Publikációk


T u d o m á n y o s   p u b l i k á c i ó k


Könyv


Tófalvy Tamás (2017) A digitális jó és rossz születése: technológia, kultúra és az újságírás határai. L'Harmattan, p. 300.

Tófalvy Tamás (2017) Túl a szubkultúrán, és vissza. Populáris zenei színterek, műfajok és az internet. Műút Könyvek, p. 212.

Barna Emília Tófalvy Tamás (2017) szerk. Made in Hungary: Studies in Popular Music. Routledge Global Popular Music series. New yorkLondon: Routledge, p. 192.

Tófalvy Tamás – Kacsuk Zoltán – Vályi Gábor (2011) szerk. Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában. (ÚjMédia Re:Mix 5.) L’Harmattan, Budapest, p. 397.


Szerkesztett lapszám


Tófalvy Tamás (2016) szerk. Digitális történelmek. Médiakutató, 4.

Tófalvy Tamás (2014) szerk. Új média, régi média - Az új kommunikációs és médiatechnológiák társadalmi konstrukciója. Információs Társadalom, 4. p. 152.

Hagen, Trever – Tófalvy Tamás – Vályi Gábor (2012) szerk. Down to the Underground: Popular Music and Society in Central Europe. Eastbound, 1., p. 156.

Tófalvy Tamás (2008) szerk. Extrém színterek. Zene, műfajok és online közösségek. Replika, 65. p. 140.

Tófalvy Tamás – Kiss Tibor (2005) szerk. Öszeesküvés-elmélet. Szoc.reál, 10.

Tófalvy Tamás (2004) szerk. „Ellenkultúra”. Az Institute of Contemporary Art (ICA, Dunaújváros) Naplója, 20.

Tófalvy Tamás (2003) szerk. Központ/Perem. Az Institute of Contemporary Art (ICA, Dunaújváros) Naplója, 11.


Tanulmány, folyóiratbanTófalvy Tamás (2016) The Third Underground. Technology, Music and the Reproduction of Underground Cultural Capital. (előkészületben)

Tófalvy Tamás (2016) „A nyomtatott sajtó már nem pálya”: Újságírói professzionalizáció és szakmai önkép a magyar online média kialakulásának időszakában (1995-1999). Médiakutató, 4.

Tófalvy Tamás (2016) Miért nem írja meg az internet a saját történelmét? Törékeny archívumok, digitális történelmek és az internet memóriazavarai: A Médiakutató Digitális történelmek című blokkja elé. Médiakutató, 4. (szerkesztés alatt)

Tófalvy Tamás (2016)
Újságírás a Wikileaks után.
In Medias Res, 1., pp. 147-157.

Tófalvy Tamás (2016) Polc, mappa, playlist. A rögzített zene tárolása, a zenei identitás kommunikációja és a technológiai ökoszisztéma Századvég, 1., pp. 95-112.

Tófalvy Tamás (2016) Pizsamás bloggerek, hiteles újságírók: Pizsamás bloggerek, hiteles újságírók: Az újságírás határmunkálatainak fogalmi alapjairól. Szociológiai Szemle 1., pp. 4-17.

Tófalvy Tamás (2015) „Ostrom alatt”: Mit mond el az újságírás legújabb átalakulása a technológia, kultúra és média viszonyáról? Élet és Irodalom, 40. pp. 15.

Tófalvy Tamás (2015) Digitális technológia, kultúra és az újságírás határai: Hogyan formálja a kultúra technológiát? Médiakutató, ősz, pp. 55-65.

Tófalvy Tamás (2015) "A személyes és a nyilvános titokzatos keveréke”: szakmai határok és az újságírás ideológiája. In Medias Res, 1., pp. 160-172.

Tófalvy Tamás (2015) A kritikai technológiakutatásról. Magyar Tudomány, 1., pp. 96-102.

Tófalvy Tamás (2014) Új technológiák, régi kultúrák – Előhang az Információs Társadalom tematikus száma elé. Információs Társadalom, 4. pp. 7-11.

Tófalvy Tamás (2014) Technopesszimizmustól a digitális utópiákig: A technológiák kulturális megalkotása. Információs Társadalom, 4. pp. 113-138.

Tófalvy, Tamás (2014) ‘MySpace bands’ and ‘tagging wars’: Conflicts of genre, work ethic and media platforms in an extreme music scene. First Monday, Szeptember.

