Начало

инж. Красен Трифонов

 

лицензиран оценител на машини и съоръжения 

Висше-техническо образование, технология на металите и металообработващите машини. Лицензиран оценител на машини и съоръжения, в т. ч. и транспортни средства. Вещо лице към Шуменски окръжен и Административен съд. Оценки на транспортни средства, машини и съоръжения в различни области. Изготвя съдебно-оценителни и съдебно-технически експертизи. Сертифициран като експерт-оценител от Агенция за приватизация - София, потвърден сертификат от Камара на независимите оценители в България съгласно Закон за незивисимите оценители. 


9900 гр. Нови пазар, ул. Патриарх Евтимий 16

0537 2 27 28 ; 0878871656

t.krasen@gmail.com