Sevärdheter

Tjärlax bygård

Den tidigare folkskolan används idag för olika evenemang och festligheter. Den är byns enda samlingslokal och ägs av Tjärlax by.

Folkskolan upphörde 1964 och skolbarnen från Tjärlax började då gå i Kalax lågstadieskola.

Se bygårdens egen sida.

Ryssugnar

Speciellt för stränderna i Tjärlax är gamla så kallade ”ryssugnar”. 32 stycken finns på Storskatan, 15 stycken finns på Björkholmen och några på Bredskatan men de flesta är tyvärr förstörda. Endast en är helt intakt.

Dessa ugnar användes av ryska flottan under Krim-kriget (1853–1856, kallas även Ålands krig) för att baka sitt bröd.

Ryssarna var hitkommenderade i väntan på engelska-franska flottan som seglade norrut längs Bottniska viken och kunde inte lagra färsk bröd, bara mjöl och torkad bröd. Ryssugnarna finns även beskrivna i den officiella katalogen om fornlämningar.

Ugnarna är uppbyggda av obearbetad natursten som upplagts så att ett valv bildats med en ugnsmynning på ena kortsidan. De olika ugnarnas storlek har till det yttre rört sig om ca. 2 x 3 kvadratmeter och höjden drygt 1-1,5 meter. Se bilderna i galleriet.

Forngravar

Spåret av de äldsta byinvånarna kan ännu skönjas i Sörskogen några hundra meter väster om Nölaxträskvägen (väster om den såkallade ”Purelaliidän”) i form av några forngravar. De finns inte nämnda i någon officiell fornlämningskatalog.

Vandringsleden

Vandringsleden eller naturstigen börjar vid Tjärlax stugby. Längs med vandringsleden möter man på natur som är ovanlig för dessa trakter. Här påträffas även Närpes äldsta träd.

Se bilderna i albumet Natur i galleriet.Jättemyrstack

Har byggts på ”naturlig väg” av skogens myror. En stor och imponerande myrstack.

Tjärlax stugby med simstrand

I juni 1981 öppnades Tjärlax camping. Sedan år 2008 blev det namnändring till Tjärlax stugby. På området finns stugor, bastu, wc och duschutrymmen.

Vid simstranden som ägs av Närpes stad finns rutchbana, volleybollplan, wc och omklädningsutrymmen.

En mycket barnvänlig simstrand.

Niagara bron

Namnet Niagara kommer ursprungligen från den stenbrygga (vågbrytare) som byggdes gemensamt av Tjärlax och Kalax byar i slutet av 1800-talet mellan Granön och Vargholmen.

Den byggdes över bäcken i Vargholmssundet, som rinner ut i ”Niagara”.

Den nuvarande Niagarabron byggdes 1995.

Granas tjieldon

Den första bosättningen i byn lär ha uppstått kring den såkallade ”Granas tjieldon” (grannarnas källa).

Lill- eller Degerhultträsket

Lillträsket eller Degerhultträsket kan betraktas som byns enda insjö. Övriga mindre outtappade träsksjöar är Storträsket, Storliden och Skatskärsträsket.

Kuppis källa

Kuppis källas vatten användes allmänt som kaffevatten ända fram till 1980-talet. Den var under äldre tider en såkallad offerkälla, men också hälsokälla. Kuppis källas vatten ansågs inneha en magisk kraft som användes av ”kåkälgåbbar”. Dessa botade allehanda krämpor och åkommor både hos människor och djur.

I källan kunde även ”vanligt folk” någon gång offra någon enstaka styver och i gengäld ta med sig hem av det hälso- och livgivande vattnet.

Granö

Byavägen tar slut vid Granöudde, där byns fiskeläge med båthus finns. Sjövägen från Granöudden och

till Kaskö stad är endast 6 km. Av båthus finns det flera bilder i bildgalleri.

Armgrund

Byns egen fiskarstuga, byggdes av fiskargillet 1944. Se mera bilder från Armgrund i galleriet.