Relacje z wycieczek‎ > ‎SEZON 2017‎ > ‎

2017-05


Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny - 20.05.2017

opublikowane: 21 maj 2017, 05:27 przez TKK PTTK im. Wł. Huzy   [ zaktualizowane 21 maj 2017, 05:35 ]

https://goo.gl/photos/GZFAZbJPQcQqGzsN6

        W sobotę 20 maja odbyła się klubowa wycieczka rowerowa na Górę Świętej Anny w ramach naszych działań przy realizacji zadania doraźnego w konkursie na najlepszy klub turystyki kolarskiej PTTK w Polsce. Z Rynku w Gliwicach wyruszyła 7-mio osobowa grupa turystów, która w punkcie pośrednim w Kozłowie powiększyła się do 13 osób. Tak już w pełnym składzie pod przewodnictwem kolegi Krzysztofa Bobisa ruszyliśmy bocznymi drogami i  leśnymi duktami przez Bojszów, Łącze do Sławęcic skąd już dalej asfaltem przez Zalesie Śląskie, Lichynię, Leśnicę do celu naszej wycieczki Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Po pokonaniu pełnego wyzwań i samozaparcia, by nie zejść z roweru, podjazdu na szczyt góry oddaliśmy się chwili zasłużonego odpoczynku i posiłkowi w domu pielgrzyma. Po posiłku i zwiedzeniu pomnika Czynu Powstańczego wraz z przyległym amfiteatrem ruszyliśmy w dalszą podróż z krótkimi przerwami na oglądnięcie lokalnych atrakcji turystycznych - ruiny murowanego wiatraka w Kadłubcu, drewniany kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Olszowej oraz drewniany kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Zimnej Wódce. Dalsza nasza trasa prowadziła przez Ujazd, Niezdrowice, Rudziniec, Rudno, Rachowice do Gliwic. Przejechaliśmy około 110 km przy pogodzie, która nie należała do najprzyjemniejszych, silny wiatr i chłód utrudniał jazdę na rowerze.

        Podziękowania dla uczestników za podjęcie wyzwania długiej wycieczki oraz za miłą i koleżeńską atmosferę panującą w turystycznym peletonie.

Relacja: Krzysztof Kotuła

Dokumentacja fotograficzna: Krzysztof Bobis


Przez jurajskie Parki Krajobrazowe - 13.05.2017 - Zalesice / Leśniczówka Stawki

opublikowane: 16 maj 2017, 06:00 przez TKK PTTK im. Wł. Huzy   [ zaktualizowane 16 maj 2017, 13:26 ]

https://goo.gl/photos/bnFGe1yxr8U8Fu6V8


        W dniu 13 maja 2017 odbyła się już kolejna wycieczka klubowa w ramach realizacji zadania doraźnego w konkursie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, które w tym roku polega na zwiedzaniu parków krajobrazowych Polski. Organizator wycieczki zaplanował tym razem jurajskie parki krajobrazowe tj. PK Orlich Gniazd i PK Stawki. Ten ostatni jest najmniejszym parkiem krajobrazowym w Polsce.
        Pomimo obaw frekwencyjnych z racji obfitości rajdów rowerowych w regionie na miejscu zbiórki tj. dworcu PKP w Gliwicach o godz. 6:00 zgłosiło się 7 uczestników. Po wykupieniu promocyjnych biletów weekendowych w Kolejach Śląskich udaliśmy się w kierunku Częstochowy do stacji Poraj, skąd po przejechaniu kilku kilometrów w kierunku Choronia znaleźliśmy się na terenie PK Orlich Gniazd. Około godz. 10:30 dojechaliśmy do Zalesic, gdzie dołączyliśmy do rajdu „Śladami rosiczki po Parku Krajobrazowym STAWKI” organizowanego przez SKT PTTK przy Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie i Nadleśnictwo Zloty Potok. Wspólnie z jego uczestnikami udaliśmy się na teren parku i gdzie poznaliśmy ciekawe zakątki przyrodnicze wzbogacone relacją pracowników Nadleśnictwa. Na zakończenie na terenie wiaty łowieckiej odbyło się tradycyjne pieczenie kiełbasek oraz konkursy krajoznawcze. W kategorii dorosłych nasi klubowicze kol. Julian Rzewódzki i Aldona Felkel zajęli odpowiednio I i II miejsce. Trasa powrotna prowadziła przez Janów, Złoty Potok, Żarki do Myszkowa i powrót PKP do Gliwic. W sumie uczestnicy wycieczki przejechali ponad 70km.
         W wycieczce uczestniczyli: Aldona Felkel, Bogusław Iwaniuk, Maria Juraszek, Mariola MacLean, Julian Rzewódzki, Maciej Wanat, Jan Zabrzeński.

