Information om KFUM-spejderne Tjørring
 De grønne spejdere i Tjørring. Brug tjørringspejder.dk for at finde infomationer.
 
Grupperåd:
Grupperådet er vores bestyrelse eller forældreråd i spejdergruppen. Grupperådet består af 4-6 forældre samt lederne. Opgaven i grupperådet er at sikre gruppens drift, hvilket først og fremmest vil sige at stå for pengeskabende aktiviteter, sikre en god kontakt med spejdernes forældre og vedligeholdelse af bygning og materiel.
 
Traditioner:
KFUM-spejderne Tjørring har følgende faste årlige traditioner:
August:     Fælles opstart for hele gruppen
                Spejder for en aften. Alle er velkomne.
Efteråret:   Gruppetur
 
Februar:     Gruppeweekend. Afslutning med generalforsamling.
April:         Distriksturnering.
Juni:         Sommerafslutning for hele gruppen.

Arbejdsdage: I løbet af året er der 1-3 arbejdsdag i Tårnborg.
I løbet af året har de enkelte enheder diverse weekendlejre/vandreture
 
Til nogle af vores arrangementer vil vi gerne have jeres hjælp, og vi håber derfor, at I vil bakke os op og give et nap med.
 
Vi vil også henstillle til, at I så vidt muligt deltager sammen med jeres børn i de fælles arrangementer: Opstart, gruppemødet (ikke mindst) og sommerafslutningen.

Ledere:
I Tjørring Gruppe er vi ca. 10 ledere. Vi er en god blanding af "ældre" og yngre ledere - og med en blandet spejdererfaring. Vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden i lederkredsen, så ingen står alene med arbejdet. Ud over møderne i enhederne mødes lederne til grupperådsmøder og ledermøder, hvor vi bl.a. laver vores fælles årsplan og planlægger flere af vores arrangementer.
 
Praktiske oplysninger:
Indmeldelse: Udfyldelse af stamkort og arket med tilladelser - herunder MEGET gerne en mailadresse, da det vil lette især ledernes arbejde med info til forældrene.
Udmeldelse: Det er meget vigtigt, at I ved udmeldelse melder det skriftligt til jeres barns leder.
Tilladelser: Der bliver uddelt en seddel ud med tilladelse til foto og kørsel ved indmeldelse.
Børneattest: Hos KFUM-spejderne Tjørring indhenter vi børneattester for alle ledere/medlemmer over 15 år.
 
Vi håber, at vi med dette har belyst nogle af de spørgsmål, I måtte ligge inde med, og ser frem til et godt samarbejde med jer.


Med venlig hilsen
 
Ledere og Grupperådet i Tjørring Gruppe
Sebbesandevej 2C
Tjørring
7400 Herning