Relacje z wycieczek‎ > ‎Sezon 2018‎ > ‎

2018-01

30 lat Komisji Turystyki Kolarskiej "SOKÓŁ" w Radlinie - 21.01.2018

opublikowane: 22 sty 2018, 09:43 przez TKK PTTK im. Wł. Huzy   [ zaktualizowane 23 sty 2018, 13:20 ]

https://photos.google.com/album/AF1QipONX7SOdJyX1zn6W7SGHAbsvNdGWUNxDH9LFEFn


        Przedstawiciele naszego klubu w osobach: Krzysztof Bobis, Bogusław Iwaniuk oraz Małgorzata i Stanisław Radomscy uczestniczyli 21 stycznia w uroczystościach jubileuszu 30-lecia Komisji Turystyki Kolarskiej "SOKÓŁ" w Radlinie. Prezes Klubu - kol. Krzysztof Bobis przekazał gratulacje wraz trofeum pamiątkowym na ręce Bogdana Tytko przewodniczącego komisji oraz Andrzeja Likosa długoletniego przewodniczącego obecnie pełniącego obowiązki Prezesa Oddziału PTTK Radlin. Kolega Bogusław Iwaniuk odebrał puchar, podziękowanie za pomoc w zbieraniu surowców wtórnych podczas rajdów organizowanych przez KTK "Sokół" oraz otrzymał najwyższe zweryfikowane stopnie odznaki "Poznaj Bazyliki w Polsce" włącznie z tytułem honorowym tejże odznaki.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu - 14.01.2018

opublikowane: 14 sty 2018, 10:45 przez TKK PTTK im. Wł. Huzy   [ zaktualizowane 23 sty 2018, 04:55 ]

https://photos.google.com/album/AF1QipPmCcjK5CX69oMR4SHJtovK_Yj9-wf8OMbbhx2r

        Tradycyjnie początek roku kalendarzowego jest okresem, gdzie członkowie Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach spotykają się na Walny Zebraniu Członków. Tegoroczne zebranie odbyło się 14 stycznia w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej i miało charakter sprawozdawczy z działalności klubu w 2017 roku. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godzinie 1015 i otworzył je urzędujący prezes Zarządu Klubu kol. Krzysztof Bobis, witając wszystkich członków klubu oraz zaproszonych gości honorowych. Wśród gości znaleźli się: Prezes Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej Janina Lelito-Zimochocka, V-ce Prezes Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej Andrzej Pańczyszyn, V-ce Przewodniczący Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach kol. Ryszard Kapczyński oraz Honorowy Członek Klubu Zenon Kaszowicz prezes Bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego "CATENA".
        Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Andrzeja Czaplę, a w skład prezydium zebrania powołano: prezesa Klubu kol. Krzysztofa Bobisa, V-ce Prezesa Oddziału PTTK kol. Andrzeja Pańczyszyna, V-ce Przewodniczącego Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach kol. Ryszarda Kapczyńskiego oraz przewodniczącego zebrania Andrzeja Czaplę. Prowadzący zebranie ogłosił, że bierze w nim udział 41 członków klubu. Następnie przewodniczący przedstawił porządek zebrania, który to został zatwierdzony przez uczestniczących w zebraniu członków klubu.
        Kolejnym punktem walnego zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności organizacyjno-programowej Klubu, które to przedstawił prezes Klubu oraz sprawozdania finansowego skarbnika Klubu koleżanki Małgorzaty Radomskiej (odczytanego przez Prezesa Zarządu Klubu). Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Julian Rzewódzki przedstawił sprawozdanie z prac komisji za mijający okres. Komisja Rewizyjna stwierdziła poprawność działalności klubu, prowadzenia jego finansów, zgodność działań z planem pracy na rok 2017 oraz regulaminem klubu jednocześnie wnioskując o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań. Po złożeniu sprawozdań prezes Klubu przedstawił proponowany plan pracy Klubu na rok 2018. Przedstawione sprawozdania za rok 2017 oraz plan pracy na obecny rok członkowie klubu obecni na zebraniu przyjęli jednogłośnie. 
        W dyskusji i wolnych wnioskach na tematy klubowe kolega Jarosław Szerszeń poinformował o aktualnym stanie przygotowania nowej Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK "Poznaj miejscowości o ciekawych nazwach" opracowywanej przez nasz klub. Kolega Jarosław jako pomysłodawca i autor regulaminu odznaki poinformował, że obecnie regulamin jest na obowiązkowym dla odznak ogólnopolskich etapie zatwierdzania przez Zespół ds. odznak krajoznawczych Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Kolega Krzysztof Kotuła - sekretarz klubu - przedstawił wniosek o podwyższenie składki klubowej z obecnych 10zł na 20zł począwszy do roku 2019.
        Po dyskusji zasadniczo popierającej wniosek przystąpiono do głosowania, gdzie wszyscy obecni na zebraniu członkowie klubu głosowali jednogłośnie za podwyższeniem składek klubowych. Jako podsumowanie klubowej działalności w roku 2017 wyświetlono film kol. Elżbiety Falskiej przedstawiający naszą aktywność turystyczną na podstawie zdjęć z klubowej galerii oraz prywatnego archiwum autorki.

