TRANG CHỦ


  GIỚI THIỆU BỘ SÁCH
Thực hành TOÁN TIỂU HỌC
nhóm tác giả An Giang biên soạn.
(Mỗi lớp có 2 tập: Tập 1 & Tập 2)

       
    
    Thực hành Toán 5 – tập 1  (Hỗ trợ học buổi thứ hai)

        Bộ sách THỰC HÀNH TOÁN TIỂU HỌC viết theo chương trình hiện hành nhằm hỗ trợ học buổi thứ hai, giới thiệu cùng các em nhiều bài tập mới lạ được NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM phát hành vào những tháng đầu năm 2015.
        Mỗi bài học được chia làm 3 nội dung:
            -Kiến thức cơ bản cần nhớ.
            -Bài tập tự luyện.
            -Bài tập cùng chung sức.
        Sách được viết dưới dạng“Vở bài tập” các em có thể làm bài trực tiếp trên từng bài tập.


http://i1218.photobucket.com/albums/dd416/MinhQM/th_ToanPLtang_zpsb6b8b2d8.gif?t=1356572596

Liên hệ trực tiếp với địa chỉ:                                  
       Email:  havietchuong57@gmail.com
       Điện thoại:   0919 996 947
 
  Mời các bạn  VÀO ĐÂY  đchúng ta cùng nhau GIẢI TOÁN TIỂU HỌC.


Cuộc hội ngộ ở A MỸ ĐỨC _ 02-06-2012
NGỌC PHƯƠNG (B Phú Lâm) _ THÀNH SỞ (HT.A Mỹ Đức) _ NGUYÊN PHƯƠNG ( A Mỹ Đức)
VIỆT CHƯƠNG (A Phú Lâm) _ PHI THANH (Nguyên P.TP Tiểu học_SGD)


Gặp NXBGDVN - Đà Nẳng _ 16-05-2013
CÔNG TI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẲNG
Tại trường HOÀNG HOA THÁM _ TX. CHÂU ĐỐC
BÙI TẤN MẪN (HT. Hoàng Hoa Thám)_HÀ VIỆT CHƯƠNG (Phú Tân) _ LÊ DIÊM HÙNG (NXB) _ DƯƠNG MINH KHẢ (An Phú) _ TRẦN PHƯỚC CHƯƠNG (NXB) _ TRẦN MINH DŨNG (Phú Tân) _ TRẦN VĂN CHÀO (Tri Tôn)

Gặp mặt lần 2 _ NXBGDVN - Đà Nẳng _ 10-08-2013
CÔNG TI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẲNG
Tại trường C NÚI SAM _ TX. CHÂU ĐỐC
TRẦN MINH DŨNG (Phú Tân) _THÌ CÔNG DANH (Phú Tân)_TRẦN THANH HOÀNG (Phú Tân)
TRẦN PHƯỚC CHƯƠNG (NXB)_TS. HOÀNG MAI LÊ (BGD)_HÀ VIỆT CHƯƠNG (Phú Tân)_
DƯƠNG MINH KHẢ (An Phú)

Xem tiếp ảnh lần 2 TẠI ĐÂY

Gặp mặt lần 3 _ NXBGDVN - Đà Nẳng _ 22-09-2013
CÔNG TI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẲNG
Tại trường C NÚI SAM _ TP. CHÂU ĐỐC
HÀ VIỆT CHƯƠNG (Phú Tân) _TRẦN PHƯỚC CHƯƠNG (NXB)_THÌ CÔNG DANH (Phú Tân)_
TRẦN MINH DŨNG (Phú Tân)_NGUYỄN THÀNH LUÂN (P.Tân)_TRẦN THANH HOÀNG (Phú Tân)
_TRẦN MINH TRÍ (Tịnh Biên)_DƯƠNG MINH KH(An Phú)

Xem tiếp ảnh lần 3 TẠI ĐÂY

Gặp mặt lần 4 _ NXBGDVN - Đà Nẳng _ 23-04-2015
CÔNG TI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẲNG
Tại trường C NÚI SAM _ TP. CHÂU ĐỐC
NGUYỄN THÀNH LUÂN (Phú Tân)_THÌ CÔNG DANH (Phú Tân)_TRẦN VĂN CHÀO (Tri Tôn) NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG (Phú Tân)_DƯƠNG MINH KH(An Phú)
TRẦN MINH DŨNG (Phú Tân)_TRẦN PHƯỚC CHƯƠNG (P.Tổng GĐ Ct. CPĐT&PTGDĐN)
LÊ DIÊM HÙNG (NXB)_
HÀ VIỆT CHƯƠNG (Phú Tân)
Xem tiếp ảnh lần 4 TẠI ĐÂY

Gặp mặt lần 5 _ NXBGDVN - Đà Nẳng _ 07-03-2016
CÔNG TI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẲNG
Tại nhà riêng HÀ VIỆT CHƯƠNG
PHÚ LÂM - PHÚ TÂN - AN GIANG

HÀ VIỆT CHƯƠNG (Phú Tân) _TRẦN THANH HOÀNG (Phú Tân)
TRẦN MINH DŨNG (Phú Tân)_
DƯƠNG MINH KH(An Phú)
TRẦN PHƯỚC CHƯƠNG (P.Tổng GĐ Ct. CPĐT&PTGDĐN)
_LÊ DIÊM HÙNG (NXB)
Xem tiếp ảnh lần 5 TẠI ĐÂY

Gặp mặt lần 6 _ NXBGDVN - Đà Nẳng _ 21-09-2017
CÔNG TI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẲNG
Tại nhà riêng HÀ VIỆT CHƯƠNG
PHÚ LÂM - PHÚ TÂN - AN GIANG

TRẦN PHƯỚC CHƯƠNG (P.Tổng GĐ Ct. CPĐT&PTGDĐN)
LÊ DIÊM HÙNG (NXB)
HÀ VIỆT CHƯƠNG (Phú Tân) 
(Sót ghi hình)

Gặp mặt lần 7 _ NXBGDVN - Đà Nẳng _ 28-02-2018
CÔNG TI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẲNG
Thành phố CHÂU ĐỐC - AN GIANG
HÀ VIỆT CHƯƠNG (Phú Tân) - VÕ THỊ XUÂN PHƯỢNG (Quảng Nam)
LÊ DIÊM HÙNG (NXB) - TRẦN PHƯỚC CHƯƠNG (P.Tổng GĐ Ct. CPĐT&PTGDĐN)
Sách THỰC HÀNH ÂM NHẠC