Bài học‎ > ‎

Hình học 7

Mục lục bài giảng hình 7

Showing posts 1 - 41 of 41. View more »

Chương III, Bài 7 : Tính chất đường trung trực của một đường thẳng

posted Mar 28, 2012, 7:21 AM by Bách Huỳnh Đăng

Chương III, Bài 6 Tính chất tia phân phân giác của một góc

posted Mar 28, 2012, 6:59 AM by Bách Huỳnh Đăng   [ updated Mar 28, 2012, 7:02 AM ]

Chương III, bài 5

The gadget spec URL could not be found

Chương III, Bài 5 Tính chất tia phân giác của 1 góc (Video)

posted Mar 28, 2012, 6:52 AM by Bách Huỳnh Đăng

Chương III, Bài 5


Chương III, Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của một tam giác

posted Mar 28, 2012, 6:43 AM by Bách Huỳnh Đăng

Chương III, bài 4

The gadget spec URL could not be found

Tiết 50 Luyện tập : Chương III, bài 2

posted Mar 28, 2012, 5:24 AM by Bách Huỳnh Đăng   [ updated Mar 28, 2012, 5:27 AM ]

Chương III, Bài 2 : Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

posted Mar 28, 2012, 4:41 AM by Bách Huỳnh Đăng   [ updated Mar 28, 2012, 5:12 AM ]

Chương III, Bài 2

The gadget spec URL could not be found

Chương III, bài 1 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

posted Mar 28, 2012, 1:42 AM by Bách Huỳnh Đăng   [ updated Mar 28, 2012, 1:42 AM ]

Tiết 44, 45 Ôn tập chương II

posted Mar 28, 2012, 1:40 AM by Bách Huỳnh Đăng

Ôn tập chương II

The gadget spec URL could not be found

1-10 of 41