Zimowy Turniej Tenisa Stołowego

KSR TKKF "Gronicek" zaprasza wszystkich chętnych (także młodzież i turystów wypoczywających w naszej gminie)  na Zimowy Turniej Tenisa Stołowego
w dniu 31.01.2015r.(sobota) o godz.10:00 (dzieci i młodzież)
i o godz. 12:00 (dorośli).
Zapisy w dniu zawodów, pół godziny przed rozpoczęciem. 
Na najlepszych czekają medale i dyplomy, dla wszystkich przewidujemy poczęstunek.

Regulamin:

REGULAMIN

Zimowy Turniej Tenisa Stołowego 2015r.

1. Cel turnieju:

1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród miłośników tej dyscypliny sportu.
2. Integracja i aktywizacja lokalnych środowisk tenisa stołowego
3. Zachęcanie do korzystania z aktywnych form wypoczynku.

4.Organizacja rekreacji fizycznej, podnoszenie poziomu sportowego.
5. Promocja
Jeleśni jako ośrodka amatorskiego tenisa stołowego.

2.Uczestnictwo:

W turnieju może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania

3. Termin

31.01.2015

Turniej rozpoczyna się o godz. 10:00 dla kat. 1-4, dla kat. 5-8 o godz.12:00

(zapisy od 9:30 do9:50 i od 11:30 do 11:50)

4.Wpisowe:

Dzieci i młodzież szkolna nie płacą wpisowego, dorośli - 10zł od osoby.

5. Organizatorzy:

Organizatorzy: Wójt Gminy Jeleśnia, KSR TKKF „Gronicek”,

6. Przepisy:

Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy PZTS w zakresie sędziowania oraz stroje sportowe /koszulka, spodenki/ w kolorze innym niż kolor piłki i obuwie sportowe

W zależności od ilości uczestników turnieje będą rozgrywane systemem półpucharowym z grą od tyłu o 3 miejsce , lub systemem każdy z każdym.

7. Kategorie

Zawody będą rozgrywane w niżej wymienionych kategoriach wiekowych:

1,2 chłopcy i dziewczęta kategoria szkoła podstawowa

3,4 chłopcy i dziewczęta kategoria gimnazjum

5. seniorzy amatorzy kategoria 22-45 lat

6. weterani amatorzy kategoria >45 lat

7. kobiety

8. Kategoria open

6 Zgłoszenia:

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.

Każdy startujący musi posiadać dowód tożsamości /legitymacja szkolna, studencka, dowód osobisty/.

7. Nagrody:

Za miejsca 1-3 medale i dyplomy.

Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek.