Johtamisjärjestelmien konsultointi

 
  - Mitä hyötyä on  
    laatujärjestelmästä?
  - Ympäristönsuojelu
    osaksi yrityksen
    toimintaa
   - Ympäristöraportointi 
     nostaa julkisuuskuvaa
   - Auditoinnit
   - Konsulttiapua
     toteutukseen
 
 
 
 
 
 
Teen pitkän kokemukseni ansiosta yrityksille räätälöityjä johtamisjärjestelmiä. Esimerkiksi laatujärjestelmän laadinta, päivitykset, koulutukset, auditoinnit ja avustaminen sertifiointiauditointia varten, tai jokin näistä osa-alueista.
 
Yrityksen toiminnan kehittämiseksi kannattaa laatia järkevä, toimintaa rakentavasti arvioiva, jatkuva menetelmä, jonka tuloksena yrityksen toimintamalleja parannetaan jatkuvasti vuodesta toiseen; "Menestyksestä voittoon!"
 
Kyseeseen tulevat laatujärjestelmät, ympäristöjärjestelmät, turvallisuusjärjestelmät sekä puun alkuperäketjun hallinta. Standardeista tuttuja ovat ISO9001, ISO14001, EMAS, OHSAS-ISO18000, ETJ+, PEFC sekä FSC.