Handmade ^^‎ > ‎

Cùng học đan nào


 • Các kiểu đan khăn len 
  Mũi đan đầu tiên


  Gầy mũi như thế nào ?

   Reduced: 79% of original size [ 809 x 600 ] - Click to view full image


  thui.em chỉ post 1 vài hình ảnh,còn lại mời các anh/chị /bạn vào xem trong file này:Đính kèm File  Doc1.doc ( 908k ) Số lần downloads: 103

  * Kiểu 1

  ---

  ( coppy hình của 1 bạn đan thành công trên danmoc.net )
  Để đan khăn theo kiểu trên bạn hãy làm theo hướng dẫn sau nhé:

  CÁCH ĐAN: bắt 54 mũi (hoặc chia hết cho 18)
  dòng 1 (mặt phải) :21mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 18mũi xuống
  dòng 2 (mặt trái) :18mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 21mũi lên
  dòng 3 :giống dòng 1
  dòng 4 (mặt trái) :18mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 21mũi xuống
  dòng 5 (mặt phải) :21mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 18mũi lên
  dòng 6 :giống dòng 4
  lặp lại 6 dòng này 2 lần --> tổng cộng là 12 dòng.
  dòng 13 (mặt phải) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 21mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên,
  dòng 14 (mặt trái) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 21mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên
  dòng 15 :giống dòng 13
  dòng 16 (mặt phải) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 21mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên
  dòng 17 (mặt trái) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 21mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên
  dòng 18 :giống dòng 16
  lặp lại 6 dòng này 2 lần nữa --> tổng cộng là 12 dòng.
  như vậy 1 đoạn khăn này là 24 dòng.
  ----------------

  * Kiểu 2: Mẫu đan hoa cúc  Nguyên liệu chính:
  - Que đan số 3.
  - Len Vĩnh Thịnh 2 sợi. (Dùng len Vĩnh Thịnh trông sẽ mềm khăn hơn dùng len Tàu, cho dù độ bóng không bằng).

  Cách đan:
  - Vì len sợi nhỏ nên phải bắt nhiều mũi. Công thức chung để tính số mũi: 5*X+2. Của mình là X=10 (tức số mũi sẽ bằng 52), các bạn nên chọn X=12 (số mũi bằng 62) sẽ đẹp hơn.
  - Thứ tự: (trường hợp 52 mũi)
  + Bắt mũi bằng tay trái, dùng 1 que cho chặt.
  + Hàng 1: Đan xuống cả hàng.
  + Hàng 2: Đan xuống mũi 1; từ mũi 2 đến mũi 51 cũng đan xuống nhưng phải vắt 3 vòng ngược chiều kim đồng hồ cho mỗi mũi; đan xuống mũi 52.
  + Hàng 3: Đan xuống mũi 1; dùng que phải nhấc 5 mũi (mũi 2->mũi 6) ra, nhóm thành 1 nhóm, chuyển sang que trái, rồi đan xuống bình thường, sau đó vắt dây từ dưới lên trên, đan xuống 1 lần nữa, vắt lại dây từ dưới lên trên, lặp lại việc đan xuống (step này tạo ra 5 mũi mới thay thế cho 5 mũi cũ bị nhóm lại ở trên); lặp lại tương tự với các nhóm 5 mũi tiếp theo, đến hết mũi 51 thì ta được 10 nhóm mũi; đan xuống mũi 52.
  + Hàng 4: Đan xuống cả hàng.
  + Hàng 5: Đan xuống cả hàng.
  + Hàng 6: Bắt đầu lại từ hàng 2.

  -------------

  Mẫu khăn số 3  RE:
  Kiểu này cực kì đơn giản.
  Các bạn muốn đan nẹp hay ko thì tùy mỗi người thôi
  Các bạn lấy 35 mũi.
  H1: 3 lên, 5 xuống, 3 lên , 5 xuống....cuối cùng là 3 lên
  H2: 3 xuống, 1 lên, .....cuối cùng là 3 xuống
  Lặp lại 4 lần 2 dòng trên
  Tiếp theo lại đan 3 xuống , 5 lên. Hàng sau đó là 3 lên, 1 xuống.
  Cứ lặp lại như thế là đc rồi. 

  --------------------


  Kiểu đan số 4  K: đan xuống
  P: đan lên
  Bắt 34 mũi, K 3 hàng
  H4&5: K2, *K3, P3*, lặp lại trong * đến khi còn 2 mũi, k2.
  H6: K2, P1, *K3, P3*, lặp lại trong * đến khi còn 7 mũi, K3, P2, K2.
  H7: K4, *P3, K3* lặp lại trong * đến cuối hàng
  Hàng 8: 2k, 2p, (3k, 3p) lặp lại đến khi còn 6 mũi, 3k, 1p, 2k.= hàng 9.
  H9: K2, P2, *K3, P3*, lặp lại trong * đến khi còn 6 mũi, K3, P1, K2.
  H10: K3, *P3, K3*, lặp lại trong * đến khi còn 7 mũi, P3, K4.
  H11&12: K2, *P3, K3*, lặp lại trong * đến khi còn 2 mũi, K2.
  H13: như H10
  H14: như H9
  H15: như H8
  H16: như H7
  H17&18: như H4
  H19&20: như H15&16
  H21&22: như H13&14
  H23&24: như H11&12
  H25&26: như H9&10
  H27: như H7
  Lặp lại H4-27 đến khi đc chìu dài mong mún, dòng cuối của fần nổi đan như H4. K 2 dòng cuối, chiết.
  ( *K3, P3*, lặp lại trong * đến khi còn 2 mũi, k2.