Tófalvy Tamás – Trever Hagen (2012) Popular Music and Society in Central Europe – An Introduction. Eastbound, 1. pp. 1-9.

Tófalvy Tamás – Hugo Viciana (2009) The use of supernatural entities in moral conversations as a cultural-psychological attractor. (Scott Atran, Arcadi Navarro, Kevin Ochsner, et al. szerk: Values, Empathy, and Fairness across Social Barriers) Annals of the New York Academy of Sciences 1167, pp. 230–240.

Tófalvy Tamás (2008) Extrém zenei műfajok és online közösségi média: a szubkultúráktól a műfaji színterekig. Replika, 65. pp. 135-149.

Tófalvy Tamás (2008) Myspace-bandák és címkézés-háborúk: Az online közösségi alkalmazások és a deathcore színtér esete. Replika, 65. pp. 217-233.

Tófalvy Tamás (2006) Megismerhető diskurzusok. Kognitív tudomány, diszkurzív pszichológia és az elbeszélés nehézségei. Replika, 55-57. pp. 205-214.

Tófalvy Tamás (2006) Kommentárok és próféciák. Szövegtípusok és kommentárok hardcore-szövegekben. Prae 3, pp. 43-49.

Tófalvy Tamás (2005) Árnyékbokszolók. Közösség- és ellenségképző stratégiák „tough guy” hardcore szövegekben. Szoc.reál, 10. pp. 52-55.

Tófalvy Tamás (2003) Pszicho-história? Kalligram, 9. pp. 90-96.

Tófalvy Tamás (2002) A múlt emlékezete és az emlékezet leírása. Avagy mit mondhatnak a kognitív tudományok az önéletrajzi kutatásoknak? Helikon, 3. pp. 344-352.


Tanulmány, szerkesztett könyvben           Tófalvy Tamás (2016) Újságírói engedélyek, pajzstörvények és a szakma jogi definíciója: Az újságírás külső határai. In Koltay András - Török Bernát (szerk) Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 3. Wolters Kluwer. pp. 503-514.

Tófalvy Tamás (2015) Vinyl, mp3 és kulturális tőke: az audioformátumok és zenei médiumok kulturális megalkotása. In Ignácz Ádám (szerk) Műfajok, stílusok, szubkultúrák. Tanulmányok a magyar populáris zenéről. Rózsavölgyi és Társa. pp. 193-211.

Tófalvy Tamás (2012) Underground és közösségi média: Hogyan termelődik újra az underground kulturális tőke a zenei színtereken a korlátlanul hozzáférhető zene korában? Guld Ádám - Havasréti József (2012) szerk. Zenei szubkultúrák médiareprezentációja: stílusok, színterek, identitáspolitikák. Gondolat Kiadó, Budapest - Pécs, pp. 24-39.

Tófalvy Tamás (2011) Zenei közösségek és online közösségi média In Tófalvy Tamás – Kacsuk Zoltán – Vályi Gábor (2011) szerk. Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában. (ÚjMédia Re:Mix 5.) L’Harmattan, Budapest, pp. 11-39.

Tófalvy Tamás (2008) A kritikus közösség. A közösségi média és a hazai (irodalom)kritikai nyilvánosság viszonyáról. In Bárány Tibor – Rónai András szerk.: Az olvasó lázadása? Kritika, vita, internet. Kalligram - JAK, pp. 169-178.

Tófalvy Tamás (2008) Narrativitás és megismerés: A narrativitás kognitív és tudományelméleti értelmezése felé. In Gervain Judit – Pléh Csaba (szerk.) A láthatatlan nyelv. Gondolat, pp. 61-75.

Tófalvy Tamás (2007) Személytelen történelem. Elbeszélt személyiség és társadalom Isaac Asimov Alapítvány-regényeiben. In H. Nagy Péter (szerk.) Idegen univerzumok. Tanulmányok a fantasztikus irodalomról, a science-fictionról és a cyberpunkról. Lilium Aurum, pp. 77-93.

Tófalvy Tamás (2005) Naiv irodalomelméletek. Irodalom, esztétikum és műfaji kategorizáció: egy kognitív antropológiai megközelítés. In Gervain Judit – Kovács Kristóf – Lukács Ágnes – Racsmány Mihály (szerk.) Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára. Akadémiai, pp. 533-544.

