Home‎ > ‎Nhân sự‎ > ‎

TS. Nguyễn Minh Tùng

    

 

                    

 

I. THÔNG TIN CHUNG


1. Họ và tên:
Nguyễn Minh Tùng

2. Ngày sinh: 07-06-1987                                                                 

3. Nam/nữ: Nam

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện: Đại Học Ngân Hàng, Tp. Hồ Chí Minh

Bộ môn: Toán Kinh Tế

Chức vụ: Giảng viên

5. Học vị: Tiến sỹ                                   năm đạt: 2016

6. Liên lạc:

TT

 

Cơ quan

Cá nhân

1

Địa chỉ

36, Tôn Thất Đạm, Q1, Tp HCM

143,Lê Văn Lương, Q7,Tp HCM

2

Điện thoại/ fax

 

0909610548

3

Email

 

tungnm@buh.edu.vn

7. Trình độ ngoại ngữ:

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

1

Anh văn

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

8. Thời gian công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Từ 2011- 2020

Khoa Toán-Tin học, ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG HCM

Giảng viên

Từ 2020-nay

Bộ môn Toán Kinh Tế, ĐH Ngân Hàng Tp. HCM

Giảng viên


 9. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Hệ đào tạo

Xếp loại

Tên luận án tốt nghiệp

Phổ thông

2002-2005

THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Tp HCM

 

 

 

Đại học

2005-2009

ĐH KHTN, Tp HCM

Tối ưu và hệ thống

Cử nhân tài năng

XL: Giỏi

Đạo hàm suy rộng kiểu xấp xỉ trong tối ưu không trơn

Thạc sỹ

2009-2011

ĐH KHTN, Tp HCM

Lý thuyết tối ưu

Chính quy

Điểm LV: 10

Optimality conditions and duality in nonsmooth optimization

Tiến sỹ

2012-2015

ĐH KHTN, Tp HCM

Lý thuyết tối ưu

Chính quy

Optimality conditions and duality in nonsmooth optimization and related problems

 

11.  Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

11.1    Lĩnh vực chuyên môn:

-    Lĩnh vực: Toán học.

-    Chuyên ngành: Toán ứng dụng.

-    Chuyên môn: Lý thuyết tối ưu.

11.2      Hướng nghiên cứu:

1.      Lý thuyết các điều kiện tối ưu.

2.      Giải tích biến phân.

3.      Lý thuyết đối ngẫu.

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1.      Đề tài/dự án

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Tối ưu không trơn: Điều kiện tối ưu và tính chất tập nghiêm

Qũy Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia 101.01-2014.62

NAFOSTED

 

2014-2016

 

Tham gia

 

Xuất sắc

2

Some topics on variational analysis in Optimization

Đại Học Quốc Gia TpHCM

VNU HCMC

Loại B

2015-2017

 

Tham gia

 

Xuất sắc

3

Giải tích biến phân trong nghiên cứu tính chất tập nghiệm bài toán cân bằng và tối ưu

Qũy Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia 101.01-2017.25

NAFOSTED

2017-2020

 

Tham gia

 

 

4

Quy tắc nhân tử Karush-Kuhn-Tucker cho bài toán tối ưu đa trị

Đại Học Quốc Gia TpHCM

VNU HCMC

Loại C

2017-2019

 

Chủ nhiệm

 

Xuất sắc

5

Tính chính quy metric phi tuyến và ứng dụng trong tối ưu

Đại Học Quốc Gia TpHCM

VNU HCMC

Loại C

2020-2022

 

Chủ nhiệm

 

 

 

2.      Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

TT

Tên SV , HVCH, NCS

Tên luận án

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi

mã số)

1

Đỗ Thị Thanh Thảo

Tính lồi suy rộng trong tối ưu vector và một số ứng dụng

2012

Đại học

 

2

Đỗ Thị Tuyết

Tính bị chận của tập nhân tử Lagrange trong tối ưu vector

2012

Đại học

 

3

Nguyễn Thị

Thanh Huyền

Điều kiện tối ưu cấp 2 trong tối ưu vector

2012

Đại học

 

4

Trần Đăng Khoa

Điều kiện cần tối ưu cho bài toán tối ưu đa trị

2014

Đại học

 

5

Vũ Thị Trang

Mối liên hệ giữa nghiệm bài toán tối ưu vector và nghiệm bài toán bất đẳng thức biến phân

2014

Đại học

 

6

Phạm Quốc Trung

Điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu vector đa trị

2015

Đại học

 

7

Đào Việt Trung

Thuật toán Newton giải một số bài toán tối ưu

2015

Đại học

 

8

Lê Dạ Thục Đoan

Bài toán tối ưu với vô hạn ràng buộc bất đẳng thức

2017

Đại học

 

9

Trần Hải Hà

Bài toán tối ưu với vô hạn ràng buộc

2018

Đại học

 

10

Đặng Minh Thiện

Nghiệm hữu hiệu chặt cấp cao trong tối ưu vector

2019

Đại học

 

11

Nguyễn Vũ Anh

Vô hướng hóa phi tuyến và ứng dụng trong tối ưu

2019

Đại học

 

12

Võ Thị Minh Thành

Quy tắc nhân tử Karush-Kuhn-Tucker cho bài toán tối ưu đa trị

2016

Cao học

 

13

Nguyễn Cao Cường

Điều kiện tối ưu cấp cao cho bài toán cân bằng vector đa trị

2017

Cao học

C2017-18-14

14

Nguyễn Thanh Tịnh

Điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu đa trị với ràng buộc bao hàm thức và bất đẳng thức tổng quát

