Deze website TNO-CONTROL is door en voor de oud-leidinggevenden van de control-afdelingen binnen TNO (o.a. de controllers, hoofden bedrijfsvoering, hoofden interne accountantsdienst enz.) en beoogt een weerspiegeling en bespiegeling te geven van de herinneringen en vooruitzichten van het leven in het algemeen en van het dienstverband bij TNO in het bijzonder.  
 


Tekstuele bijdragen : alle oud-controllers
Foto's werkoverleg : Harry Hagedoorn
Beheer website : Ed Jensen
   
Correspondentie :
e.jensen@live.nl