Tófalvy Tamás (2004) Egy nem is olyan különös házasság: Descartes és a kognitív tudomány. In Gervain Judit – Pléh Csaba (Szerk.): A láthatatlan megismerés. Gondolat, pp. 231-252.

Tófalvy Tamás (2002) A narrativitás szerepe a megismerésben. In Bárth M. János (szerk.): Adsumus. Tanulmányok a III. Eötvös Konferencia előadásaiból. Budapest, pp. 41-48.


Recenzió, folyóiratban


Tófalvy Tamás (2008) Az átláthatatlan kultúra. Pedagógia, relevancia és a kulturális gondolkodás evolúciója. (Csibra Gergely és Gergely György (szerk.): Ember és kultúra. A kulturális tudás eredete és átadásának mechanizmusai) Magyar Pszichológiai Szemle, 2. pp. 390-395.

Tófalvy Tamás (2008) Emlékek és művek. A terek jelentésalkotása, a hétköznapi emlékezet és a normatív emlékezetpolitika konfliktusáról. (György Péter: A hely szelleme) Jelenkor, 5. pp. 599-605.

Tófalvy Tamás (2006) Életszerű jelentések. (Jerome Bruner: Valóságos elmék, lehetséges világok) BUKSZ  ősz, pp. 240-250.

Tófalvy Tamás (2005) Szüntelen tanulás. (Jerome Bruner: Az oktatás kultúrája) Iskolakultúra, 4. pp. 134-138.

Tófalvy Tamás (2004) Darwin után, szabadon. (Edward O. Wilson: Minden egybecseng; Steve Jones: Darwin szelleme) Magyar Pszichológiai Szemle, 2. pp. 261-266.

Tófalvy Tamás (2003) Tudatos elhatárol(ód)ások: Megismerés, viselkedés és erkölcs viszonya a kognitív etológia hauseri értelmezésében. (Marc D. Hauser: Vad elmék) Információs Társadalom, 3-4. pp. 152-156.

Tófalvy Tamás (2003) A szöveg mint beszéd – rendszerelméleti diskurzusok. (Rákai Orsolya szerk.: A háló, a halászok és a halak. Tanulmányok a diskurzusanalízis, a mezőelmélet, a rendszerelmélet és az irodalomtörténet-írás néhány kapcsolódási pontjáról) Literatura, 2. pp. 214-221.

Tófalvy Tamás (2002) A kognitív evolúció elmélete. (Merlin Donald: Az emberi gondolkodás eredete) Jel-Kép, 4. pp. 79-82.

Tófalvy Tamás (2002) A komplexitás evolúciója. (John Maynard Smith – Szathmáry Eörs: A földi élet regénye) Magyar Pszichológiai Szemle, 3. pp. 505-508.

Tófalvy Tamás (2002) A kultúra és a kommunikáció járványtani modellje. (Dan Sperber: A kultúra magyarázata) Információs Társadalom, 2. pp. 97-101.


Esszék, előszók, kommentárok, elemzések, szócikkek


Tófalvy, Tamás (2017) Scenes, Cultures and Identities. In Barna, Emília – Tófalvy, Tamás eds. Made in Hungary – Studies in Popular Music. Routledge, London-New York. (in press) (in English) pp. 13-14.

Tófalvy, Tamás (2017) History, Politics and Remembering. In Barna, Emília – Tófalvy, Tamás eds. Made in Hungary – Studies in Popular Music. Routledge, London-New York. (in press) (in English) pp. 59-60.

Tófalvy, Tamás (2017) Artists, Receptions and Audiences. In Barna, Emília – Tófalvy, Tamás eds. Made in Hungary – Studies in Popular Music. Routledge, London-New York. (in press) (in English) pp. 97-98.

Tófalvy, Tamás (2017) Social Media – Hungary. In Online around the World: A Geographic Encyclopedia of the Internet, Social Media, and Mobile Apps. ABC-CLIO, USA.

Tófalvy, Tamás (2017) Hungarian Metal. In Bloomsbury Encyclopedia of Popular Music of the World, Vol. 11., Genres: Europe. Bloomsbury Academic.