2017

Cao học

C2017-18-14

15

Nguyễn Đắc Kim

Dưới vi phân đối xứng cấp 2 và ứng dụng

2018

Cao học

C2017-18-14

16

Nguyễn Thi Kim Ngân

Điều kiện tối ưu cấp 2 cho bài toán quy hoạch phi tuyến

2018

Cao học

 

17

Nguyễn Xuân Duy Bảo

Quy tắc nhân tử Karush-Kuhn-Tucker cấp cao trong tối ưu không trơn

2018

Cao học

 

18

Trần Thị Tươi

Điều kiện tối ưu cấp 2 cho bài toán tối ưu vector

2019

Cao học

 

19

Võ Văn Lê

Đạo hàm Studniarski và ứng dụng trong tối ưu đa trị

 

2019

Cao học

 

20

Đinh Vy Ngân

Tập biến phân cấp cao và ứng dụng trong điều kiện tối ưu

 

2019

Cao học

 

21

Phạm Thị Thu Hiền

Đạo hàm suy rộng cấp cao và ứng dụng trong tối ưu

 

2020

Cao học

 

22

Trần Hoàng Đăng

Quy tắc nhân tử Karush-Kuhn-Tucker cho nghiệm

của bài toán cân bằng vector

 

2020

Cao học

 

23

Phạm Quốc Trung

Điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu chặt của bài toán tối ưu vector

 

2020

Cao học

 

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

 Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

(ghi rõ thuộc ISI hay không)

Điểm IF

1

Khanh, P.Q., Tung, N.M.:

Optimality conditions and duality for nonsmooth vector equilibrium problems with constraints. Optimization, 64,

1547-1575 (2015).

 

 

ISI

(SCIE-Q1)

 

0.936

2

Khanh, P.Q., Tung, N.M.:

Second-order optimality conditions with the envelope-like effect for set-valued optimization.  J. Optim. Theory Appl, 167, 68-90 (2015)

 

 

ISI

(SCI-Q1)

 

1.509

3

Khanh, P.Q., Tung, N.M.:

First and second-order optimality conditions without differentiability in multivalued vector optimization. Positivity, 19, 817-841 (2015)

 

 

ISI

(SCIE-Q2)

 

0.679

4

Khanh, P.Q., Tung, N.M.: 

Corrigendum: "Optimality conditions and duality for nonsmooth vector equilibrium problems with constraints'’ Optimization, 12, 2311  (2016).

 

ISI

(SCIE-Q1)

0.936

5

Khanh, Phan Quoc; Tung, Nguyen Minh:  

Second-order conditions for open-cone minimizers and firm minimizers in set-valued optimization subject to mixed constraints. J. Optim. Theory Appl. , 171, 45-69 (2016)

 

 

ISI

(SCI-Q1)

 

1.509

6

Khanh, Phan Quoc; Tung, Nguyen Minh:

Higher-Order Karush-Kuhn-Tucker Conditions in Nonsmooth Optimization, SIAM Journal on Optimization, 28, 820-848 (2018)

 

ISI

(SCI-Q1, A*)

2.902

7

Khanh, Phan Quoc; Tung, Nguyen Minh:

Existence and Boundedness of Second-Order Karush-Kuhn-Tucker Multipliers for Set-Valued Optimization with Variable Ordering Structures, Taiwanese Journal of Mathematics 22, 1001-1029 (2018)

 

ISI

(SCIE-Q2)

0.749

8

Khanh, Phan Quoc; Tung, Nguyen Minh:

On the Mangasarian-Fromovitz Constraint Qualification and Karush-Kuhn-Tucker Conditions in Nonsmooth Semi-Infinite Multiobjective Programming,

Optimization Letters, 10.1007/s11590-019-01529-3 (2020)

 

ISI

(SCIE-Q1)

1.399

9

Tung, Nguyen Minh:

New Higher-Order Strong Karush-Kuhn-Tucker Conditions for Proper Solutions in Nonsmooth Optimization,

J. Optim. Theory Appl, 185, 448-475 (2020)

 

 

ISI

(SCI-Q1)

 

1.6

 

 Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Ghi chú

1

Bao, Nguyen Xuan Duy, Khanh, Phan Quoc; Tung, Nguyen Minh: Boundedness of Karush-Kuhn-Tucker multiplier sets in set-valued optimization. Journal of Mathematical Applications, Vol.XVII, No2, 2019.

 

 

 

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

TT

Tên giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Nơi cấp

Năm cấp

1

Giải thưởng công trình toán học của chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020

Thưởng công trình toán học

Bộ GD-ĐT

2015

2

Thưởng công trình NCKH Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh

Thưởng công trình NCKH

ĐHQG

Tp HCM

2016

3

Giải thưởng công trình toán học của chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020

Thưởng công trình toán học

Bộ GD-ĐT

2017

4

Giải thưởng công trình toán học của chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020

Thưởng công trình toán học

Bộ GD-ĐT

2018

5

Thưởng công trình NCKH Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh

Thưởng công trình NCKH

ĐHQG

Tp HCM

2018

 

  

V. THÔNG TIN KHÁC

Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT

Thời gian

Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu

Nội dung tham gia

1

Tháng 2 à tháng 6/ 2016

VIASM – Viện nghiên cứu cao cấp về toán

Nghiên cứu viên

2

Tháng 8 à tháng 12/ 2018

VIASM – Viện nghiên cứu cao cấp về toán

Nghiên cứu viên

3

Tháng 7 à tháng 9/ 2020

VIASM – Viện nghiên cứu cao cấp về toán

Nghiên cứu viên


ĉ
Anh Nguyen,
Sep 28, 2020, 8:44 PM