HOME

  • Nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học môn Toán, tập thể giáo viên Toán THPT Tỉnh Bình Thuận lập nên website này nhằm chia sẻ , trao đổi để dạy môn Toán tốt hơn.
  • Ban quản trị website rất mong được sự công tác của quý Thầy Cô dạy Toán THPT trong toàn Tỉnh, đặc biệt là GVCC
  • Thầy cô GVCC nếu thông tin Email hay Số điện thoại bên dưới không đúng hay đã thay đổi thì vào trang HỘP THƯ GV để cập nhật lại
Website này chỉ đăng nhập được khi thầy cô dùng tài khoản gmail
( Khi nào thầy cô thấy góc trên bên phải màn hình có tên gmail của mình như bên dưới là đã đăng nhập )

TỔ CỐT CÁN MÔN TOÁN THPT TỈNH BÌNH THUẬN