  Là vậy nè, bạn cứ lặp lại 2 mũi K, 3 mũi P cho đến khi còn 2 mũi thì đan 2 mũi k..
  Có 34 mũi tất cả, trừ 2 mũi đầu, 2 mũi cuói thì còn 30 mũi...Vậy thì sẽ có 5 lần đan 3 mũi K, 3 mũi P đó
  Chúc bạn vui vẻ!
  )
  _----------------

  kiểu số 5: Đan xương cá  Gầy 35 mũi
  Hàng 1 (mặt phải): Cứ 1 mũi thường , 1 mũi móc cho tới hết hàng
  Hàng 2 đến hàng 4: Lặp lại hàng 1
  Bắt đầu phần ren

  Phần Ren:
  Hàng 1 (Mặt phải): Đan thường1, đan móc 1, đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường 2, đưa sợi qua đằng trước, ssk, đan thường 6, đan 2 mũi thường chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường 2, đưa sợi qua đằng trước, ssk, đan thường 1, đan móc 1, đan thường 1.
  Hàng 2 và tất cả các hàng chẵn: đan thường 1, đan móc cho tới mũi cuối cùng thì đan thường1.
  Hàng 3: đan thường 1, đan móc 1, đan thường 4, đan thường 1, đưa sợi qua đằng trước, ssk, đan thường 4, đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường 3 , đan thường 3, đan móc 1, đan thường 1.
  Hàng 5: đan thường 1, đan móc 1, đan thường 4, đan thường 2, đưa sợi qua đằng trước, ssk, đan thường2, đan 2 mũi thường chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường 4 , đan thường 3, đan móc 1, đan thường1.
  Hàng 7: đan thường 1,đan móc 1, đan thường 4, đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường1, đưa sợi qua đằng trước, ssk, đan thường 7 , đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường 1, đan móc 1, đan thường 1.
  Hàng 9: Đan thường 1, đan móc 1, đan thường 3, đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường3, đưa sợi qua đằng trước, ssk, đan thường 5 , đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường 2, đan móc 1, đan thường1.
  Hàng 11: Đan thường 1, đan móc 1, đan thường 2, đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường 5, đưa sợi qua đằng trước, ssk, đan thường 3, , đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường3, đan móc 1, đan thường 1.
  Phần gạch chân làm 2 lần.

  Cứ thế lặp lại phần ren này, cũng mệt lắm. Nếu chị em nào có hứng làm mẫu này, Chỉ cần làm vài dòng là sẽ nắm được nguyên tắc của nó, không cần phải đọc hướng dẫn dài ngoằng.Họa tiết này bao gồm những hàng lỗ nghiêng về bên phải và trái. Hàng nghieng bên phải có 1 đường gờ bên phải, gờ và lỗ được tạo ra bởi 1 lần đan 2 mũi thường chung với nhau và 1 lần đưa sợi qua đằng trước. Hàng nghiêng về bên trái có 1 đường gờ bên trái được tạo ra bởi 1 lần đưa sợi qua đằng trước và ssk. Mỗi hàng có 7 lỗ, khi được 3 lỗ rồi thì chõe làm 2 tức là xuất hiện hàng nghiêng ngược lại.

  ======================================


  Học đan khăn: Mẫu đan chữ thập  xa ra chút nhé: 

  Đây là chart mũi chữ thập.

  Đan bằng 2 màu A và B.

  Gầy mũi bằng màu A (tổng số mũi = chia hết cho 4 + 3)

  Hàng 1 (màu A): đan xuống

  Hàng 2 (màu B): *3 xuống, 1 mũi dời xuống*, đan từ * đến * cho đến hết hàng
  Hàng 3 (màu B): *3 xuống, 1 mũi dời lên*, đan từ * đến * cho đến hết hàng

  Hàng 4
   (màu A): 1 xuống, *1 mũi dời xuống, 3 xuống*, đan từ * đến * cho đến khi còn lại 2 mũi, 1 dời xuống, 1 xuống.
  Hàng 5 (màu A): 1 xuống, *1 mũi dời lên, 3 xuống*, đan từ * đến * cho đến khi còn lại 2 mũi, 1 dời lên, 1 xuống.

  Lặp lại từ hàng 2 đến hàng 5 ...


  Ghi chú: hướng dẫn mũi dời xuống (Slip stich) và mũi dời lên (Slip Purlwise Stitch) bạn xem ở đây. 
  http://www.danmoc.net/forum-f2/topic-t37-20.htm

  Khi đan mũi dời lên phải chuyển sợi len về phía trước, đan xong lại chuyển về phía sau và tiếp tục đan theo chart.


  ===========================

  Học đan khăn: Mẫu đan hoa cúc

  Friday, 14. November 2008, 10:26:20

  scarf knitting

  Từ đầu tháng 11, trời trở gió se se lạnh. Mình quyết định sẽ đan cho cưng iu flirt 1 cái khăn màu cà phê, nhưng vì chưa tìm ra mẫu nào phù hợp nên đan trước cho mình đã he he.

  Mẫu hoa cúc dành cho khăn nữ, là "mốt" của năm nay ("mốt" của năm ngoái là đan so le 5 lên 5 xuống). Mình phải ghi cách đan vào đây cho sau này đỡ quên.

  Nguyên liệu chính:
  - Que đan số 3.
  - Len Vĩnh Thịnh 2 sợi. (Dùng len Vĩnh Thịnh trông sẽ mềm khăn hơn dùng len Tàu, cho dù độ bóng không bằng).

