Tłumaczenie metryk z języka rosyjskiego

Ofertę tłumaczenia kieruję do tych wszystkich, którzy prowadzą badania historii swoich rodzin i w ich trakcie napotykają problemy z interpretacją rękopiśmiennych dokumentów rosyjskojęzycznych pochodzących z XIX i początku XX wieku.
Od kilku lat prowadzę badania genealogiczne i z własnego doświadczenia wiem, jak wiele cennych informacji z takich dokumentów można uzyskać.
Jeśli zechcą Państwo, aby dokumenty dotyczące Państwa bliskich były tłumaczone drogą poufnej wymiany korespondencji, polecam swoje usługi.
 
Krzysztof Nizioł