Đóng góp

Đóng Góp

1.  Để đóng góp theo kiểu mới online dùng Visa, Master Card, Paypal, xin quí vị bấm vào đường dẫn sau đây.  Website sẽ tự động gữi email confirm và cám ơn sự đóng góp của quí vị.  Quí vị cũng có thể xem đóng góp của mình cũng như những đóng góp của các quí vị khác cho tộc bằng cách bấm vào đây.Hướng Dẫn sử dụng:
1.Bấm vào nút "Donate Now" màu xanh lá cây
2. Điền số tiền đóng góp vào ô "Donation amount", điền tên và email.
3. Bấm nút "Continue"
4. Bấm nút "Pay Now"
5. Bấm nút "buy as guest" rồi điền thông tin của credit card vào.  (Nên bấm vào nút "pay as guest" ở phía dưới nếu không có paypal account.)
6. Bấm nút "Pay".


2. Để đóng góp theo kiểu gửi ngân phiếu ở Mỹ, xin gửi về ông Hoàng Hải (là con ông Hoàng Huề) ở địa chỉ:
14301 Lofton Way
Tampa, FL 33625
Điện thoại số: 863-513-5823

Những Đóng Góp Vừa Qua:

Hội Đồng Gia Tộc xin trân trọng ghi nhận công đức của Ông Bà đã đóng góp chung lo viêc Tộc và xin chân thành cám ơn.

  1. Bảng danh sách thu quỹ tộc Hoàng - 2014 (trong ngày họp Tộc sau Tết năm 2014)
  2. Tổng kết quỹ tộc Hoàng ở Xuân Đài, Đà Nẳng, Hà Nội và nước ngoài từ 1/1-16/6/2014

Comments