  Cách đan:
  - Vì len sợi nhỏ nên phải bắt nhiều mũi. Công thức chung để tính số mũi: 5*X+2. Của mình là X=10 (tức số mũi sẽ bằng 52), các bạn nên chọn X=12 (số mũi bằng 62) sẽ đẹp hơn.
  - Thứ tự: (trường hợp 52 mũi)
  + Bắt mũi bằng tay trái, dùng 1 que cho chặt.
  + Hàng 1: Đan xuống cả hàng.
  + Hàng 2: Đan xuống mũi 1; từ mũi 2 đến mũi 51 cũng đan xuống nhưng phải vắt 3 vòng ngược chiều kim đồng hồ cho mỗi mũi; đan xuống mũi 52.
  + Hàng 3: Đan xuống mũi 1; dùng que phải nhấc 5 mũi (mũi 2->mũi 6) ra, nhóm thành 1 nhóm, chuyển sang que trái, rồi đan xuống bình thường, sau đó vắt dây từ dưới lên trên, đan xuống 1 lần nữa, vắt lại dây từ dưới lên trên, lặp lại việc đan xuống (step này tạo ra 5 mũi mới thay thế cho 5 mũi cũ bị nhóm lại ở trên); lặp lại tương tự với các nhóm 5 mũi tiếp theo, đến hết mũi 51 thì ta được 10 nhóm mũi; đan xuống mũi 52.
  + Hàng 4: Đan xuống cả hàng.
  + Hàng 5: Đan xuống cả hàng.
  + Hàng 6: Bắt đầu lại từ hàng 2.

  Thành phẩm: 
  20081205: Tác phẩm dang dở sau ... 1 tháng rùa bò của mình :D
  Mình tính sẽ móc thêm 1 hoặc 2 đường viền vào mép khăn, rồi làm dây hoa hoặc quả bông ở đầu khăn.


  =======================================

  * kiểu 1:  Gầy 39 mũi, (tổng số mũi chia hết cho 3 + 6)
  Hàng 1-6: Mũi xuống
  Hàng 7: 3 xuống, *1 xuống, 1 vòng, 1 mũi chập 2, lặp lại từ * cho đến khi còn 3 mũi, 3 xuống.
  Lặp lại hàng 7 cho đến khi được chiều dài như ý. Kết thúc bằng 6 hàng mũi xuống. Đan kết thúc mũi.

  *kiểu 2:  Chú thích:

  1 mũi chập 2 lên vào sau = p2tog tbl = purl 2 together through back loops
  1 mũi giảm trái = 1 SKPO
  1 mũi dời = slip 1 knitwise = đâm que đan như đan mũi xuống, nhưng không đan mà chuyển sang que đan phải.
  1 vòng = 1 YO.

  Gầy 39 mũi.

  Đan viền
  Hàng 1,3,5,7,9 (Mặt trái): 1 lên, đan xuống đến khi còn 1 mũi, 1 lên
  Hàng 2,4,6,8 (mặt phải): 1 mũi dời, đan xuống đến khi còn 1 mũi, 1 mũi dời.

  Bắt đầu đan hoa văn:
  Hàng 1 (mặt phải): 1 m. dời, 2 xuống, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 2 xuống, 2 lên, 7 xuống, 1 m. chập 2 xuống, 1 vòng, 1 xuống, 1 vòng, 1 lên, 1 vòng, 1 xuống, 1 vòng, 1 mũi giảm trái , 7 xuống, 2 lên, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 4 xuống, 1 m. dời (tổng cộng bạn sẽ được 41 mũi trên que đan sau khi đan các hàng mặt phải).

  Hàng 2 (mặt trái): 1 lên, 2 xuống, 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 6 lên, 1 mũi chập 2 lên vào sau, 3 lên, 1 xuống, 3 lên, 1 m. chập 2 lên, 6 lên, 2 xuống, 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 1 lên (bạn sẽ được 39 mũi trên que đan sau khi đan các hàng mặt trái).

  Hàng 3 (mặt phải): 1 m. dời, 2 xuống, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 2 xuống, 2 lên, 5 xuống, 1 m. chập 2 xuống, 1 xuống, (1 vòng, 1 xuống) 2 lần, 1 lên, 1 xuống, (1 vòng, 1 xuống) 2 lần, 1 mũi giảm trái , 5 xuống, 2 lên, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 4 xuống, 1 m. dời

  Hàng 4 (mặt trái): 1 lên, 2 xuống, 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 4 lên, 1 m. chập 2 lên vào phía sau, 5 lên, 1 xuống, 5 lên, 1 m. chập 2 lên, 4 lên, 2 xuống, 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 1 lên

  Hàng 5 (mặt phải): 1 m. dời, 2 xuống, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 2 xuống, 2 lên, 3 xuống, 1 m. chập 2 xuống, 2 xuống, 1 vòng, 1 xuống, 1 vòng, 2 xuống, 1 lên, 2 xuống, 1 vòng, 1 xuống, 1 vòng, 2 xuống, 1 mũi giảm trái , 3 xuống, 2 lên, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 4 xuống, 1 m. dời

  Hàng 6 (mặt trái): 1 lên, 2 xuống, 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 2 lên, 1 mũi chập 2 lên vào sau, 7 lên, 1 xuống, 7 lên, 1 m. chập 2 lên, 2 lên, 2 xuống 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 1 lên

  Hàng 7 (mặt phải): 1 m. dời, 2 xuống, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 2 xuống, 2 lên, 1 xuống, 1 m. chập 2 xuống, 3 xuống, 1 vòng, 1 xuống, 1 vòng, 3 xuống, 1 lên, 3 xuống, 1 vòng, 1 xuống, 1 vòng, 3 xuống, 1 mũi giảm trái , 1 xuống, 2 lên, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 4 xuống, 1 m. dời

  Hàng 8 (mặt trái): 1 lên, 2 xuống, 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 1 mũi chập 2 lên vào sau, 9 lên, 1 xuống, 9 lên, 1 m. chập 2 lên, 2 xuống, 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 1 lên

  Lặp lại 8 hàng này cho đến khi được chiều dài như ý.

