TRANG CHỦ

 
 
Vietnamese people love the Vietnamese Party 

 

  
              

CHÀO CỜ ĐẢNG NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT

   

 

NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT

 
                               
                             Chủ Tịch Đảng  ĐỖ HỮU NAM
 
Cố Vấn  NGUYỄN PHÙNG PHONG
 
 
                              Phó Chủ Tịch G/S TRẦN KIM TIÊN
 
 

THÔNG ĐIỆP TRÀ ĐÀM DÂN CHỦ VIỆT NAM

 

THÀNH VIÊN DNVYNV TUYÊN THỆ TRƯỚC KHI ĐI LÀM NHIỆM VỤ

 
   

THÀNH VIÊN DNVYNV TUYÊN THỀ TRƯỚC KHI ĐI LÀM NHIỆM VỤ

                  
 
                     Thời Gian Trôi Qua Không Bao Giờ Trở Lại !
 

TUYÊN BỐ THÀNH LẬP      
ĐẢNG :  NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT               
 KÍNHGỞI :                                   
Các Tổ Chức Chính Đảng Trên Toàn Thế Giới.
Đồng Bào Việt Nam Trong Và Ngoài Nước .                                                                               

Đất nước Việt Nam ta trải dài từ mủi Cà Mau tới ải Nam Quan sông liền sông núi liền núi một dãy giang sơn đầy gấm vóc .Mà các bậc tiền nhân của  chúng ta đã dầy công khai phá,đắp bồi và giử gìn bằng xương máu của con lạc cháu hồng từ thửa các vua Hùng lập Quốc. Và trải qua không biết bao nhiêu triều đại hưng vong,và những bước ngoặc thăng trầm lịch sử.Một ngàn năm bị nô lệ giặc tầu,một trăm năm bởi đô hộ giặc tây .Và biết bao lần nhân dân ta đứng dậy đập tan các đế quốc xâm lược.Ghi lên những chiến tích oanh liệt lẩy lừng và viết vào những trang sử hào hùng của dân tộc. Nêu cao tinh thần và truyền thống đấu tranh của nhân dân ta ,tình yêu quê hương tha thiết ,của dòng máu lạc hồng đổ xuống để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ củaTổ quốc gồm:vùng trời vùng biển hải đảo biên cương và nhưng tài nguyên quí báu do cha ông ta khai sinh  lập quốc để lại cho chúng ta phải giử gìn  .                                                                                                         

 Vận mệnh ,đất nước và con người việt nam,đang đau đớn và chìm đắm trong đêm dài nô lệ của chủ nghĩa cộng sản ,và từ khi Hồ chí Minh đem con ngựa hoang ngoại lai (chủ nghĩa Mác-lê nin )về quê huơng đã tàn phá hủy hoại đời sống nhân dân,làm kiệt quệ về trí tuệ ,sa đọa về đạo lý , và làm cả một đất nước kém văn minh nhất thế giới .                                                                                                                .

Lợi dụng lòng ái quốc cộng sản ngày đêm không ngớt ca vang bài vọng cổ giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo ,và những lời phỉnh dụ ,gian xảo,độc ác ,để tạo ra bộ máy lãnh đạo độc tài đảng trị gây ra bao thảm họa tan tóc đau thương trên quê hương và đồng bào ruột thịt của mình.  

 Chế độ cộng sản đã gây ra muôn vàn tội ác ,và đã đưa cả dân tộc việt nam trải qua bao cơn hoạn nạn ,và ngang nhiên xâm phạm quyền dân chủ ,nhân quyền ,tự do ,trói buột cuộc sống nhân dân ta trong đêm dài nô lệ .và chúng đả gây ra cho đất nước vào trạng thái xuống cấp nghiêm trọng, làm tiêu hao tiềm năng ,nguồn lực của  đất nước .
                                                                                                     Biến xã hội con người việt nam có truyền thống lâu đời và nền văn hóa tốt đẹp thành vũng lầy đen tối đầy tội ác ,sa đọa ,và tệ nạn xã hội tràn lan .Đời sống tinh thần lẫn vật chất xuống cấp trầm trọng, mọi luân thường đạo lý đều bị đảo lộn,mối liên hệ đạo đức giữa con người bị tha hóa .                                                                                

 Họ tiếp tục dùng chính sách phân biệt đối xử,bất công ,phân hóa sâu sắc giữa cán bộ nhà nước các cấp trục lợi ,bè phái, quan liêu,tham ô ,và chính sách ngu dân ,mị dân ,để thừa hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi ,và chà đạp lên các quyền cơ bản của con người ,và đè nặng ách thống trị hà khắc  ,bóc lột của nhân dân việt nam mà không chút lòng thương xót                                                                  .

