Relacje z wycieczek‎ > ‎SEZON 2017‎ > ‎

2017-01

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy - 15.01.2017

opublikowane: 16 sty 2017, 04:46 przez TKK PTTK im. Wł. Huzy   [ zaktualizowane 3 mar 2017, 01:40 ]

            W Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy. Zebranie w drugim terminie o godzinie 10:15 otworzył prezes ustępującego Zarządu Klubu kol. Krzysztof Bobis, witając wszystkich członków klubu oraz zaproszonych gości honorowych. Wśród gości znaleźli się: Honorowy Przewodniczący Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach, Honorowy Członek PTTK kol. Stanisław Radomski, Prezes Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej Janina Lelito-Zimochocka, V-ce Przewodniczący Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach kol. Ryszard Kapczyński oraz Honorowy Członek Klubu Zenon Kaszowicz prezes Bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego "CATENA". 
            Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Andrzeja Czaplę, a w skład prezydium zebrania powołano: prezesa Klubu kol. Krzysztofa Bobisa, Prezesa Oddziału PTTK kol. Janinę Lelito-Zimochocką, Honorowego Przewodniczącego Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach, Honorowego Członka PTTK kol. Stanisława Radomskiego, V-ce Przewodniczącego Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach kol. Ryszarda Kapczyńskiego oraz przewodniczącego zebrania Andrzeja Czaplę. Prowadzący zebranie ogłosił, że bierze w nim udział 42 członków klubu. Następnie przewodniczący przedstawił proponowany porządek zebrania, który to jednogłośnie został zatwierdzony przez uczestniczących w zebraniu członków.
            Kolejnym punktem walnego zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności organizacyjno-programowej Klubu, które to przedstawił prezes Klubu oraz sprawozdania finansowego skarbnika Klubu koleżanki Małgorzaty Radomskiej (odczytanego przez Stanisława Radomskiego). Kolejnym etapem przedstawiania sprawozdawczości minionego okresu było odczytanie przez Sekretarza Komisji Rewizyjnej kol. Adama Czerniawskiego sprawozdania z prac komisji. Komisja Rewizyjna stwierdziła poprawność działalności klubu, prowadzenia jego finansów, zgodność działań z planem pracy na rok 2016 oraz regulaminem klubu jednocześnie wnioskując o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań. Po złożeniu sprawozdań prezes Klubu przedstawił proponowany plan pracy Klubu na rok 2017.
            W wyniku braku dyskusji w aspektach merytorycznych nad przedstawionymi sprawozdaniami przystąpiono do głosowania. Przedstawione sprawozdania członkowie klubu obecni na zebraniu przyjęli jednogłośnie, a ustępujący zarząd przy jednym głosie wstrzymującym uzyskał absolutorium.

Jako podsumowanie klubowej działalności w roku 2016 wyświetlono film autorstwa kol. Elżbiety Falskiej będący prezentacją zdjęć z klubowej galerii oraz prywatnego archiwum autorki.

Powołano Komisję Mandatową w skład której weszli koledzy: Marek Dras, Piotr Kalinowski oraz Witold Kapuściński. Komisja na podstawie listy obecności stwierdziła że zebranie jest prawomocne. Wobec powyższego faktu przystąpiono do wyboru członków Zarządu Klub, członków Komisji Rewizyjnej Klubu oraz delegatów reprezentujących Klub na Zjazd Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej. Pośród zgłoszonych kandydatów do Zarządu Klubu chęć uczestnictwa w procesie wyborczym zadeklarowało 10 osób, natomiast do Komisji Rewizyjnej zadeklarowały swą chęć 4 osoby. Dodatkowo kandydatami na Zjazd Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej zgodziło się być 7 osób.

W wyniku wyborów wyłoniono 9-cio osobowy Zarząd Klubu w składzie:
  
                1. Krzysztof BOBIS
                2. Adam CZERNIAWSKI
                3. Elżbieta FALSKA
                4. Aldona FELKEL
                5. Krzysztof KOTUŁA
                6. Małgorzata RADOMSKA
                7. Stanisław RADOMSKI
                8. Andrzej ŚMIEJA
                9. Dariusz WOLNY

oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną Klubu w składzie:
   
            1. Witold CZEMPIEL
            2. Stanisław KRUKIEWICZ
            3. Julian RZEWÓDZKI

Kandydatami reprezentującymi nasz Klub na Zjeździe Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej zostali:
   
            1. Krzysztof BOBIS
            2. Andrzej CZAPLA
            3. Adam CZERNIAWSKI
            4. Małgorzata RADOMSKA
            5. Stanisław RADOMSKI

Podczas pracy komisji skrutacyjnej przed ogłoszeniem wyników wewnętrznych wyborów realizowano kolejne punkty porządku dziennego zebrania. Ogłoszono wyniki klubowych konkursów na:


najaktywniejszego Turystę Kolarza - w kategorii kobiet w sezonie 2016 

              1. Elżbieta FALSKA                
            2. Aldona FELKEL                  
            3. Katarzyna PARLAK          
            4. Małgorzata RADOMSKA    . 
                Mariola Mac LEAN             
            6. Danuta PRASOŁ               
            7. Renata BATOR                  

2995 pkt. 
1975 pkt. 
1630 pkt. 
1530 pkt
1530 pkt.
1490 pkt. 
1185 pkt.


najaktywniejszego Turystę Kolarza - w kategorii mężczyzn w sezonie 2016

            1. Bogusław IWANIUK                
            2. Jarosław SZERSZEŃ                 
            3. Jan ZABRZEŃSKI          
            4. Julian RZEWÓDZKI    . 
            5. Roman KOPEĆ             
            6. Arkadiusz PRASOŁ               
            7. Adam CZERNIAWSKI

            8. Piotr KALINOWSKI

            9. Jacek DEC

          10. Ryszard MAŁKOWSKI

          11. Krzysztof KOTUŁA

          12. Mariusz SZCZUROWSKI

          13. Lucjan WIŚLAK

          14. Marian CETNARSKI

7540 pkt. 
3340 pkt. 
3110 pkt. 
2870 pkt
1925 pkt.
1725 pkt. 
1525 pkt.