  Đan 9 hàng viền như khi bắt đầu.

  Đan kết thúc mũi.

  * kiểu 3:
  Mẫu đan là bội số của 10+1

  Gầy 61 mũi.

  Hàng 1 và tất cả
  các hàng có số lẻ ( mặt trái ) : Đan lên

  Hàng 2: 3 xuống , * Mũi lên chập 2 ( giảm mũi bên
  phải ) ; mũi vòng , 1 xuống mũi vòng ,
  ssk ( dời 2 mũi theo chiều từ dưới lên từ que đan trái sang que đan phải , dùng
  que đan trái móc 2 sợi len vừa chuyển theo chiều từ trên xuống sau đó đan bt )
  , 5 xuống Lặp lại từ * , kết thúc với 3
  mũi xuống.

  Hàng 4: 2 xuống , * Mũi lên chập 2 , 1 xuống , mũi
  vòng , 1 xuống , mũi vòng , 1 xuống , ssk , 3 xuống ; Lặp lại * , kết thúc với
  2 mũi xuống.

  Hàng 6: 1 xuống , * Mũi lên chập 2 , 2 xuống , mũi
  vòng , 1 xuống , mũi vòng , 2 xuống , ssk , 1 xuống . Lặp lại * cho đến hết.

  Hàng 8: Mũi lên chập 2 , * 3 xuống, mũi vòng , 1
  xuống , mũi vòng , 3 xuống , 1 mũi dời xuống , Mũi lên chập 2 , psso ( dời 1
  mũi từ que đan trái sang que phải , 1 lên , bỏ mũi dời qua mũi lên vừa đan ).
  Lặp lại * đến khi còn 9 mũi cuối , kết
  thúc chúng vs 3 mũi xuống , mũi vòng ,1 xuống , mũi vòng , 3 xuống , ssk.

  Hàng 10: 1 xuống , * Mũi vòng , ssk , 5 xuống ,
  Mũi lên chập 2 , Mũi vòng , 1 xuống . Lặp lại từ * cho đến hết.

  Hàng 12: 1 xuống , * Mũi vòng , 1 xuống , ssk , 3
  xuống , Mũi lên chập 2 , 1 xuống , mũi vòng , 1 xuống . Lặp lại từ * đến hết.

  Hàng 14: 1 xuống , * Mũi vòng , 2 xuống , ssk ,1
  xuống ,Mũi lên chập 2, 2 xuống ,Mũi vòng , 1 xuống. Lặp lại từ * đến hết.

  Hàng 16: 1 xuống, * Mũi vòng , 3 xuống , 1 mũi dời
  xuống , Mũi lên chập 2 , psso , 3 xuống
  , Mũi vòng , 1 xuống . Lặp lại từ * đến hết.

  Lặp lại từ hàng 1 đến hàng 16 thêm 5 lần nữa , ước chừng
  khoảng 40 cm từ điểm gầy mũi đến mép đan , sau đó :

  Hàng 1 ( mặt trái) : Đan lên
  Hàng 2 (mặt phải ): Đan xuống
  __________________  
  =====================================================

  Có mẫu khăn này khá đẹp, nhưng trình mình còn kém nên chưa dám thử làm. Bạn nào làm được thì chỉ giáo với, hihi. Mình lấy bài này từ hoitheuthua.net :)

  Khăn vặn thừng phối mầu

  Mẫu hoa văn:


  Chart:


  Em mạn phép dịch cái chart ra cho bạn nào lười đọc hình vậy  

  CO 9st with MC, then 12st with CC, then 9st with MC (use separate balls).
  - Row 1 (WS): s1, p1, k1, p1, k2, p6, (k1,p1)x2, k2, p6, (k1,p1)x3
  - Row 2: s1, k1, p1, k1, p2, k6, (p1,k1)x2, p2, k6, (p1,k1)x3
  - Row 3,5,7,9,11: repeat row 1.
  - Row 4: s1, k1, p1, k1, p2, CC 6st RC, (p1,k1)x2, p2, CC 6st LC, (p1,k1)x3
  - Row 6,8,12: repeat row 2
  - Row 10: s1, k1, p1, k1, p2, MC 6st RC, (p1,k1)x2, p2, MC 6st LC, (p1,k1)x3

  Ghi chú:
  - MC: main color (màu nền chính)
  - CC: contrast color (màu tương phản - ở giữa)
  - CC 6st RC: nhấc 3 mũi MC sang kim vặn thừng, giữ phía sau khăn, knit 3 mũi CC tiếp theo, quay lại knit 3 mũi MC ở kim vặn
  - CC 6st LC: nhấc 3 mũi CC sang kim vặn, giữ phía trước, knit 3 mũi MC, quay lại knit 3 mũi CC ở kim vặn.
  - MC 6st RC: nhấc 3 mũi CC sang kim vặn, giữ phía sau, knit 3 MC, knit 3 CC.
  - MC 6st LC: nhấc 3 mũi MC sang kim vặn, giữ phía trước, k3 CC, k3 MC.