Autor relacji i prowadzący wycieczkę; Julian Rzewódzki

10. Jubileuszowy Rajd Rowerowy "O Zielony Liść Kasztanowca" - 13.05.2017 - Rachowice

opublikowane: 14 maj 2017, 11:26 przez TKK PTTK im. Wł. Huzy   [ zaktualizowane 16 maj 2017, 01:59 ]

https://goo.gl/photos/6HBg75BJbpWjkdKg7


        W dniu 13 maja 2017r. odbył się X Jubileuszowy Rajd Rowerowy "O Zielony Liść Kasztanowca". Ze względu na okrągłą rocznice rajd został objęty honorowym patronatem Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec - mgr inż. Jana Spałka. Celem rajdu był przejazd rowerzystów przez aleje kasztanowców w Kozłowie, Łanach Wielkich i Rachowicach oraz zwrócenie uwagi turystów na zagrożenia dla tych drzew ze strony szkodników i pasożytów.

        Z gliwickiego Rynku w kierunku mety rajdu w Rachowicach wyruszyła grupa 45 cyklistów, którą podzieloną na 15 osobowe grupy poprowadzili przodownicy Jarosław Szerszeń, Witold Czempiel, Krzysztof Kotuła, Małgorzata i Stanisław Radomscy, Witold Kapuściński oraz kolega Andrzej Śmieja. Podczas postojów na trasie przejazdu, pani Aleksandra Józewicz z Koła Miejskiego w Gliwicach - Polskiego Klubu Ekologicznego  zapoznawała uczestników rajdu z różnymi aspektami ochrony środowiska w naszym powiecie, a w szczególności z ochroną kasztanowców przed  szkodnikiem szrotówką kasztanowcowiaczkiem.

        Po przybyciu na metę rajdu, przygotowaną przez członków TKK im. Wł. Huzy pod przewodnictwem Henryka Szcześniaka, któremu pomagali: Elżbieta Falska, Adam Czerniawski, Władysław Stawiarczyk, Krzysztof Bobis, uczestników powitały: Ewa Hajduk Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach, Agnieszka Polowczyk reprezentująca  Nadleśnictwo Rudziniec oraz organizatorzy Halina Stolarczyk z PKE i Jarosław Szerszeń. Następnie  rowerzyści przystąpili do pieczenia na ognisku kiełbasek ufundowanych przez Nadleśnictwo Rudziniec i wzięli udział w konkursach sprawnościowych oraz quizie o tematyce ekologiczno-leśnej. Konkursy były prowadzone przez: rzut gumiakiem przez Krzysztofa Bobisa i Władysława Stawiarczyka, skoki w workach przez Henryka Szcześniaka i Romana Kopcia, który również zajął się dokumentacją fotograficzną rajdu, rzutu piłeczkami z rzepami do tarczy przez Elżbietę Falską i Adama Czerniawskiego oraz quizu ekologiczno-leśnego przez panią Agnieszkę Polowczyk z Nadleśnictwa Rudziniec i Jarosława Szerszenia. Zakończenie rajdu odbyło się około godziny 13-tej. Rajd zakończyły panie Ewa Hajduk szefowa PKE w Gliwicach oraz pani Agnieszka Polowczyk z Nadleśnictwa Rudziniec które bardzo wysoko oceniły rajd, podkreślając miłą atmosferę, wspaniałą zabawę uczestników oraz walory dydaktyczne rajdu i następnie przystąpiły do wręczania nagród zwycięzcom w poszczególnych  konkursach. Nagrody były wręczane w kategorii dorosłych dla 3-ch pierwszych osób, a w kategorii młodzieży dla pierwszych 7-miu osób. Fundatorami nagród byli: Nadleśnictwo Rudziniec, Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach, sklep rowerowy Bike Atelier z Gliwic oraz TKK PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach. Bardzo miłym akcentem w czasie trwania rajdu oraz po jego zakończeniu było obdarowywanie najmłodszych uczestników rajdu przez przedstawiciela Nadleśnictwa Rudziniec książkami dydaktycznymi o tematyce leśnej, serduszkami odblaskowymi, zakładkami dydaktycznymi do książek dzięki którym można dowiedzieć się podstawowych wiadomości o zwierzętach leśnych oraz nalepkami o tematyce leśnej.

        Ogółem na metę rajdu przybyły 156 osoby, w tym 45 z gliwickiego Rynku, ponadto koleżanka Anna Guzek przyprowadziła 35-osobową grupę młodzieży z SP nr 21, a koledzy Paweł Szyp i Waldemar Szaruga grupę 31-osobową młodzieży z SP nr 14, za co należą im się słowa uznania. Pozostali uczestnicy dojechali na metę rajdu w szkółce leśnej w Rachowicach własnymi trasami. W czasie trwania rajdu panowała wspaniała atmosfera, dopisywała pogoda, a konkursy cieszyły się wielkim powodzeniem.

