การผูกผ้า

ศิลปการผูกผ้า
 
การเตรียมโต๊ะสำหรับผูกผ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 วิทยากรสอนการผูกผ้า
 
 
 
 
 
 การผูกผ้าแบบต่างๆ
 
 
 
 
 
 
  
เมื่อเสร็จแล้ว