Khatam Terjemahan

                                               [Previous] [Next]

AR-RA’D, dari ayat 21~30.

21.  Dan yang hubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya dihubungkan, dan takutlah kepada Tuhan mereka dan takut kepada kepayahan hari perhitungan.

22. Dan yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka, dan mendirikan sembahayang dan membelanjakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka, dengan tersembunyi dan dengan terang, dan menolak kejahatan dengan cara yang baik, mereka itu adalah bagi mereka balasan baik diakhirat.

23. iaitu syurga-syurga kekal yang mereka akan masuk padanya bersama orang-orang yang berbuat kebaikan  dari bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan anak cucu mereka, sedang melaikat akan masuk ketempat mereka dari tiap-tiap pintu.

24. Sambil berkata; “mudah-mudahan keselamatan atas kamu lantaran kesabaran kamu oleh itu alangkah baiknya balasan akhirat !“

25. Dan orang-orang yang memecahkan perjanjian Allah sesudah dikuatkan, dan memutuskan apa yang Allah perintah supaya dihubungkan, dan memutuskan apa yang Allah perintah supaya dihubungkan nya, dan mengadakan kerosakan dibumi , adalah bagi mereka laknat, dan bagi mereklah tempat kedudukan yang tidak baik.

26. Allah membentangkan  rezeki kepada siapa yang ia kehendaki, dan ia membatasinya  dan mereka merasa senang dengan kehidupan dunia, pada hal penghidupan dunia dibandingkan dengan akhirat, tidak lain, melainkan satu bekalan.

27. Dan berkata orang-orang yang tidak beriman; “alangkah baiknya, kalau diturunkan  kepada nya satu tanda dari Tuhan nya !” katakanlah; “sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang ia kehendaki dan ia pimpin  ke jalan nya akan orang yang bertaubat”.

28. “Yang beriman dan tenteram hati-hati nya lantaran ingat kepada Allah”. Ketahuilah ! dengan ingat kepada Allah lah, boleh tenteram hati-hati manusia. 

29. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah kebahagian bagi mereka dan tempat kembali yang baik.

30. Demikianlah kami utus mu pada satu umat, yang telah terdahulu sebelumnya beberapa umat, untuk engkau bacakan kepada mereka apa yang kami wahyu kan kepada mu, tetapi mereka tidak percaya kepada Rahman. Katakan lah; “dia lahTuhan ku, tidak ada Tuhan, melainkan  dia, kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya tempat kembali ku”.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/361766838411/doc/10151134802603412

Following Twitter,
[] https://twitter.com/UstazKnajid/status/690674211270983681
Comments