Zenei hálózatok

Mi a Zenei hálózatok?

Könyv, blog és közösség.

Ami összeköti a hármat, az a közös érdeklődés a zene, a kultúra, a média és a közösségek kutatásának átfedő területei iránt.

A történet egy 2008-as konferenciával kezdődött, és 2011-ben jelent meg az ezen linken teljes egészében ingyen letölthető Zenei hálózatok kötet, melynek írásai magyar nyelven elsőként elemzik az újmédia térhódítása által meghatározott közegben átalakuló zenei közösségek dinamikáját és működését, illetve a tágabb kontextust adó kulturális és zenei trendeket.

Az eközben eltelt időben elindítottuk a mindezekkel a témákkal és még sok minden mással foglalkozó Zenei hálózatok blogot és a hozzá kapcsolódó Facebook- és Twitter-profilokat, előadássorozatot ezdtünk Zenei Hálózatok Estek néven és megalakítottuk a legnagyobb populáris zenekutató nemzetközi hálózat, az IASPM magyar tagozatát.

Mindezekre alapozva 2012 nyarán hivatalosan is megalakult a Zenei Hálózatok Egyesületet, aminek célja az, hogy gazdagítsa a hazai, zenéről szóló közbeszédet, és hogy a digitális kultúrához és zenéhez kapcsolódó projektek, ötletek, kutatások pezsgő műhelye legyen. Ezúton is várjuk minden olyan érdeklődő - zenész, nem-zenész, kutató, újságíró, egyetemi vagy főiskolai hallgató, színtérszervező, zeneipari szereplő - jelentkezését akiknek szintén fontosak ezek a célkitűzések. (Kontakt: tamastofalvy (at) gmail (dot) com)


A Zenei hálózatok kötet ingyenesen letölthető ezen a linken
.


Vélemények a kötetről:


„Évtizedenként megjelenik egy olyan magyar kötet, mely a zenéről való beszéd lehetőségeit  
                   a kor jellegzetességeire reflektálva és hitelesen mutatja be és ezzel rögtön alapművé is válik. Az 1990-es évek könnyűzenei diskurzusát Szőnyei Tamás kötetei, Az új hullám évtizede 1-2. fémjelezték, míg a 2000-es évekre Kömlődi Ferenc Fénykatedrálisa nyomta rá bélyegét. A Zenei hálózatoknak talán esélye van, hogy az előző két kötetet kultuszműként kövesse a sorban”

   (Szűts Zoltán, Szépirodalmi Figyelő)


„A Zenei hálózatok kötet némely tanulmánya már jelenleg is szerepel egyetemi kurzusok
olvasmánylistáin, s minden túlzás nélkül állítható, hogy a könyv önmagában is kiváló szemináriumi szöveggyűjtemény lehetne. Ha erre Magyarországon alkalmasint már nem lesz mód, hasznát vehetik a szomszédos államok magyar nyelvű társadalomtudományos egyetemi képzőhelyei.”

                           (Fodor Péter, BUKSZ)
  „...A kötetet csak dicséret illetheti: sokoldalúságával, naprakészségével és probléma-
 érzékenységé
vel még a kultúrakutatás és így a populáris zene tudományos vizsgálata  
 terén a magyarnál jóval előbbre tartó nyugati országok könyvpiacain is megállná a 
 helyét.”


                                                                                  (Ignácz Ádám, Fidelio)


Élet és Irodalom
  „A válogatás maradéktalanul eleget tesz ez utóbbi vállalásának; megfelelő keretet biztosít a témával foglalkozó kollektíva és az itthon kevéssé ismert fogalmiság számára.”

                                                                           (Kiss Gábor Zoltán, Élet és Irodalom)

                                                                                                                                                                                  

„A Zenei hálózatok tudományos igénnyel megírt, ugyanakkor olvasmányos mű, amely
nemcsak a szakterülettel
foglalkozók, hanem a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére

is számot tarthat. A könyv logikus, jól szerkesztett, gondosan kivitelezett alkotás, amelynek szövegeiből jól érződik a szerzők sokoldalú tudása, a szakirodalom és a források alapos ismerete, használhatóságát növeli az egyes alfejezetek végén található gazdag és naprakész irodalomjegyzék. A kötetben tárgyalt témák – zenehallgatás, szubkultúrák, hálózati alkalmazások, offline és online közösségek – ugyan itthon is milliók életében játszanak fontos szerepet, a könyvpiacról mindeddig hiányzott egy hasonlóan gazdag, átfogó és naprakész munka. A Zenei hálózatok a médiakutatás széles spektrumán értelmezhető elemzésekkel gazdagítja a magyar nyelvű irodalmak sorát, kézikönyvként és az oktatásban is egyaránt használható szöveggyűjtemény.”

                                                                           
                                                                    
(Guld Ádám, Médiakutató)  „Mindezek mellett van jó pár érdekes, noha kevésbé interpretatív szöveg a könyvben és

  végső soron, ha hajlandóak vagyunk a sokszor szükségszerű kellemetlenségeken, a  
  hullámzó színvonalon továbblendülni, és végigolvassuk az egészet, akkor sokkal  
  tisztábban láthatjuk mindazt, amiben benne élünk mindannyian, akik zenét hallgatunk.”

                                                                    (Lang Ádám, Quart)
                                                                 


„A Zenei hálózatok egyrészt hiánypótló könyv, másrészt rettentôen fontos pillanatkép

a napjainkban zajló
zeneipari, popkulturális, kommunikációs és az újmédiát érintő (vagy épp abból induló) változásoknak...A könyvet legelőször a zeneipar, a nyomtatott sajtó és a magyar popzene pánikszerûen kapálózó illetékeseinek adnám a kezébe, és fejvesztés terhe mellett kérdezném ki, mit sikerült megérteniük belőle.”

                                                                  (Csepelyi Adrienn, Lángoló Gitárok)


Beszámoló a konferenciáról:„A konferencián...felvetett kérdések kikerülhetetlen fontosságúak a modern zeneipar számára.”
                                                                                        

                                                                  
                                                                   
(Vincze Ádám, Magyar Narancs)