  Đây, đan lên hoàn chỉnh nó như thế này ạ  (tùy thích thêm tua hay ko nhé ^^)  Khăn dễ hơn nhé. Cái này thì chắc là nhoáy nhoáy là xong í mà biggrin.gif 

  Bắt số mũi chia hết cho 3+2 (2 mũi này là để làm viền ^^). Mẫu đan là: 
  - Mũi đầu tiên nhấc. Mũi cuối cùng đan lên.
  - Còn trong hàng thì đan (K2,P1) cứ thế lặp lại cho hết hàng. 
  Xong 

  Đan kiểu này khăn rất mềm, dầy, lại được 2 mặt giống nhau nữa . Nhìn đơn giản nhưng cũng đẹp phết 

  PS: muốn tự học đan thì vào đây - họ bày cho các bước cơ bản để đan len, nhưng tiếng Anh nhé ^^
  Mấy ký hiệu phía trên:
  • K - mũi knit, gọi là đan lên hay đan thường, tức là khi đan thì đâm kim từ dưới lên
  • P - mũi purl, gọi là đan xuống hay đan móc, tức là khi đan thì đâm kim từ trên xuống
  Tạm thời thế đã nhé, mình mò tiếp đã biggrin.gif
  ===========================================================  Chart:
  Bắt 38 mũi;
  Dòng 1 và dòng 3 đan (k1, p1), đan như () cho đến hết dòng;
  Dòng 2 và dòng 4 đan (p1, k1), đan như () cho đến hết dòng;
  Dòng 5 đan (k1, p1) hai lần, đan (k6, p6) hai lần, k6, (k1, p1) hai lần;
  Dòng 6 đan (p1, k1) hai lần, đan (p6,3/3RC) hai lần, k6, (p1, k1) hai lần;
  Dòng 7 đan như dòng 5;
  Dòng 8 đan (p1, k1) hai lần, đan (p6, k6) hai lần, p6, (p1, k1) hai lần;
  Dòng 9 đan (k1, p1) hai lần, đan (3/3 RC, p6) hai lần, 3/3 RC, (k1, p1) hai lần;
  Dòng 10 đan như dòng 8;
  Dòng 11 đan như dòng 5;
  Dòng 12 đan như dòng 8;
  Đan lại như dòng 5 đến dòng 12 khoảng 38 lần;
  Đan lại như dòng 5 đến dòng 10 một lần;
  Đan lại như dòng 1đến dòng 4 một lần.

  Ghi chú:
  *(p6, 3/3RC): p6-đan 6 mũi p và 3/3RC-tương đương với 6 mũi k được chia làm 2 (3/3) và đan chéo thành vặn thừng.
  Nhưng
  đến dòng thứ 9 thì lại có 3/3 RC ở ngoài không có trong () như mũi
  trước đó, thì mũi 3/3 RC một mình đó cũng là tương đương với 6 mũi k
  được chia làm 2 (3/3) và đan chéo thành vặn thừng.
  ( link: http://www.danmoc.net/t18-topic)

  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 

   

  Chúc thành công!!!
  Download mẫu đan này ở đây nhé. 

  http://www.ziddu.com/download/8715598/cachdanhoalavadep.rar.html


  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 


  Mẫu móc gang tay cho bạn trẻ


  Link:

  http://www.ziddu.com/download/8794001/Dangangtay.rar.html
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = =   == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 


  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  Mẫu này đẹp lắm nha cả nhà happy1 
  Em mới "chộp" được cái mẫu khăn này, thấy duyên dáng qua nên phải share cho cả nhà ngay lập tức (Đặc biệt còn là gợi ý cho bạn lanphuong.tb trên topic Khăn, mũ, găng tay, túi xách... ở trang 7 ạ, em thấy áp dụng chuẩn nhất cho các bạn trẻ thích màu rực rỡ). Hy vọng chị admin sớm duyệt & add vô cho em Smile  Đây là BẢN GỐC ạ

  Và đây là bản dịch của em:

  Đo đạt (Gauge) :
  (trước đây em ko coi trọng lắm phần này nhưng mới đây em gặp phải tai nạn thực tế,do đó ko tự nhiên mà mọi tác giả cho cái phần này vào, đó là để tránh khỏi rủi ro đáng tiếc khi lên khăn k đẹp như mẫu, còn do chất liệu len và kích cỡ que đan --> rất quan trọng đấy ạ)

  16 mũi = 10cm, thử trên mẫu đan cơ bản (xuống mặt phải, lên mặt trái). Hãy đảm bảo là mọi người đều kiểm tra kích thước trên mẫu của mình nhé! Nếu mẫu của bạn đã khớp với kích thước trên mẫu gốc, thì sản phẩm cuối cùng mới có kích thước đúng như mẫu và sẽ đảm bảo ko bị thiếu len. Nếu số mũi và số hàng bạn đan trên 1 diện tích 10cm2 ít hơn mẫu gốc, hãy thử dùng móc hoặc que đan nhỏ hơn; ngược lại thì hãy dùng que lớn hơn.

  Diễn giải mũi đan (stitch explanation):
  Trượt-2 xuống chung-luồn (sk2p): Cụ thể như sau
  1. Trượt mũi tiếp theo từ que trái sang que phải, như thể bạn đan nhưng bỏ qua (cái này là trượt lên, que chọc lên như đan mũi xuống ấy ạ)

  2. Đan tiếp 2 mũi xuống chung với nhau

  3. Cái mũi vừa trượt ấy ạ, dùng đầu kim trái luồn nó qua mũi số 2 vừa đan xong --> như vậy ta vừa giảm 2 mũi

  2 Trượt - 1 Đan (ssk) : Trượt 2 mũi tiếp theo như thể sắp đan, cùng lúc dùng que trái đan 2 mũi chung với nhau. Cho dễ hiểu thì xem clip này ạ 

  How to make SSK

  Thực ra 2 loại mũi này đều rất dễ cho những ai đã đan quen tay đấy ạ

  Những mũi trong * * tức là đan lặp lại

  Lưu ý: cái này ai cũng biết rồi nhưng vẫn ko thừa khi nhắc lại đâu ạ, vì theo bản năng đọc và quy ước của ta thì rất dễ nhầm khi đan.Tất cả các mũi có xuống đều là kim chọc lên (2 xuống chung với nhau, 1 xuống, 2 xuống v.v.)

  Mẫu đan:
  Thực hiện trên 21 mũi
  Hàng 1 (mặt trái): đan lên

  Hàng 2: 1 xuống, *(vòng sợi, 2 trượt-1đan)x2; 1 xuống; (2 xuống chung với nhau,vòng sợi) x2; 1 xuống* lặp lại ** 1 lần nữa

  Hàng 3: đan lên

  Hàng 4: 2 xuống, vòng sợi,
  2 trượt-1đan, vòng sợi,
  Trượt-2 xuống chung -luồn, vòng sợi,
  2 xuống chung với nhau, vòng sợi, 
  3 xuống, vòng sợi,
  2 trượt-1 đan, vòng sợi, 
  Trượt-2 xuống chung-luồn, vòng sợi, 
  2 xuống chung, vòng sợi, 
  2 xuống

  Hàng 5: đan lên

  Lặp lại từ hàng 2- hàng 5 đến khi được độ dài khoảng 106.5 cm (hoặc tùy ý) , kết thúc ở hàng 5. Chiết khăn.

  Kết thúc:
  2 đầu khăn lượn sóng

  Trông thì dài loằng ngoằng nhưng mẫu này dễ lắm ạ, level của nó chỉ ở mức easy+ thôi. Chúc mọi người thành công nhé! happy2
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  ( tiếp tục cập nhật ) ............
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 

  Hôm nay có bé hỏi mình cách đan 2 cái khăn này, mình có viết chart cho cả 2 khăn nên tiện mình post lên đây chia sẻ với mọi người luôn.

  Đầu tiên là khăn ca-rô

  Photobucket

  Chart của nó đây
  - chuẩn bị len sợi bông hơi to, 2 cuộn đen, 2 cuộn trắng
  - lấy 12 mũi
  - toàn bộ khăn là đan k (đan lên hết, cả 2 mặt đều đan như vậy luôn)
  - đan 4 hàng đầu tiên màu đen cho khăn nam, màu trắng cho khăn nữ (mình lấy màu như trong mẫu còn bạn có thể tự biến tấu cho phù hợp)

  Phần cải ca-rô:
   
  Giống như trong hình(mũi đen màu đen, mũi trắng màu xanh)
  h1: 3 mũi đen (mđ), 3 mũi trắng (mt), 3 mđ, 3mt
  h2: 3mt, 3mđ, 3mt, 3mđ
  h3 giống h1
  (bạn đan sao mà khăn có 3 hàng 4 sọc đen trắng đan xen)
  h4: 12 mt
  h5: giống h2
  h6 = h3
  h7 = h5
  h8: 12 mđ
  từ hàng 9 trở đi lặp lại như h 1 tới hàng 8, chu kỳ là 8 hàng.

  Đan như thế đến khi đạt độ dài nửa khăn thì quay ra đan một màu len (nam đen, nữ trắng)
  Phần trái tim thì bạn dùng len sợi bình thường, móc và đính vào khăn tại vị trí mà bạn muốn

  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 

  Khăn vặn thừng 2 dải màu (xanh, trắng)

   
  - chuẩn bị 2 cuộn len 1 màu xanh (x) và 1 màu trắng (tr)
  - lấy 35 mũi
  - h1: 8k xanh, 1 p xanh, 8k xanh, 1p trắng, 8k trắng, 1p trắng, 8k trắng
  - h2: 8p tr, 1k tr, 8p tr, 1k tr, 8p x, 1k x, 8p x
  - h3, 5 giống h1
  - h4, 6 giống h2
  - h7: vặn 8 mũi x đan k, 1p x, vặn 8 mũi x đan k, 1p tr, vặn 8 mũi trắng đan k, 1p tr, vặn 8 mũi trắng đan k
  - h8: giống h2
  - h9: giống h1
  nói chung là các hàng chẵn đan giống nhau, còn các hàng lẻ đan giống nhau
  ở vặn thừng đầu tiên thì tới hàng 7 là vặn, còn ở những lần vặn tiếp theo thì tới hàng 9 của vặn đó mới vặn tiếp, tất cả các hàng đều vặn giống nhau.
  cách tính vặn tiếp theo là: từ vặn trước là hàng 1, thì lần vặn sau là h9
  còn ở cuối khăn thì sau khi vặn xong đan thêm 7 hàng thì triết.

  Vậy thôi. Bạn nào biết đọc chart thì làm thử nha. Chúc bạn đan thật đẹp cho bản thân, tặng bạn bè, và đặc biệt là tặng 1 nửa rất tuyệt của bạn nha 


  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = =  
  Theo yêu cầu của một số bạn, mình có tìm được vài kiểu khăn nè, post lên các bạn coi nha....Chịu khó một chút sẽ có khăn đẹp cho ng ấy đó...

  Gầy 40 mũi. Nếu muốn khăn rộng hơn thì tổng số mũi bằng 40 + 1 số chia hết cho 14, ví dụ 54, 68, 82, ... 

