WE HAVE MOVED!‎ > ‎

*News/Announcements! (Thông Báo)


*News/Announcements! (Thông Báo)

Email us
if you have any comments,
questions, or concerns!


REGISTER
For TNTT AUBURN
2012-2013.
Forms Coming Out Soon!


ATTEND ALL THE UPCOMING EVENTS!


TNTT Auburn Facebook Group:

Trại Đoàn Hồn Nhiên VIII

posted Sep 20, 2013, 11:04 PM by Peter-Nghĩa Lê

Info, Teams, What to Bring, etc...
(Updated DAILY!)

5-4-2013

posted Jun 17, 2013, 4:58 PM by Peter-Nghĩa Lê

DT/DP 2013

posted Jun 17, 2013, 4:58 PM by Peter-Nghĩa Lê

Đội Trưởng và Đội Phó - ĐTĐP 
(Youth Leadership) 2013

Easter 2013

posted Apr 5, 2013, 1:26 AM by Peter-Nghĩa Lê


With the Theme: Jesus Story,

We know Jesus went "To infinity and beyond.." for us. :)

POPE FRANCIS I

posted Apr 5, 2013, 1:26 AM by Peter-Nghĩa Lê

Let's Welcome POPE FRANCIS I
-Keep him in your prayers-

Happy Lunar New Year!

posted Mar 17, 2013, 8:02 PM by Peter-Nghĩa Lê

Tân Ban Thường Vụ (NEW Executive Officers)

posted Mar 17, 2013, 7:50 PM by Peter-Nghĩa Lê

Lễ Bổn Mạng 2012 [Feast Day 2012]

posted Jan 20, 2013, 1:46 AM by Peter-Nghĩa Lê

Kính thưa Cha Tuyên Úy Đoàn, Quý Sơ, Quý UBMV, Quý Trợ Tá, Quý Phụ Huynh và toàn thể Quý Cộng Đoàn Dân Chúa,

Đoàn TNTT Thánh Gia chúng con xin trân trọng thông báo Chúa Nhật 30 tháng 12, 2012 mừng Lễ Thánh Gia Thất cũng chính là ngày lễ Bổn Mạng của Đoàn TNTT Thánh Gia chúng con và kỹ niệm 8 năm ngày thành lập đoàn. Thánh Lễ mừng sẽ được cử hành vào 3:00pm Chúa Nhật ngày 30 này. Kính mong Quý Cha, Quý Sơ, và toàn thể Quý Vị cùng đến tham dự Thánh Lễ và cầu nguyên cho đoàn chúng con. 

Chúng con xin chân thành cám ơn Cha Tuyên Úy, Quý Sơ, Quý UBMV cùng toàn thể Quý Vị đã luôn luôn nâng đỡ, khuyến khích, và cầu nguyện cho chúng con trong suốt năm qua. 

Trong dư âm của mùa Giáng Sinh còn vang vọng bao bài ca mừng Chúa ra đời, và Năm Mới Dương Lịch 2013. Chúng con kính chúc Cha Tuyên Úy, Quý Sơ, Quý UBMV, Quý Trợ Tá, Quý Phụ Huynh và toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa, tràn đầy An Lành Phước Lộc của Thánh Gia Thất, khan an, thịnh vượng trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa để hưởng trọn vẹn Năm Thánh Đức Tin với nhiều Hồng Phúc. 

Thay Mặt Đoàn TNTT Thánh Gia,
Maria Goretti Trần Kim-Ngân
Đoàn Trưởng Đoàn Thánh Gia

-*-*-*-*-*-*-*-*

30-12-2012
This Sunday, December 30th, 2012

Ca Đoàn TNTT: Tập hát vào lúc 10giờ sáng tại nhà nguyện. 
Xin Các em nào trong ca đoàn hoậc muốn tham gia trong ca đoàn hãy đến! (TNTT Choir Practice in the Chapel at 10:00am to go over everything for mass that day. Calling all Current/Perspective NEW Members! See you there!) [ALL Songs ONLINE!]

Các Em TNTT sẽ bắt đầu sinh hoạt/ăn mừng vào lúc 1giờ.
(We still have TNTT this week! We will start celebrating as a TNTT Auburn at 1:00pm with fun activities and food! See you there!)

Xin Các Phụ Huynh mang con em tới tham dự đông đảo và mặc đồng phục TNTT.
(Please all parents/guardians bring your child to TNTT this sunday on time and in TNTT Uniform as we celebrate our feast day and mass of thanksgiving afterwards!)

-TNTT Auburn

Christmas EVE 2012

posted Dec 29, 2012, 12:06 AM by Peter-Nghĩa Lê


8:00pm meet in the chapel!!  Thanks!
--------
Happy Christmas Eve TNTT Family!!

As we enter a time of prayer and celebration, we hope to see all of you tonight at the Vietnamese Christmas Mass in Auburn. Everything Starts at 8:30pm.

From the little angels of Au Nhi, all the way up to the soldier HTs, many of our very own TNTT Auburn members are taking on performances you don't want to miss out! 

Especially our TNTT Choir, as we sing "Silent Night, Holy Night/Dêm Thánh Vô Cùng" with Many wonderful TNTT Instrument players!... This is truly you don't want to miss! As we are the last performance in our prayer mode transition before entering mass.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Truly, Christmas is a time to UNITE and join together as a family,
Thank you to EVERYONE who has been contributing to Choir, voices of an angel...

Choir Members PLEASE Meet in the CHAPEL no later than 8:00pm.
[WE HAVE RESERVE SEATING in Mass too!] yey!

Guys: Black Slacks, white shirt, red tie
Girls: Look pretty, nice dresses (or better, Ao Dai) are the best. Color: WHITE if not, red (Christmas tone)

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Everyone: Have fun and be safe tonight! Parking will be a little pack tonight because there is an american mass right before ours.. so... it's highly encourage to leave early!!!

See you ALL at TONIGHT! (Choir! 

--
-Nghia H. Le (Peter)

“To Make a Difference/or Change; Be the Difference/or Change”
"Whatever you do; do it with all you have; tomorrow you can always improve"

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Immaculate Conception

posted Dec 8, 2012, 1:30 PM by TNTT Đoàn Thánh Gia - Auburn, WA

December 8 - Immaculate Conception
(Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, 8/12)

Vietnamese Mass at Holy Family @7:30pm
[THIS WILL TAKE PLACE ON FRIDAY!! 12-7-2012]

1-10 of 52