Relacje z wycieczek‎ > ‎Sezon 2018‎ > ‎

2018-02

Spotkanie wyjazdowe Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej woj. śląskiego w Tychach - 17.02.2018

opublikowane: 25 lut 2018, 02:42 przez TKK PTTK im. Wł. Huzy   [ zaktualizowane 25 lut 2018, 02:46 ]

https://photos.app.goo.gl/C8rSwQwV0o43NvKp1

        W sobotę w tyskiej Mediatece odbyło się wyjazdowe spotkanie Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej woj. śląskiego. W godzinach porannych uczestnicy spotkania zwiedzili stadion sportowy GKS Tychy, gdzie umożliwiono nam zwiedzenie Tyskiej Galerii Sportu mieszczącej się na tym obiekcie. Kolejnym etapem spotkania była narada we wspomnianej wcześniej Mediatece, gdzie również świętowaliśmy jubileusz 20-lecia Klubu Turystyki Kolarskiej GRONIE działającego przy oddziale PTTK w Tychach.

        Zebranie otworzył prezes tyskiego GRONIA kol. Cezary Sawicki przywitał przybyłych działaczy jednocześnie zapraszając do stołu prezydialnego Członka Honorowego PTTK Stanisława Radomskiego oraz przewodniczącego Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach kol. Marka Kobę. Kolega Marek jako  nowo wybrany przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK zabierając głos przekazał nam najnowsze informacje i ustalenia komisji po Krajowej Konferencji Kolarskiej PTTK. Następnie wiceprezydent UECT kol. Stanisław Karuga wręczy przybyłym turystom kolarzom zdobyte odznaki UECT. Z naszego klubu pan Stanisław Radomski zdobył odznakę stopnia III oraz IV, Małgorzata Radomska zdobyła stopień III odznaki. Kolejny etapem spotkania było wręczenie Odznak R.R.T.K. PTTK w Katowicach – za zasługi w turystyce kolarskiej PTTK w woj. śląskim. Po miłych chwilach wręczania odznak głos zabrał nasz klubowicz Piotr Rościszewski będący jednocześnie prezesem Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Rowerowych będącego obecnie w zawieszeniu. Kolega Piotr przedstawił nam pokrótce stan w jakim się obecnie znajduje klub znakarzy oraz problematykę projektowania i wykonawstwa dróg rowerowych.

        Kolejnym punktem było spotkania było przedstawienie przez Kazimierza Okońskiego w formie ciekawej prezentacji historii Klubu Turystyki Kolarskiej GRONIE na przestrzeni ostatnich 20 lat. Następnie klubowi wręczono upominki w związku z obchodzonym jubileuszem.

        Na zakończenie spotkania przystąpiono do dyskusji nad wolnymi wnioskami zgłaszanymi przez przedstawicieli śląskich klubów turystyki kolarskiej.

Relacja: Krzysztof Kotuła                                
Zdjęcia z zasobów KTK GRONIE                    

Krajowa Konferencja Kolarska w Warszawie - 03.02.2018

opublikowane: 16 lut 2018, 10:29 przez TKK PTTK im. Wł. Huzy   [ zaktualizowane 25 lut 2018, 02:48 ]

 

        W sobotę 3 lutego w Warszawie odbyła się Krajowa Konferencja Kolarska o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwołana przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Naszymi klubowymi delegatami na tą konferencję byli koledzy Krzysztof Bobis (prezes) oraz Adam Czerniawski (Wiceprezes). Jako przedstawiciel ustępującej komisji uczestniczył w tym wydarzeniu również członek naszego klubu, kolega Grzegorz Kukowka pełniący funkcję zastępcy Sekretarza KTKol minionej kadencji. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności komisji w latach 2014-2017 i obfitych dyskusjach na tematy związane z turystyką kolarską przystąpiono do wyboru członków do nowej Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. W kilku turach tajnego głosowania wyłoniono osoby, które będą obecnie pracować w tym organie PTTK w latach 2018-2021.
        Przewodniczącym komisji został Marek Koba (Jaworzno), jego zastępcami Waldemar Wieczorkowski (Toruń), Marian Kotarski (Myszków), Stanisław Karuga (Katowice), funkcję sekretarza będzie pełnił Jerzy Formella (Koleczkowo), a jego zastępcą będzie Grzegorz Kukowka (Warszawa). Pozostałymi członkami są Krzysztof Mieczkowski (Pasłęk), Bernard Milewski (Płock) oraz Michał Raczyński (Nysa).


1-2 of 2