KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi

Paikallistoiminnan kehittämishanke Lopella, Hausjärvellä ja Riihimäen maaseutualueilla on päättynyt 30.4.2014

Loppuraportti luettavissa 15.5.2014 kohdassa Hankkeen raportit

Hankkeessa toimijoiden osaamista  on tuettu koulutuksella sekä yhdistystoiminnan perustaitojen että yleishyödyllisen kehittämisen (mm.  hanketoiminta) osalta. Kylien välistä ja kylien sisäistä sekä eri yhdistysten välistä yhteistyötä edistettiin tiivistämällä yhteistyötä koulutuksen, retkien ja muiden yhteisten tilaisuuksien avulla. Hyviksi ja toimiviksi todettuja käytäntöjä levitettiin alueen toimijoille.

 

 
 
 
Hankkeen kolme kärkeä olivat:
 

1.       Osaamisen tukeminen

 

- Toiminnan kehittämisen ja pitkäjänteisen suunnittelun tukeminen         

- Kohderyhmän tietotaidon lisääminen  kehittämis- ja rahoitusmahdollisuuksista

- Yhdistys- ja hankeosaamisen parantaminen

- Hyvien toimintaesimerkkien levittäminen

 

2.       Viestinnän tehostaminen

 

- Paikallistoiminnan tiedotuksen, markkinoinnin ja tunnettavuuden lisääminen

- Yhteistyön ja vuorovaikutuksen edistäminen

 

3.       Asumisviihtyvyyden ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen

 

- Sosiaalisen pääoman kartuttaminen

- Yhteisöjen toiminnan, vaikutusmahdollisuuksien ja yhteistyön edistäminen ja kehittäminen vastaamaan nykypäivän tarpeita

- Kylä- ja asukastoiminnan sekä kotiseututyön uskottavuuden ja arvostuksen vahvistaminen

- Kyläsuunnittelun vahvistaminen

- Kylien omien vahvuuksien esiintuominen ja luontaisten niin ominaispiirteiden kuin omaleimaisuuden hyödyntäminen.

 

 


  
      
KyKyä -hankkeen vauhdikkaissa päättäjäisissä oli mm. kylienvälinen köydenvetokisa.
Tässä Räyskälän joukkue, joka sai hopeaa.