Tófalvy, Tamás (2016) At Hungary’s Index.hu, online abuse ‘comes with the job’. International Press Institute, október 14.
Online: http://www.freemedia.at/at-hungarys-index-hu-online-abuse-comes-with-the-job/

Tófalvy, Tamás (2016) Népszabadság journalists, turning to social media, face new opponents. Online imitators and 'sophisticated' trolls among paper's post-closure challenges. International Press Institute, November 9. http://ipi.media/nepszabadsag-journalists-turning-to-social-media-face-new-opponents-2/

Tamas Tofalvy (2015) Newcomers in the Hungarian online media market – business models,content strategies and media pluralism. Case study selected for publication presented at the Freedom and Pluralism of Traditional and New Media Summer School hosted by the European University Institute (EUI), Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF).

Tófalvy Tamás – Weyer Balázs – Horvát János – Hammer Ferenc – Szalai Zoltán (2015) "Újságíró bárki lehet." Beszélgetés a magyar médiaoktatásról. Médiakutató, 1.

Tófalvy Tamás (2011) Továbbél-e az underground a közösségi média korában? Zenei hálózatok blog, január 3.

Tófalvy, Tamás (2008) "When is a Central European City?" The "Here and Now" and the Utopias of Everyday Life. Visegradgroup.eu

Tófalvy, Tamás (2008) Mikor van egy közép-európai város? Az "itt és most" és a hétköznapok utópiái. Magyar Lettre Internationale, 68. pp. 38-39.

Tófalvy Tamás (2005) Összeesküvés-elméletek a társadalomtudományokban és a mindennapokban. Szoc.reál, 10. pp.  2, 59.

Tófalvy Tamás (2005) Lassú vizeken. Szoc.reál, 9. pp. 28-29.

Tófalvy Tamás (2004) Egy ellenzék ellenzékéből alternatív életmód: a straight edge etikáról. I.C.A Naplója 2004/20 pp. 23-27.

Tófalvy Tamás (2003) Chomsky New Yersey-ben. Globalizáció és hardcore: célok és félreértések. I.C.A Naplója, 11. pp.12-17.

Tófalvy Tamás (2003) Az ajtók a baloldalon nyílnak. Szoc.reál, 8. pp. 34.

Tófalvy Tamás (2002) Elidegenedés a szabadságtól. (Steve Talbott: Technológia, elidegenedés és szabadság) Információs társadalom, 4. pp. 154-155.

Tófalvy Tamás (2002) Az emlékezés periódusai. Ex Symposion 2002/1. pp. 124-127.

Tófalvy Tamás (2002) Agy és tudat. Szoc.reál 2002/7. pp. 14-15.

Tófalvy Tamás (2002) Az űr két fogalma. I.C.A Naplója 2002/2. pp. 11-12.

Tófalvy Tamás (2001) Város – a jövőben? Szoc.reál 2001/6. pp. 13-14. 


K o m m u n i k á c i ó -   é s   m é d i a s z a k m a i   p u b l i k á c i ó k ,  c i k k e k

(Szelektált lista – folyamatos szerkesztés és bővítés alatt)


Magazinban


Tófalvy Tamás (2012) Médiaigazságtan. Kreatív, 3. pp. 6-7.

Tófalvy Tamás (2011) Karaktergyilkosság. Kreatív, 11. pp. 4-5.

Tófalvy Tamás (2011) Zene a felhőben. HVG Extra - Jövő (október) pp. 83-84.

Tófalvy Tamás (2009) Piackutatás. (fókusztéma) Lapkiadás és Médiapiac, 3. pp. 16-20.

Tófalvy Tamás (2009) Pókerinvázió. Magyar Reklám, 3. pp. 36-39.

Tófalvy Tamás (2007) Tesztüzem. Kreatív, 2007/12.

Tófalvy Tamás (2006) Második hullám. A hazai online piacon is elindulnak a személyre szabható hírgyűjtő oldalak. Kreatív, 2006/10.

Tófalvy Tamás (2006) Hazai pályán. A visszaélések helyett a hatékonyságot vizsgálják a médiaaauditorok. Kreatív, 2006/9.

Tófalvy Tamás (2006) Kisiklott. Kommunikációs káosz a Combino villamosok miatt. Kreatív, 2006/9.

Tófalvy Tamás (2006) Tiszta sor. Letisztult az eladáshelyi médiafelületek köre. Kreatív, 2006/8.

Tófalvy Tamás (2006) Kezdőlap. Kreatív, 2006/8.

Tófalvy Tamás (2006) A gonosz mostoha. A kommunikáció alig változtat a gyógyszercégek negatív megítélésén. Kreatív, 2006/7.

