หน้าแรก


ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
ได้รับพระราชทานโล่รางวัล
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
ต้นเเบบระดับทอง ระดับประเทศ
ปัจจุบันเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร

วิดีโอ YouTube


Comments