รูปภาพ

  รูปภาพ                
                           หมายเหตุ                  
  
 
C-South-foods-15 
 
 
 
 
 ปลาหมึกย่างขมิ้น 
 
         ปลาหมึก เป็นอาหารทะเลที่สามารถหาทานได้ง่าย ทางภาคใต้ และขมิ้นเป็นเครื่องเทศที่คนใต้นิยมใช้ในการประกอบอาหารเพื่อดับกลิ่นคาว เนื่องจากอาหารทะเลมักจะมีกลิ่นคาว
    
 

มัสมั่นไก่

        มัสมั่นไก่เดิมที่เป็นอาหารของชาวมุสลิม ซึ่งทางภาคใต้มีชาวมุสลิมเป็นจำนวนมาก มัสมั่นไก่จึงแพร่หลายไปทั้งภาคใต้ และทุกภาคของประเทศไทย
 

 

ข้าวยำสมุนไพร

        ข้าวยำ เป็นเมนูอาหารใต้ ที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรนานาชนิด และข้าวสุกราดด้วยน้ำบูดู ซึ่งสมุนไพร ที่นำมาใช้นั้น สามารถหาได้ง่ายทางภาคใต้

  

กุ้งผัดสะตอ

        สะตอเป็นพืชที่ขึ้นชื่อทางภาคใต้ เป็นพืชมีกลิ่นฉุน กรอบ คนใต้นิยมนำมาประกอบอาหาร  ประเภทผัด เพื่อดับความเลี่ยน และดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ต่างๆ เมื่อรับประทาน
Comments