Tófalvy Tamás (2006) Pink link. A Brand és a felhasználók jelentik az iwiw értékét. Kreatív, 2006/7.

Tófalvy Tamás (2006) Párhuzamos történetek. Nem egységes a balatoni turizmus kommunikációja. Kreatív, 2006/7.

Tófalvy Tamás (2006) Formához a tartalom. Kreatív, 2006/5.

Tófalvy Tamás (2006) Szigorúan ellenőrizetlen vonalak. (A magyar IPTV szolgáltatások jogi hátteréről) Kreatív, 2006/4.

Tófalvy Tamás (2006) Személyre szabott hálózatok. Jobban célozható üzeneteket várnak a web 2.0 szolgáltatásoktól. Kreatív, 2006/3.


Hetilapban


Tófalvy Tamás (2010) Átdrótozott agyak. Figyelő, 43. pp. 32-33

Tófalvy Tamás (2010) Bedobják a közösbe. Figyelő, 24. pp. 46-47.


Online


Tófalvy Tamás (2012) Politizálhatnak-e a közszolgálati újságírók a közösségi médiában? eMasa.hu, május 11.

Tófalvy Tamás (2012) Schmittelő szerkesztőségek: plágiumügy pro és kontra. eMasa.hu, április 12.

Tófalvy Tamás (2012) Bejött a NYT kísérlete? eMasa.hu, március 24.

Tófalvy Tamás (2012) Médiapánik és önszabályozás: a brit sajtóbotrány ellentmondásai. eMasa.hu, március 20.

Tófalvy Tamás (2011) „Nem vált megkerülhetetlenné” – A Figyelő 54 éve. eMasa.hu, július 27.

Tófalvy Tamás (2011) Digitalizáció és újságírás: itt tartunk most. eMasa.hu, június 17.

Tófalvy Tamás (2011) Van-e élet a törvényen túl? Az ön- és társszabályozás lehetőségei a magyar médiábaneMasa.hu, március 7.

Tófalvy Tamás (2011) Megmenti-e a fizetős kapu a New York Timest? eMasa.hu, április 15.

Tófalvy Tamás (2010) Lapok és appok: Megmentik-e a táblagépek a lappiacot? eMasa.hu, november 22.  

Tófalvy Tamás (2010) Cenzora már van, piaca még nincs – a helyi sajtó Magyarországon. eMasa.hu, október 14.

Tófalvy Tamás (2010) Újságírók a bíróságon: harc a közérdekű adatokért. eMasa.hu, augusztus 16.

Tófalvy Tamás (2010) Kire voksolt a magyar média? eMasa.hu, április 9.

Tófalvy Tamás (2009) Megyei lapok – visszaesés ellenére javuló pozíciók.
eMasa.hu, december 11.

Tófalvy Tamás (2009) Digitális átállás – helyi tévék bizonytalanságban.
eMasa.hu, november 12.

Tófalvy Tamás (2009) Mit rontott el a TV2?
eMasa.hu, november 6.

Tófalvy Tamás (2009) Tévék harca a neten.
eMasa.hu, november 5.

Tófalvy Tamás (2009) Nincs és nem is volt – a magyar popzenei újságírás. eMasa.hu, augusztus 18.

Tófalvy Tamás (2009) Tündérmese az AP hírkövető rendszere? eMasa.hu, július 30.

Tófalvy Tamás (2009) Egyszemélyes stábok és kapuőrök. Civil újságírás krízisek idején, globális perspektívában. eMasa.hu, június 18.

Tófalvy Tamás - Vorák Anita (2009) „Akkó kire szavazzunk?” eMasa.hu június 5.

Tófalvy Tamás (2009) Twitter és újságírás. Avagy forradalmasítja-e a mikroblog az online újságírást? eMasa.hu, április 1.

Tófalvy Tamás (2008) Piackutatók - kettészakad a szakma. Kreatív Online, február 5.

Tófalvy Tamás (2007) GM, MAKSZ - vitatott BTL-tender.
Kreatív Online, szeptember 11.

Tófalvy Tamás (2007) Cannes Lions - Al Gore, a latinok és a fogyasztók forradalma.
Kreatív Online, június 26.

Interjúk


Tófalvy Tamás (2013) Szentély a kert végében. Interjú Sebestény Anikó kulturális antropológussal. Magyar Narancs, 28. pp.

