Generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamlingen den 9. marts 2019


Tilstedeværende:

Søren Pedersen, Britt M. Christensen, Jørgen Jørgensen, Per Larsen, Carlo Pedersen, Jim S. Terp, Charlotte S. Terp, Jesper Nielsen-Man, Mikkel Paulsen, Magnus Lauritsen,

Kim Fogt*, Gustav Urth*, Rune M. Kallehauge.


*ikke til stede under hele mødet


Dirigent: Jørgen Jørgensen, DN

Referent: Rune


Generalforsamlingen åbnes v. valg af dirigent Jørgen Jørgensen som efterfølgende overlader ordet til formanden:


Formandens Beretning:


Formanden indleder med at takke medlemmer, lodsejere, sponsorer og øvrige samarbejdspartnere for hjælpen i årets løb. Herefter gennemgås årets aktiviteter:


Kreaturer

 • Fondssøgning til indkøb af kreaturer for kontinuerlig græsning i TNVPs folde har vist sig svære end forventet. Det er foreslået om kreaturer kunne sponsoreres af firmaer, hvilket er iværksat. P.t. er tre dyr indkøbt for sponsorater


Projekt Skolestuen i Vejgaard.

 • Sidst i 2018 blev der bevilget penge fra Hjørring Kommunes matchningsmidler til arkitekthjælp i forbindelse med udarbejdelse af en visuel præsentation af projekt “Skolestuen i Naturen”. Valget faldt på arkitekt Michael Morrell som bl.a. har udarbejdet et projekt omkring ny faunapassage i Sæby. Første udkast til arkitektens præsentation fremvises på generalforsamlingen. Stuehuset er tiltænkt at være opdelt i offentlig tilgængeligt kostald i den ene ende og køkkenstue med aftalt adgang i den anden ende. Der vil være et udekøkken som ligger i forbindelse med areal med græssende køer
 • Ved siden af stuehuset er der planer om slagter/fryse-rum, som kan etableres i laden ved siden af stuehuset.
 • Der er ønsker om formidlings-plancher til indretning, som kan findes hos mindre fond-søgninger. Hoveddelen af indretningen er tiltænkt at bestå af genbrugs-inventar.
 • Der arbejdes nu på en større ansøgning til LAG-midlerne og herefter forsøges andre fonde som kunne tænkes at være interesserede i projektet.


Arealet ved Tversted Kirke:

 • Nuværende projekt med at indhegne et større areal ved Tversted Kirke.
 • Et beløb er søgt hos Hjørring Naturfond til at flytte jord/sand for at give området til et varieret terræn.
 • Efter gydebanker er etableret i omkringværende vandløb er der kommet fremskridt i fiskebestanden.


Punkt 4: Regnskab

 • Der er ikke fuldt overblik i regnskabet da pengene er delt ud i mange formål. Der skal lægges noget energi i at få dette på plads.
 • Regnskabet er bygget anderledes op end sidste år og skal måske ændres igen.
 • En grund til at foreningens pengepulje på nuværende tidspunkt er misvisende skyldes at den viser reserverede beløb og ikke viser nogle andre søgte beløb, der vil blive trukket direkte fra fonde.

Regnskabet er enstemmigt godkendt.

Forventninger ad hensyn til kontingenter er uændret.

Der er tiltænkt at forbedre systemet for betaling af kontingenter og foreningen skal være bedre til at følge op på hvem fx mobilepay-betalinger kommer fra når kontingenter betales.


Punkt ?

Følgende vedtægterne er vedtaget:

 • § 4. foreslås ændret fra at generalforsamlingen afholdes "hvert år i januar eller februar måned" til ” hvert år i første kvartal”
 • § 5. foreslås ændret fra en periode for medlemmerne på 2 år til 3 år

Punkt ?

 • Ad hensyn til ændringer i vedtægter i § 5, kommer følgende personer på valg efter 2 år (Carlo, Per, Mikkel) og efter 3 år (Jim, Britt, Kim). Denne fordeling er besluttet efter forhandlinger og er begrundet med at det vil resulterer i en ligelig fordeling af personer i valg hvert år i 2019, 2020, 2021.
 • Alle personer i valg er accepteret.
 • Suppleanter: Mikkel og Niels udgår og Rune (1. suppleant), Gustav (2. suppleant) og Magnus (3. suppleant) er valgt ind som nye suppleanter. Suppleant-rang er bestemt ud fra lodtrækning.
 • 1. Bilagskontrollør: Rune, 2. Bilagskontrollør: Charlotte.