        Organizatorzy rajdu pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom, które czynnie pomogły w pracach związanych z organizacją i przeprowadzeniem X Jubileuszowego Rajdu Rowerowego "O Zielony Liść Kasztanowca". Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec za objęcie patronatem honorowym organizowane przedsięwzięcia. 

        Pragniemy również serdecznie podziękować firmie Bike Atelier z Gliwic i jej pracownikom za czynną pomoc w realizacji tego rajdu.

Relacja: Jarosław Szerszeń
Foto: Elżbieta Falska, Roman Kopeć, Krzysztof Kotuła, Andrzej Śmieja

http://www.bikeatelier.pl/


Stobrawski Park Krajobrazowy - 6.05.2017 - Bierdzany

opublikowane: 8 maj 2017, 00:24 przez TKK PTTK im. Wł. Huzy   [ zaktualizowane 10 maj 2017, 02:48 ]

https://goo.gl/photos/qhHEHRXKiLnW9Ng28

        W dniu 6 maja 2017r. odbyła się wycieczka klubowa w ramach realizacji zadania doraźnego w konkursie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Celem był Stobrawski Park Krajobrazowy.

        Na miejscu zbiórki, przy drewnianym kościele św. Jadwigi  Śląskiej, stawiło się ośmiu klubowiczów: Leszek Burdon, Adam Czerniawski, Elżbieta Falska, Bogusław Iwaniuk, Piotr Kalinowski, Mariola Mac Lean, Julian Rzewódzki i Jan Zabrzański.

        Podczas przejazdu zatrzymaliśmy się w Jełowej przy zabytkowej stacji kolejowej (z 1889r.) i przy pomniku Powstańców Śląskich. Z Dąbrówki Łubniańskiej udaliśmy się do Studzionki. Mijając porośnięte sosną wydmy śródlądowe dojechaliśmy do XVIII-to wiecznej kapliczki ze studnią, z wodą słynącą z leczniczych właściwości. Kapliczkę tą postawił cudownie uzdrowiony rolnik Szymon Soppa. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Łubniany z kościołem św. św. Piotra i Pawła i 600 letnim pomnikiem przyrody (cis pospolity), Grabie z  nieczynnym kościołem ewangelickim oraz Kobylno. Pomimo kapryśnej pogody wycieczka przebiegła w miłej atmosferze. Dwóch kolegów zmuszonych było skrócić  wycieczkę z powodu awarii roweru.

        Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w wycieczce i zapraszam na kolejne wyprawy.

 

Wycieczkę prowadziła oraz relację ze zdjęciami przygotowała Elżbieta Falska

10. Zagłębiowska Masa Krytyczna - 3.05.2017 - Sosnowiec

opublikowane: 8 maj 2017, 00:24 przez TKK PTTK im. Wł. Huzy   [ zaktualizowane 10 maj 2017, 02:46 ]


        W dniu 03.05.2017 grupa naszych klubowiczów uczestniczyła w X Jubileuszowej Zagłębiowskiej Masie Krytycznej, która za miejsce startu obrała plac przy dworcu głównym w Sosnowcu. Z racji, że Masa obchodziła jubileusz trzeba przyznać, że nadano tej imprezie dość podniosły charakter. Na miejscu startowym uczestnikom rozdano bardzo ładne kamizelki odblaskowe, czas do momentu startu umilały występy estradowe, a z każdą chwila przybywało uczestników. Nr przypięty do kamizelki uprawniał do udziału w losowaniu nagród w postaci 10 rowerów ufundowanych przez włodarzy zagłębiowskich miast. Z wcześniejszych informacji wiedzieliśmy, że przygotowano 3200 kamizelek i każdy mógł obliczyć swoje szanse na wygraną. Po godzinie 15-ej grupa w liczbie ok. 4000, w asyście policji ruszyła w 17 kilometrową trasę w kierunku Dąbrowy Górniczej, następnie do Będzina i zakończenie na rynku w Czeladzi. Na mecie wszystkich poczęstowano smaczną grochówką oraz nastąpiło losowanie oczekiwanych nagród. Tym razem nasi klubowicze nie mieli na tyle szczęścia, ale atmosfera i tak była wspaniała. Nie codziennie ma się kontakt z czterotysięczną grupą rowerzystów.

        Po zakończeniu udaliśmy się w drogę powrotną różnymi swoimi „ścieżkami”. Najliczniejsza grupa przez Siemianowice i Park Śląski do PKP Chorzów Batory.

Uczestnikami byli członkowie Klubu : Bogusław Iwaniuk, Piotr Kalinowski, Wojciech Miotła, Mariola MacLean, Katarzyna Parlak, Julian Rzewódzki, Jan Zabrzeński i sympatycy klubowi:Bozena Sikorska i Łukasz Rzewódzki.


