Bài học‎ > ‎

Bài học Toán 7

Mục lục bài học Đại số 7

Showing posts 1 - 45 of 45. View more »

Tiết 64, 65 Ôn tập HKII

posted Mar 24, 2012, 12:46 AM by Bách Huỳnh Đăng


Tiết 63 Luyện tập : Nghiệm của đa thức 1 biến

posted Mar 24, 2012, 12:45 AM by Bách Huỳnh Đăng


Chương IV Bài 9 Nghiệm của đa thức 1 biến

posted Mar 24, 2012, 12:43 AM by Bách Huỳnh Đăng

Chương IV Bài 9 Đại số 7

The gadget spec URL could not be found

Tiết 61 Luyện tập Cộng trừ đa thức 1 biến

posted Mar 24, 2012, 12:39 AM by Bách Huỳnh Đăng


Chương IV Bài 8 Cộng trừ đa thức một biến

posted Mar 24, 2012, 12:37 AM by Bách Huỳnh Đăng   [ updated Mar 24, 2012, 12:41 AM ]

Tiết 58 Luyện tập Cộng, trừ đa thức

posted Mar 19, 2012, 8:26 AM by Bách Huỳnh Đăng

Luyện tập


Chương IV Bài 6 : Cộng, trừ đa thức

posted Mar 19, 2012, 4:33 AM by Bách Huỳnh Đăng

Chương IV bài 6


Chương IV - Bài 5 : Đa thức

posted Mar 19, 2012, 4:24 AM by Bách Huỳnh Đăng

Flash Wrapper


1-10 of 45