Tófalvy Tamás (2013) „Könnyű céltábla voltunk” – interjú Koltay Andrással, a Médiatanács tagjával. Magyar Narancs, 23. pp.

Tófalvy Tamás (2012) „Olyan volt, mint egy James Bond film. Interjú Szlankó Bálint újságíró-haditudósítóval. eMasa.hu, augusztus 9.

Tófalvy Tamás (2012) „Kakukktojás voltam.” Interjú Inkei Bencével, a Quart felelős szerkesztőjével. eMasa.hu, július 23.

Tófalvy Tamás (2012) „Az újságírók mindenhol neurotikusak.” Interjú David E. Kaplannal, a Global Investigative Journalism Network (GIJN) vezetőjével. eMasa.hu, április 23.

Tófalvy Tamás (2012) „Visszafogtam a kreativitásomat.” Interjú Hajdú D. Andrással, az Origo fotóriporterével. eMasa.hu, február 8.

Tófalvy Tamás (2011) „Nem kellett kibújni a bőrömből.” Interjú Gavra Gáborral, a hvg.hu főszerkesztőjével. eMasa.hu, szeptember 8.

Tófalvy Tamás (2011) „Az életben kell benne lenni.” Interjú Tarik Demirkannal, a CNN-türk és BBC rádió török nyelvű adásainak magyarországi tudósítójával. eMasa.hu, május 23.

Tófalvy Tamás (2011) „Ez egy húsz százalékos sikertörténet” Interjú Kovács Tiborral, a Magyar Lapkiadók Egyesületének elnökével. eMasa.hu, április 7.

Tófalvy Tamás (2011) „Ez az újságírás, nem?” Interjú Vorák Anitával és Szabó Andrással, az Origo Soma-díjas újságíróival. eMasa.hu, január 26.  

Tófalvy Tamás (2010) „Ritkán nevetek.” Interjú Szabó László Róbert Marabu karikaturistával, képregényrajzolóval.
eMasa.hu, július 23.

Tófalvy Tamás (2010) „Erős civil platformra van szükség.” Interjú Marc Gruberrel, az Európai Újságíró Szövetség igazgatójával.
eMasa.hu, június 29.

Tófalvy Tamás (2010) Átrendeződés előtt a görög médiapiac. Interjú Petros Demetropoulosszal, a görög ANA/MPA hírügynökség főszerkesztőjével.
eMasa.hu, május 7.

Tófalvy Tamás (2010) „Ketté fog válni az újságírás közönsége.” Interjú Gálik Mihállyal, a Corvinus Egyetem Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával. eMasa.hu, április 16.

Tófalvy Tamás (2010) Demokráciában az újságíró okosabb, mint a politikus. Interjú Haraszti Miklóssal, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) leköszönő sajtószabadság-képviselőjével.
eMasa.hu, március 14. 

Tófalvy Tamás (2010) „Direkt csináltam.” Interjú Sárosdi Davaakhuu Ganbolddal, a Mongóliai Hírek budapesti tudósítójával. eMasa.hu, február 1.

Tófalvy Tamás (2009) „A védekezés nem a megfelelő harcmodor.” Interjú Horváth Jánossal, az Origo vezérigazgatójával.
eMasa.hu, október 8.

Tófalvy Tamás (2009) „Aggódtam a kedvenceimért.” Interjú Déri Zsolt zenei újságíróval. eMasa.hu, július 3.

Tófalvy Tamás (2009) „A sajtó egy sztálinista rezsim.” Interjú Juan Antonio Ginerrel, az Innovation International Media Consulting Group elnökével.
eMasa.hu, április 24.

Tófalvy Tamás - Vorák Anita (2009) „Ez egy printes ország.” Interjú Kázmér Judittal, a Magyar Lapkiadók Egyesületének elnökével.
eMasa.hu, március 14.

Tófalvy Tamás (2009) „Gondolkodj globálisan és cselekedj helyben”. Interjú Michael Conraddal, Magyar Reklám, 4. pp. 10-11.

Tófalvy Tamás (2009) Reklám helyett interakció. Interjú Mányai Csabával, Magyar Reklám, 4. pp. 7-8.

Tófalvy Tamás (2005) „Az alapvető értékek megmaradnak.” Interjú Pléh Csaba pszichológussal. Beszélő, 11. pp. 86-90.

Tófalvy Tamás (2005) Laikus hatalomelméletek. Interjú Lakatos László szociológussal. Szoc.reál, 10. pp. 4-7. 


További, mintegy 400 írás elérhető a Kreatív Online (részben előfizetéssel hozzáférhető), illetve az eMasa.hu archívumában, vagy a következő delicious-linkgyűjteményben.


K r i t i k á k


Tófalvy Tamás (2012) „Akkora újságírók vagyunk, mint a mittudomén” – A Marslakók újságíróképéről. eMasa.hu, március 6.

Tófalvy Tamás (2009) Első online médiás könyvem. (Gerényi Gábor: Internetes tartalomszolgáltatás) eMasa.hu, március 24.

Tófalvy Tamás (2007) Egy módszertani külpolitikus feljegyzéseiből. (Takáts József: Ismerős idegen terep) Élet és Irodalom, 34. pp. 26.

Tófalvy Tamás (2007) Szövegek között. (Kárpáti Eszter: A szöveg fogalma) Élet és Irodalom, 25. pp. 28.

Tófalvy Tamás (2006) Alternatíva. (Havasréti József: Alternatív regiszterek. A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban) Élet és Irodalom, 47. pp. 28.

Tófalvy Tamás (2006) Belső műveletek. (Niklas Luhmann: Bevezetés a rendszerelméletbe) Élet és Irodalom, 36. pp. 26.

Tófalvy Tamás (2006) Időzavarban. (Johan Goudsblom: Időrezsimek) Élet és Irodalom, 7. pp. 26.

Tófalvy Tamás (2005) Képletes városok. (N. Kovács Tímea – Bőhm Gábor – Mester Tibor szerk.: Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban. Élet és Irodalom, 46. pp. 24.

Tófalvy Tamás (2005) A második pszichológia. (Michael Cole: Kulturális pszichológia) Élet és Irodalom, 41. pp. 24.


P u b l i c i s z t i k á k


Tófalvy Tamás (2011) Kiszolgáltatottság, törvénybe foglalva: esélye sincs a független helyi médiának? Antagon, március 7.

Tófalvy Tamás (2010) A médiatörvény-kritikák és az alternatív valóságok. Antagon, december 29.

Tófalvy Tamás (2007) És nem is kell hozzá blog. Adalékok az új „kritika-vitához.” Litera, szeptember 16.

Tófalvy Tamás (2005) A Pankkk: Támogatás és ideológia. Népszabadság, augusztus 15. pp. 14.


E g y é b  í r á s o k


Ismeretterjesztő írások, magazincikkek


Tófalvy Tamás (2010) Rétegzene a világhálón. Medical Tribune, december 16, pp. 12.

Tófalvy Tamás (2009) A zenei erőszak ünnepe! Nemzetközi Blastbeat Nap. Quart, január 29.

Tófalvy Tamás (2006) Báránybőrben. Pep! Magazin 2006/19. pp. 52-55. 

Tófalvy Tamás (2006) In Sheep's Clothes. Pep! Magazin 2006/19. pp. 52-55


Lemez- és koncertkritikák


Tófalvy Tamás (2013) Fénnyel árnyékot. Anna von Hausswolff:Ceremony. Magyar Narancs, 30. pp.

Tófalvy Tamás (2008) Világfájdalom, kikacsintással: az Unbending Trees Londonban. Quart, december 4.

Tófalvy Tamás (2006) Teljes változatok. Magyar Narancs, 4. pp. 36-37.

Tófalvy Tamás (2005) Útszéli jelenség. Magyar Narancs, 36.  pp. 44-45.

Tófalvy Tamás (2005) Határsértők. Magyar Narancs, 6.  pp. 45.

Tófalvy Tamás (2004) Fejlődő változatlanság. Magyar Narancs, 24. pp. 45.

Tófalvy Tamás (2004) Első hallásra. Magyar Narancs, 16. pp 45.

Tófalvy Tamás (2004) Mélyülő játék. Magyar Narancs, 14. pp. 36.

Tófalvy Tamás (2004) Párhuzamos ellentétek. Magyar Narancs, 4. pp. 36-37.

Tófalvy Tamás (2003) Kívülről újítók. Magyar Narancs, 23. pp. 36-37.

Tófalvy Tamás (2003) Az irónia válaszútjai. Magyar Narancs, 4. pp. 37.