Zbliżając się do końca zebrania ogłoszono wyniki klubowych konkursów na:

najaktywniejszego Turystę Kolarza - w kategorii kobiet w sezonie 2017
 1. Mariola MacLEAN                        2275 pkt.
 2. Elżbieta FALSKA                          2180 pkt.
 3. Aldona FELKEL                            1665 pkt.
 4. Małgorzata RADOMSKA              1605 pkt.
 5. Katarzyna PARLAK                        820 pkt.
 6. Justyna FELKEL                            460 pkt.
 7. Krystyna CZAPLA                          370 pkt.
najaktywniejszego Turystę Kolarza - w kategorii mężczyzn w sezonie 2017
 1. Bogusław IWANIUK                     4365 pkt.
 2. Jan ZABRZEŃSKI                       2815 pkt.
 3. Julian RZEWÓDZKI                     2645 pkt.
 4. Roman KOPEĆ                            2125 pkt.
 5. Piotr KALINOWSKI                      1740 pkt.
 6. Jarosław SZERSZEŃ                  1710 pkt.
 7. Krzysztof KOTUŁA                       1630 pkt. 
 8. Adam CZERNIAWSKI                    945 pkt.
 9. Janusz KUCIŃSKI                          795 pkt.
 10. Jerzy ZAJĄC                                  540 pkt.
 11. Waldemar SIODLACZEK               465 pkt.
najaktywniejszego Turystę Kolarza - w kategorii junior w sezonie 2017
 1. Michał JAŃTA                                 855 pkt.
 2. Wojciech CZAPLA                          400 pkt.
 3. Kacper CZAPLA                             290 pkt.
najaktywniejszego przodownika turystyki kolarskiej w sezonie 2017
 1. Krzysztof KOTUŁA                          880 pkt. 
 2. Jarosław SZERSZEŃ                      865 pkt.
 3. Krzysztof BOBIS                             780 pkt.
 4. Elżbieta FALSKA                             615 pkt.
 5. Adam CZERNIAWSKI                     580 pkt.
 6. Małgorzata RADOMSKA                 430 pkt.
 7. Stanisław RADOMSKI                     380 pkt.
 8. Władysław STAWIARCZYK            360 pkt.
 9. Julian RZEWÓDZKI                        320 pkt.
 10. Aldona FELKEL                               270 pkt.
 11. Gabriela ROŚCISZEWSKA             200 pkt.
 12. Witold CZEMPIEL                            190 pkt.
 13. Piotr KALINOWSKI                          180 pkt.
 14. Danuta SZYP                                   160 pkt.
 15. Henryk SZCZEŚNIAK                      155 pkt.
 16. Paweł SZYP                                     150 pkt.
 17. Joanna CETNARSKA-SŁOWIK       140 pkt.
 18. Licjan WIŚLAK                                 110 pkt.
 19. Tadeusz PISAR                                100 pkt.
Zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe puchary. 

        Jako podsumowanie naszego zebrania kol. Zenon Kaszowicz Prezes BTKK "CATENA" z Bytomia Członek Honorowy naszego Klubu oraz kol. Ryszard Kapczyński złożyli nam serdeczne życzenia noworoczne oraz życzenia dalszych sukcesów w działalności turystycznej.
        Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku dziennego zebrania, przewodniczący dziękując uczestnikom za przybycie zakończył Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu.

Wycieczka rowerowa do "żywej" Szopki Betlejemskiej w Dziergowicach - 06.01.2018

opublikowane: 7 sty 2018, 10:53 przez TKK PTTK im. Wł. Huzy   [ zaktualizowane 7 sty 2018, 11:06 ]

https://photos.app.goo.gl/GhaPvrqBPzKL58d52

        W święto Trzech Króli członkowie naszego Klubu przy wyjątkowo sprzyjającej pogodzie odbyli rowerową wycieczkę do oddalonych o ok.40 km Dziergowic w woj. opolskim. Z racji że jest jeszcze okres świąteczny dlatego postanowili odwiedzić jedną z ciekawszych "żywych" stajenek betlejemskich, których historia towarzyszy obchodom świąt Bożego Narodzenia od średniowiecza. Początkowo jasełka (staropolskie "jasło" oznacza żłób) organizowano jedynie u franciszkanów (to św. Franciszek, założyciel zakonu "wymyślił" szopki), ale stopniowo pojawiały się one i w innych kościołach. Pod koniec XIII w. zakon ten, a z nim i "betlyjki" pojawiły się również u nas na Śląsku. Jest ich sporo, buduje się je przecież w każdym kościele.
        Dziergowicka żywa szopka przy kościele pw. św. Anny okazała się także bardzo ciekawa i interesująca. Na gości czeka sporo czteronożnych i pierzastych lokatorów szopki. Są wielbłądy, kucyki, lamy, alpaki, osiołki, owce św. Jakuba, a także pawie, kaczki, bażanty, gęsi i kilka różnych gatunków królików. W tym roku nowymi mieszkańcami są dwa młode renifery, w których zagrodzie oczywiście znalazły się też sanie św. Mikołaja.
        Na uczestników czekała także gorąca herbata malinowa serwowana przez organizatorów, za którą serdecznie dziękujemy.
        Udział w wycieczce wzięli członkowie Klubu: Julian Rzewódzki ,Roman Kopeć, Mariola MacLean, Wojciech Miotła, Karol Kasprowiak oraz kilku naszych sympatyków.

Relacja wraz ze zdjęciami:                                    
Julian Rzewódzki                                            

1-3 of 3