Nyheder

Forslag til fornyelse af området ved Bindslev Gl. Elværk/Fisketrappen i forbindelse med EUs Vandrammedirektiver.

En pdf-version af kortet i bedre opløsning kan downloades herunder.