  Đan 7 hàng mũi hạt gạo:
  Hàng 1, 3, 5, 7 (mặt trái): * 1 lên, 1 xuống * cho đến hết hàng
  Hàng 2, 4, 6 (mặt phải): * 1 xuống, 1 lên * cho đến hết hàng

  Bắt đầu đan hoa văn:
  Hàng 1 (mặt phải): B5, đan xuống cho đến khi còn 5 mũi, B5
  Hàng 2, 4, & 6: B5, 2 lên , * (1 xuống, 1 lên)x2, 1 xuống, 2 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5
  Hàng 3, 5, & 7: B5, 3 xuống, * 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 4 xuống *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 11 mũi, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 3 xuống, B5
  Hàng 8: B5, 2 lên , * 12 xuống, 2 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5
  Hàng 9: B5, 2 xuống, * 12 lên, 2 xuống *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5
  Hàng 10: B5, đan lên cho đến khi còn 5 mũi, B5
  Hàng 11, 13, & 15: B5, 2 xuống, * (1 lên, 1 xuống)x2, 1 lên, 2 xuống *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5
  Hàng 12, 14, & 16: B5, 3 lên, * 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 4 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 11 mũi, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 3 lên, B5
  Hàng 17: B5, 7 lên, * 2 xuống, 12 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 14 mũi, 2 xuống, 7 lên, B5
  Hàng 18: B5, 7 xuống, * 2 lên , 12 xuống * , lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 14 mũi, 2 lên , 7 xuống, B5

  Lặp lại từ hàng 1 đến hàng 18 cho đến khi được chiều dài như ý. Kết thúc ở hàng thứ 16.

  Đan tiếp 7 hàng mũi hạt gạo:
  Hàng 1, 3, 5, 7 (mặt phải): * 1 xuống, 1 lên * cho đến hết hàng
  Hàng 2, 4, 6 (mặt trái): * 1 lên, 1 xuống * cho đến hết hàng

  Đan kết thúc mũi.

  Ghi chú:

  B5 = 5 mũi đan như sau:
  Mặt phải: (1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống) nếu ở đầu hàng; (1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên) nếu ở cuối hàng.
  Mặt trái: (1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên) nếu ở đầu hàng; (1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống) nếu ở cuối hàng.

  -danmoc.net-
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  Mẫu khăn M30:  Cách đan:
   Gầy 26 mũi.

  Hàng 1–6: Đan xuống.

  Hàng 7: Đan xuống 3, *Đan xuống 1, Đan lên 1; lặp lại từ * cho đến khi còn 3 mũi, Đan xuống 3. 
  Hàng 8: Đan xuống 3, (Đan xuống vào mũi lên và đan lên vào mũi xuống) cho đến khi còn 3 mũi, Đan xuống 3. 
  Hàng 9–22: Lặp lại Hàng 7 và hàng 8 bảy lần.

  Hàng 23–27: Đan xuống.

  Hàng 28: Đan xuống 3, Đan xuống 4, *Đan lên 4, Đan xuống 4; lặp lại từ * cho đến khi còn 3 mũi, Đan xuống 3. 
  Hàng 29: Đan xuống 3, Đan lên 4, *Đan xuống 4, Đan lên 4; lặp lại từ * cho đến khi còn 3 mũi, Đan xuống 3. 
  Hàng 30 và 31: Lặp lại Hàng 28 và 29. 
  Hàng 32: Đan xuống. 
  Hàng 33–36: Lặp lại Hàng 28 và 29 hai lần. 
  Hàng 37–41: Lặp lại Hàng 32–36.

  Hàng 42–46: Đan xuống.

  Hàng 47: Đan xuống 3, *Đan lên 2, Đan xuống 1; lặp lại từ * cho đến khi còn 5 mũi, Đan lên 2, Đan xuống 3. 
  Hàng 48: Đan xuống. 
  Hàng 49–62: Lặp lại Hàng 47 và 48 bảy lần.

  Hàng 63–66: Đan xuống.
  javascript:bbstyle(-1)
  Hàng 67: Đan xuống 3, *Đan xuống 4, Đan lên 6; lặp lại từ * cho đến khi còn 3 mũi, Đan xuống 3. 
  Hàng 68: Đan xuống 3, Đan lên 20, Đan xuống 3. 
  Hàng 69: Đan xuống. 
  Hàng 70: Đan xuống 3, Đan lên 20, Đan xuống 3. 
  Hàng 71: Đan xuống 3, *Đan lên 5, Đan xuống 4, Đan lên 1; lặp lại từ * cho đến khi còn 3 mũi, Đan xuống 3. 
  Hàng 72–74: Lặp lại Hàng 68–70. 
  Hàng 75–79: Lặp lại Hàng 67–71. 
  Hàng 80–82: Lặp lại Hàng 68–70.

  Hàng 83–86: Đan xuống.

  Hàng 87–326: Lặp lại Hàng 7–86 thêm 3 lần. 
  Hàng 327–332: Đan xuống. 

  Đan kết thúc mũi.

  -danmoc.net-.

  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 


  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  Khăn vặn thừng 2 mặt 
   Post theo yêu cầu của chị pansy và chị buame ^^
  Directions :

  Special Abbreviation:
  Brioche Cable 12 Front is abbreviated BrC 12F, it means: sl 6 sts to cable ndl and hold to front, (yo, sl1, k2 tog) 2 times, sl sts from cable ndl back to left ndl, (yo, sl 1, k2 tog) 2 times. This sounds complicated at first, but it’s not hard once you get the hang of it.
  CO 26 sts
  Set-up row: K1, *yo, sl 1, k1; repeat from * to last stitch, k1.
  Rows 1-10: K1, *yo,sl 1, k2 tog; repeat from * to last stitch, k1.
  Row 11: K1, BrC 12F , (yo, sl 1, k2 tog) 4 times, BrC 12F, k1.
  Rows 12-22: work as for rows 1-10.
  Row 23: K1, (yo, sl 1, k2 tog) 4 times, BrC 12F, (yo, sl 1, k2 tog) 4 times, k1.
  Work rows 1-23 until scarf is desired length or until you run out of yarn, ending on row 17. Bind off in pattern omitting yarn-overs.

