Få en tør kælder

Desværre er der mange der har følt konsekvenserne af de sidste års våde somre.

For det meste er det kælderen det er gået ud over.

Selv efter omfattende tiltag for at fjerne skaderne er der mange kældre der har svært ved at komme af med fugten.

Det betyder ofte at den klassiske ”kælderlugt” pludselig giver sig til kende selv efter al vandet er fjernet.

Sådan løses problemet

De fleste med en kælder kender den klassiske “kælderlugt. Kælderlugten er en kombination af høj luftfugtighed og stillestående luft.

Den høje luftfugtighed er ofte forårsaget af indtrængende jordfugt, som ophober sig i rummet, da der ikke er tilstrækkelig luftcirkulation og varme i kælderen. Folk der skifter deres oliefyr ud med feks. naturgas eller jordvarme oplever også at kælderen pludselig bliver fugtig. Det skyldes at det gamle oliefyr sikrede en forholdsvis høj temperatur i kælderen, ligesom den sikrede en vis luftcirkulation.

Et naturgasfyr eller varmepumpe afgiver ikke samme mængde varme til rummet, hvorfor fugten ikke på samme måde bliver frigivet til luften, og derfor ikke kan transporteres ud af rummet. SolarMagic anlægget løser problemet, ved at udlufte kælderen med tør og letopvarmet luft, hvilket giver et meget bedre indeklima i kælderen.

Hvis kælderen er inddelt i flere rum, skal man sikre sig, at luften kan bevæge sig gennem hele kælderen. Dette kan enten gøres ved at lade dørene stå åbne, eller forsyne dørene med luftventiler. Man kan evt, også fjerne fodstykket ved døren, så luften kan passere her.

Solpanelet skal monteres, så den blæser luft ind i den ene ende af kælderen. Der skal være en udluftningsventil i modsatte ende af kælderen, som den gamle og fugtige luft presses ud af.


Hvis det er en meget stor kælder, kan der evt, installeres et udsugningssæt ved udluftningsventilen, som hjælper med til at få luften gennem hele kælderen.PeakCounterBliv tørlagt med Solarmagic


Et SolarMagic  luftsolvarme anlæg løser problemet ved at udlufte kælderen med tør og let opvarmet luft, hvilket giver et meget bedre indeklima i kælderen.

Det eneste der kræves for at installere anlægget er, at der en en sydvendt væg eller gavl på huset, som solpanelet kan monteres på. Efter få uger vil man opleve, at luften i kælderen bliver mere tør, og kælderen vil også føles varmere, ligesom den kendte kedelige lugt forsvinder og erstattes med tør og frisk luft.

Der er ingen driftsudgifter forbundet med et SolarMagic luftsolvarme anlæg.

Anskaffelsesprisen er således den eneste udgift for anlægget i hele dets levetid!