 Thế kỷ XXI  với đà tiến hóa vượt bật của toàn cầu đem lại cuộc sống tốt đẹp cho loài người .Thì chúng ta ai cũng muốn có một cuộc sống bình yên trong một xã hội thực sự công bằng ,dân  chủ,tự do, văn minh và hạnh phúc,không ai muốn sống trong thời kỳ đen tối của cộng sản .Nhưng bọn cộng sản hà nội vẩn tham quyền cố vị ,không nghỉ tới quyền lợi tối thượng của Tổ quốc ,mà chúng chỉ nghỉ tới lợi ích riêng tư của chúnghưởng lạc trên thân xác của quần chúng lầm than ,ràng buột dân tộc ta  nghèo nàn lạc hậu kém văn minh .Toàn thể người việt nam trong và ngoài nước có lòng yêu nước thương quê hương hảy cùng nhau đứng lên lật đổ bọn cộng sản hà nội bán nước hại dân , dân hiến lãnh thổ cho ngoại ban, phản bội dân tộc dâng non sông gấm vóc cho kẻ thù,để củng cố địa vị thống trị , mưu đồ lợi ích cá nhân ,bè phái của mình  .                                                                                              

Chủ quyền quốc gia việt nam bị đe dọa nghiêm trọng trước tham vọng của đế quốc Đại hán                                                                                                            

 Con đường chúng ta tìm công lý còn dài,chúng ta không dừng bước mà phải tiếp bước,nhân dân việt nam 85 triệu người như mộtcùng nhau đáp ứng nguyện vọng của dân tộc hảy đứng lên giành lại bằng được quyền làm người quyền dân sinh,dân chủ và quyền quyết định vận mệnh tương lai của đất nước mình .đưa đất nước việt nam bước vào một vận hội mới.                                                                              

Trước Sự Kiện Hệ Trọn g  :
                    ĐẢNG NGƯỜI VIỆT YÊU NGUỜI VIỆT     
Tuyên bố thành lập .                                                                        

 Hôm nay vào. Ngày 01 tháng 01 năm 2007 Tại một địa điểm thuộc Thành phố sài gòn việt nam toàn thể chúng tôi kính báo  toàn thể đồng bào việt nam trong và ngoài nước và các quốc gia Dân Chủ Tự Do,các Hội Đoàn thiện nguyện đấu tranh cho Dân Chủ ,Nhân Quyền  sự kiện Lịch Sử trọng đại sau đây.                                                                        

 Chúng Tôi Đồng Tuyên Bố Thành Lập Đảng Chính Trị : 
  TÊN  ĐẢNG:                                                                       

       ĐẢNG NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT  .                                                             

 Đảng Kỳ:
Bản đồ việt nam nằm trênquyển sách màu trắng đứng trên trái đất  màu xanh nền màu vàng(biểu tượng sự trong sáng và hy vọngchiến thắng và thống nhất nhân dân việt nam.
 Huy Hiệu Đảng :
Hình bản đổ nằm trên trái đất (ý việt nam là nguồn động lực tiến hóa cùng bạn bè năm châu .                                                                           
Lấy Chủ Nghĩa Người Việt yêu Người Việt .
 làm cơ sở lý luận chính trị ,xây dựng đường lối và phương pháp đấu tranh của đảng .
 Và hội nghị đã thống nhất và nhất trí đả thông qua. cương lĩnh,điều lệ .chính trị và chương trình hành động của đảng.  
 Cương Lĩnh,Điều Lệ ,Chính Trị và Chương Trình Hành Động của Đảng.                                               

  Những thành viên của Đảng Người Việt yêu Người Việt trong nước đang đứng  trước quê hương đất tổ, còn những thành viên đảng người việt yêu người việt ở hải ngoại đang hướng về quê hương đất nước ,cùng nhaucúi đầu trước hồn thiêng sông núi anh linh các bậc tiền nhân ,anh hùng liệt sỉ ,chiến sỉ vô danh quyên mình vì Tổ quốc .chúng tôi cùng nhau nguyện đem hết tinh thần tài năng ,tâm huyết sát cánh bên nhau ,nhận lãnh mọi nhiệm vụ  trách nhiệm thực hiện khi đảng và Tổ quốc việt nam giao phó ,chấp nhận mọi hy sinh ,tù đầy , gia n khổ, kể cả máu xương để phá tan ách ngoại xâm Trung Quốc ,và bọn cộng sản bán nước hại dân đem dângcả non sông gấm vóc cho kẻ thù  .Để đem  lại nền tự do dân chủ,nhân quyền và  hạnh phúc cho toàn dân việt   .           

                               TMBCHTU.