1295 pkt. 
1290 pkt. 
1180 pkt. 
1040 pkt
1000 pkt.
  915 pkt. 
  815 pkt.

najaktywniejszego Turystę Kolarza - w kategorii junior w sezonie 2016

            1. Michał JAŃTA                

            2. Justyna FELKEL    

2995 pkt. 
  795 pkt. 

najaktywniejszego przodownika turystyki kolarskiej w sezonie 2016

            1. Jarosław SZERSZEŃ
            2. Krzysztof BOBIS
            3. Adam CZERNIAWSKI
                Krzysztof KOTUŁA
            5. Henryk SZCZEŚNIAK
            6. Małgorzata RADOMSKA
            7. Marian CETNARSKI
            8. Elżbieta FALSKA
            9. Stanisław RADOMSKI
          10. Gabriela ROŚCISZEWSKA
          11. Witold CZEMPIEL
                Julian RZEWÓDZKI
          13. Danuta SZYP
          14. Władysław STAWIARCZYK
          15. Aldona FELKEL
          16. Grzegorz KUKOWKA
          17. Jolanta MAĆKOWSKA
                Paweł SZYP
          19. Witold KAPUŚCIŃSKI
          20. Elżbieta MAŻEWSKA – MARCINKOWSKA
                Tadeusz PASIERB

1290 pkt. 
  690 pkt. 
  640 pkt. 
  640 pkt

  600 pkt.
  490 pkt.
  430 pkt. 
  370 pkt.

  330 pkt. 
  300 pkt. 
  280 pkt.

  280 pkt. 
  270 pkt
  240 pkt.
  200 pkt. 
  190 pkt

  140 pkt.

  140 pkt
  130 pkt.
  100 pkt. 
  100 pkt.

    
oraz najlepszą sekcję turystyki kolarskiej w sezonie 2016 

            1. Sekcja Turystyki Kolarskiej przy Szkole Podstawowej nr 21 w Gliwicach, Opiekun - Anna GUZEK 
            2. Sekcja Turystyki Kolarskiej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Gliwicach, Opiekun - Danuta SZYP 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe puchary.

            W wolnych wnioskach kol. Stanisław Radomski podziękował członkom ustępującego Zarządu Klubu za rzetelną pracę na rzecz naszego Klubu oraz postawę propagującą turystykę kolarską wśród społeczeństwa. Jednocześnie nasz kolega zachęcał nowych członków klubu do aktywnej działalności klubowej. Następnie głos zabrała Prezes Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej Janina Lelito-Zimochocka podsumowując naszą bogatą działalność wyraziła uznanie dla naszej aktywności turystycznej na tle innych kół i klubów naszego oddziału PTTK. Kolejnym mówcą był kol. Zenon Kaszowicz Prezes BTKK "CATENA" z Bytomia Członek Honorowy naszego Klubu złożył nam serdeczne życzenia noworoczne oraz życzenia dalszych sukcesów w działalności turystycznej.

            Przyznano również nagrody w konkursie fotografii krajoznawczej, którego tematem w roku 2016 były "Architektura Romańska w Polsce". Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Klubu oceniła przesłane na konkurs 22  prace fotograficzne wyłaniając zwycięzców.

        I-miejsce:    Elżbieta FALSKA 
        II-miejsce:   Andrzej ŚMIEJA 
        III-miejsce:  Michał JAŃTA oraz Adam JAŃTA

Zarząd Klubu pragnie gorąco podziękować koledze Adamowi Czerniawskiemu za zorganizowanie konkursu fotografii krajoznawczej.

Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku dziennego zebrania, przewodniczący dziękując uczestnikom za przybycie zakończył Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu.

Na swoich pierwszych posiedzeniach ukonstytuowały się nowo wybrane władze Klubu. 
Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im Wł. Huzy w Gliwicach w latach 2017 – 2018 będzie pracował w składzie:

   • Krzysztof BOBIS – prezes klubu 
   • Adam CZERNIAWSKI – wiceprezes klubu 
   • Elżbieta FALSKA - wiceprezes klubu ds. krajoznawstwa 
   • Krzysztof KOTUŁA – sekretarz klubu 
   • Małgorzata RADOMSKA – skarbnik klubu 
   • Aldona FELKEL – członek 
   • Stanisław RADOMSKI – członek 
   • Andrzej ŚMIEJA – członek 
   • Dariusz WOLNY – członek 

Komisja Rewizyjna Klubu w obecnej kadencji będzie pracowała w składzie:

   • Julian RZEWÓDZKI – przewodniczący 
   • Witold CZEMPIEL – sekretarz 
   • Stanisław KRUKIEWICZ – członek

1-1 of 1