Bæverne (0. - 1. kl.)
tjørringspejder.dk - børn 0.-1. klasse - lege - natur - sjov - spændende aktiviteter
 
Bæverne er KFUM-spejdernes yngste  enhed med børn fra 0.-1.klasse. Spejderarbejdet for bæverne er bygget om omkring bæverdammen som fantasiramme.

Bæverne inddeles i familier, som sammen med erfarne og veluddannede ledere laver masser af spændende aktiviteter. Først og fremmest bygger bæverarbejdet på leg og gode oplevelser. Herigennem lærer børnene om naturen og om verden omkring dem. De snuser allerede fra starten til spejderaktiviteter såsom førstehjælp, binde knob og knuder og lave mad over bål.

Bæverne mødes hver mandag kl. 16.45 - 17.45.

 

Bæver