Laura a la ciutat dels sants, realisme i sensibilitat

VÍDEO-PROMO de lectura 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 2011-2012 a les Jornades TR@MS
     El dia 2 de juliol, es va presentar a Manresa, el projecte d'aquest site. Sobretot ens vàrem centrar en el treball de la ruta amb codis QR  (vegeu el punt 4: Itinerari, els passos de Laura) . En aquest vídeo que teniu a continuació s'explica la metodologia utilitzada per tal de coordinar els diferents treballs del projecte.