          ĐẢNG NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT .                                                                                      

                                      Chủ Tịch        
                    _              ĐỖ HỮU NAM

[CLICK VÀO ĐỂ XEM]

NHỮNG BÀI BÁO VIẾT VỀ PHONG TRÀO TRÀ ĐÀM DÂN CHỦ VIỆT NAM VÀ [ĐẢNG NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT]

RFA PHỎNG VẤN BÀ TRẦN KIM TIÊN PHÓ CHỦ TỊCH DNVYNV

RFA PHỎNG VẤN CHỦ TỊCH TRÀ ĐÀM DÂN CHỦ VN

[RFA ĐẢNG NVYNV YÊU CẦU VN TRẢ TỰ DO CHO THÀNH]

[RFA 4 THÀNH VIÊN ĐẢNG NVYNV BỊ CẢNH SÁT CPC BẮT]

[RFA ÔNG ĐỖ HỮU NAM NÓI VỀTÌNHCẢNHNGƯỜI THƯỢNG

[RFA ÔNG NGUYỄN PHÙNG PHONG NÓI VỀ NT MONG GÌ] 

[RFA NGƯỜI THƯỢNG TỴ NẠN Ở THÁI LAN LO SỢ BỊ TRỤC]

[RFA NGÀY THỨ NHÌ CỦA THỨNHÌ CỦA HỘI NGHỊ THƯỢNG

[RFA THÁI LAN TRỤC XUẤT 24 NGƯỜI TỴ NẠN SANG CPC

[RFA NGƯỜI TỴ NẠN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN]

[RFA VIỆT KIÊU CAMPUCHIA NÓI VỀ VỤ LUẬT SƯ LÊ CÔNG

[RFA VĂN BẢN MỚI VỀ NGƯỜI TỴ NẠN TẠI CAMPUCHIA]

[RFA CẢNH SÁT THÁI LAN BẮT THÊM 8 NGƯỜI TỴ NẠN TỪ

[RFA UNHCR TỪ CHỐI CẤP QUI CHẾ TỴ NẠNCHO 18 NGƯỜI

[RFA SƯ TIM SAKHORN XIN TỴ NẠN TẠI THÁI LAN]

[RFA 7 NGƯỜI KHMER KROM VN ẨN NẤU TẠI CAMPUCHIA]

[RFA NGƯỜI TỴ NẠN KHMER KROM KÊU GỌI GIÚP ĐỞ]

[RFA CẢNH SÁT THÁI LAN ĐÀN ÁP TỴ NẠN VIỆT NAM]

[RFA THÊM 10 NGƯỜI THƯỢNG BỊ TRỤC XUẤTVỀVIỆTNAM

[RFA 12 THÀNHVIÊN PHONGTRÀO TRÀ ĐÀM SANG TỴ NẠN

[RFA TÌNH CẢNH NGƯỜI KHMER KROM VN TỴ NAN]

[RFA HIỆN TÌNH NGƯỜI TỴ NẠN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN]

 

 HÌNH ẢNH TỔ CHỨC SOS ĐANG GIÚP ĐÒNG BÀO TỴ NẠN Ở THÁI LAN
T/S NGUYỄN  ĐÌNH THẮNG ĐANG GIÚP ĐỒNG BÀO TỴ NẠN
 

 [ TỔ CHỨC SOS  CỦA TIẾN SỈ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG CỨU GIÚP 300 NGƯỜI TỴ NẠN Ở THÁI LAN GỒM NGƯỜI KINH , NGƯỜI KHMER KROM ,VÀ NGƯỜI THƯỢNG CỦA PHONG TRÀO TRÀ ĐÀM DÂN CHỦ VIỆT NAM VÀ[ ĐẢNG NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT]

[CLICK VÀO XEM TIẾP ]

         
 
 

    4/ Thành Viên Của   ĐẢNG NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI Việt Đang Bị Cộng Sản Việt Nam Giam Tù Trái Phép 

HẢY TỰ DO CHO .

 PHƯỚC- THIÊN- KHIỆP- THEO

                   NGUYỄN LỘC PHƯỚC
Thành Viên Đảng Người Việt Yêu Người Việt   Đang Bị cộng sản VN Giam Tù Trái Phép
                  A  THIÊN
Thành Viên Đảng Người Việt Yêu Người Việt Đang Bị Cộng sàn VN Giam Tù Trái Phép
                      K   KHIỆP
Thành Viên Đảng Người Việt Yêu Người Việt Đang Bị Cộng Sản VN Giam Tù Trái Phép
                     K  THEO
Thành Viên Đảng Người Việt Yêu Người Việt Đang bị Cộng Sản Việt Nam Giam Tù Trái Phép

  Lời Tuyên thệ Trước khi Lên Đường làm   nhiệm Vụ

 
 
       VỎ  VŨ    ĐẠI DIÊN  THANH  NIEN  [DNVYNV]
 
 
 
 

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT

 
 
 
 
QUÀ CỨU GIÚP NHÂN ĐẠO CỦA T/S NGUYỄN ĐÌNH THẮNG TỔ CHỨC SOS
 
 

BCHTU ĐẢNG NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT

Trang con (30): Xem Tất cả
Comments