Autor relacji: Julian Rzewódzki

Wycieczka rowerowa na VII Jarmark Cysterski w Jemielnicy - 1.05.2017

opublikowane: 2 maj 2017, 02:27 przez TKK PTTK im. Wł. Huzy   [ zaktualizowane 10 maj 2017, 02:32 ]

https://goo.gl/photos/fpCQ4mudtD7votov8
        W dniu 1 maja 2017r. odbyła się rowerowa wycieczka klubowa do Jemielnicy w powiecie strzeleckim.  Wycieczkę poprowadził kol. Adam Czerniawski.

        Celem wycieczki był udział w VI Diecezjalnym Świecie Rodziny i VII JARMARKU CYSTERSKIM organizowanym przez ks. bpa opolskiego Andrzeja Czaję i wójta gminy Jemielnica Marcina Wycisło.

        Uczestnicy wycieczki (20 osób) zebrali się i wyruszyli na trasę z parkingu sklepu Biedronka w dzielnicy Łabędy. Trasa prowadziła przez Dzierżno, Niewiesze, Słupsko, Ligotę Toszecką, Kotulin, Błotnicę Strzelecką, Centawę do Jemielnicy. Sześciu klubowiczów dojechało do Jemielnicy własnymi trasami. Zwiedzono zabytki miejscowość i  kościół Wniebowzięcia NMP, kościół Wszystkich Świętych oraz inne zabytkowe budynki pocysterskiego klasztoru. W oczekiwaniu na otwarcie jarmarku uczestnicy naszej wycieczki skorzystali z oferty gastronomicznej we wsi lub stoisk jarmarcznych oferujących przekąski przy ul Wiejskiej. Niezwykle bogatą ofertę pamiątek, biżuterii i ceramiki i rękodzieła oferowali inni handlowcy i rzemieślnicy. Miłośnicy historii lokalnej mogli nabyć pracę  Piotra Smykały i Piotra Michalika „Jemielnica dzieje wsi i parafii” oraz wydaną w tym roku zapomnianą powieść Josefa Wiessala  „ Bitwa pod Jemielnicą” odnalezioną przypadkowo po 70 latach w zasobach książkowych Uniwersytetu Mannheim, przez młodego mieszkańca wsi  w czasie pisania pracy magisterskiej. W oparciu o fabułę tej powieści uczniowie Publicznego Gimnazjum im  Johanesa Nuciusa w Jemielnicy przedstawili sztukę teatralną opowiadającą o legendarnych wydarzeniach w Jemielnicy w czasie wojny 30 letniej, obronie skarbu klasztornego przez cystersów i jemielnickich chłopów przed protestanckimi wojskami gen. Mansfelda.  Najbardziej widowiskową atrakcją jarmarku był przemarsz  poszczególnych grup miłośników rekonstrukcji historycznej. Byli w tych grupach prócz cystersów, średniowieczni rycerze, damy dworu, rzymscy legioniści, nawet gladiatorzy. Ten barwny korowód wyruszył spod bramy dawnego klasztory do placu przy ul. Wiejskiej, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie jarmarku.  W trakcie imprezy odbyły się turniej rycerski dla amatorów o miecz wójta Jemielnicy, rekonstruktorzy  historii prezentowali walki  barbarzyńców, legionów rzymskich i gladiatorów. Odbył się również bieg – sztafeta rodzinna wokół stawu, zespół Puls zaprezentował pokaz tańców średniowiecznych, występowała jemielnicka orkiestra dęta. Gwiazdą wieczoru był Edward Simoni uchodzący za najwybitniejszego panflecistę. W naszej grupie znaleźli się chętni do udziału w turnieju łuczniczym i ta grupa pozostała najdłużej. Bardziej doświadczeni turyści opuścili Jemielnicę indywidualnie bądź w małych grupach udając się do Gliwic. Osoby o niewielkim doświadczeniu powróciły do Gliwic pod opieka przodowników turystyki kolarskiej naszego klubu. Organizator wycieczki serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w wycieczce, miłą atmosferę na trasie i doskonałe przygotowany sprzęt - brak awarii. Kolegom przodownikom Krzysztofowi Kotuła za okazana pomoc w prowadzeniu  grupy do Jemielnicy i opracowanie dokumentacji fotograficznej oraz  kol. Jarosławowi Szerszeniowi za poprowadzenie pierwszej grupy uczestników wycieczki powracającej do Gliwic. Koledze Andrzejowi Śmieji za wykonanie i przekazanie fotografii do opublikowania na stronie internetowej klubu. 

Relacja - Adam Czerniawski

1-6 of 6