasmussen og Aase Bonde, 2006

En diger, stort anlagt lærebog, der rækker fra brede, grundige beskrivelser af elementære begreber

til almene og filosofiske overvejelser af store emner. (Desværre for tiden udgået.)


Om interval-par - kbn, 2007

Alle 7-tonalitetens intervaller indgår i to forskellige parforhold, hvoraf det ene bevares, det andet udskiftes, når 7-tonaliteten efter fuldbyrdet 7-kromatisering 'slår over i' 12-tonalitet.


Ingen roser uden toner - Skye Løfvander, 2010

Med denne veloplagte, informative og smukke artikel sætter forfatteren ny standard for chronomatisk tonalteoretisk formidling: teori og virkelighed forbinder sig med dén dybe natur, som er al chronomatisk tonalteoris brønd & kilde. 

Comments