• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561   
    ส่ง 5 ก.ค. 2561 04:23 โดย งานประกันคุณภาพ เทคนิคตระการพืชผล
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »