Generalforsamling 2017

Indkaldelse til Generalforsamling

I februar 2017 afholdes Generalforsamling i Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening

Dato: Lørdag den 4. februar

Tid: Kl. 15.00

Sted: Cafe Fisk, Tversted

Herunder ses den ifølge vedtægterne godkendte dagsorden for generalforsamlingen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling i Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning. (Formanden aflægger normalt) samt eventuelle udvalgsberetninger

4. Kasserens aflæggelse af revideret regnskab samt budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af suppleanter

8. Valg af bilagskontrollører

9. Eventuelt