  Chúc cả nhà mình vui vẻ ^^ 


  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  Khăn tiếp nhé:
  Chart:
  Cable Pattern I (over 24 sts) 
  Rows 1, 3, 5, 7, 11, 13 and 15 (RS): K3, p5, k8, p5, k3. 
  Row 2 and All WS Rows: K8, p8, k8. 
  Row 9: K3, p5, 4/4 RC, p5, k3. 
  Row 16: K8, p8, k8. 
  Rep Rows 1-16 for Cable Pattern I. 
  Cable Pattern II (over 24 sts) 
  Rows 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 and 21 (RS): K3, p5, k8, p5, k3. 
  Rows 2, 4, 6, 8, and 10: K8, p4, k12. 
  Rows 11 and 23: K3, p5, 4/4 RC, p5, k3. 
  Rows 12, 14, 16, 18, 20 and 22: K12, p4, k8. 
  Row 24: K8, p4, k12. 
  Rep Rows 1-24 for Cable Pattern II. 
  Cable Pattern III (over 24 sts) 
  Rows 1, 3 and 11: K3, p6, k2, p2, k2, p6, k3. 
  Rows 2 and 4: K9, p2, k2, p2, k9. 
  Rows 5 and 9: K3, p6, 3/3 RC, p6, k3. 
  Rows 6, 8 and 10: K9, p6, k9. 
  Row 7: K3, p6, k6, p6, k3. 
  Row 12: K9, p2, k2, p2, k9. 
  Rep Rows 1-12 for Cable Pattern III. 
  SCARF 
  Cast on 24 sts. 
  Knit 6 rows. 
  Rep Rows 1-16 of Cable Pattern I ten times. 
  Rep Rows 1-24 of Cable Pattern II six times. 
  Rep Rows 1-12 of Cable Pattern III twelve times. 
  Rep Rows 1-24 of Cable Pattern II six times. 
  Rep Rows 1-16 of Cable Pattern I ten times. 
  Knit 6 rows. Bind off. 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  Một cái khác. Khăn hình lá. HIx vẫn không phải cái khăn mình mơ ước
  Chart:
  PATTERN STITCH 
  Lace Pattern (multiple of 17 sts, decreasing to 15 sts on Rows 2–7) 
  Row 1 (WS): Purl across. 
  Row 2 (RS): *K1, yo, k1, k2tog tbl, p1, k2tog, k1, p1, k2, p1, k2tog, k1, p1, k1; rep from *. 
  Row 3: *P4, (k1, p2) twice, k1, p4; rep from *. 
  Row 4: *(K1, yo) twice, (k2tog tbl, p1, k2tog), p1, (k2tog tbl, p1, k2tog), (yo, k1) twice; rep from *. 
  Row 5: *P5, (k1, p1) twice, k1, p5; rep from *. 
  Row 6: *K1, yo, k3, yo, sk2p, p1, k3tog, yo, k3, yo, k1; rep from *. 
  Row 7: *P7, k1, p7; rep from *. 
  Row 8: *K1, yo, k5, yo, sk2p, yo, k5, yo, k1; rep from *. 
  Rep Rows 1-8 for Lace Pattern.

  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  Thêm một khăn nữa (cũng mới học và đã đan thành công):

  -Số mũi chia hết cho 4, dư 2.
  - Hàng 1: mũi đầu bỏ không đan, đan 2 k, vắt len sang, đan thêm 2 k => như vậy được 2 k, 1 mũi giả, 2 k (tổng cộng là 5 mũi với mũi giả ở giữa)(không tính đến mũi đầu bỏ không đan). Que đan bên tay trái lấy mũi giả ở giữa vắt sang 2 k như khi triết khăn vặy. (hay chính là lấy mũi giả thứ 4 vắt sang, qua mũi thứ 5,6)
  - Hàng 2: giống hàng 1.
  Vẫn lại mong mọi người hiểu và đan thành công.

  Hình mẫu do em Buitrang88 đan thực nghiệm và bổ sung. Cám ơn em
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  Thấy cái mẫu này hay hay


  DIRECTIONS:

  CO 31 sts.
  Note: Slip first st of every row purlwise, then bring yarn between needles to back of work, ready to knit the next stitch.

  Row 1: K all sts.
  Row 2: Sl1, k13, sl1, k2tog, psso, k14. (29 sts)
  Odd numbered Rows 3-17: Sl1, k to end.
  Row 4: Sl1, k12, sl1, 2tog, psso, k13. (27 sts)
  Row 6: Sl1, k11, sl1, k2tog, psso, k12. (25 sts)
  Row 8: Sl1, k10, sl1, k2tog, psso, k11. (23 sts)
  Row 10: Sl1, k9, sl1, k2tog, psso, k10. (21 sts)
  Row 12: Sl1, k8, sl1, k2tog, psso, k9. (19 sts)
  Row 14: Sl1, k7, sl1, k2tog, psso, k8. (17 sts)
  Row 16: Sl1, k6, sl1, k2tog, psso, k7. (15 sts)
  Row 18: Sl1, k5, sl1, k2tog, psso, k6, CO 9 sts. (22 sts)
  Row 19: Sl1, k21, CO 9 sts. (31 sts)
  Work Rows 2-19 8[12, 17] times more, then work Rows 2-17 once.

  Proceed to End Rows.

  End Row 1: Sl1, k5, sl1, k2tog, psso, k6. (13 sts)
  Even Numbered End Rows 2-10: Sl1, k to end.
  End Row 3: Sl1, k4, sl1, k2tog, psso, k5. (11 sts)
  End Row 5: Sl1, k3, sl1, k2tog, psso, k4. (9 sts)
  End Row 7: Sl1, k2, sl1, k2tog, psso, k3. (7 sts)
  End Row 9: Sl1, k1, sl1, k2tog, psso, k2. (5 sts)
  End Row 11: K1, sl1, k2tog, psso, k1. (3 sts)
  End Row 12: K3tog. Break yarn. pull through rem st and pull tight.

  Note: 
  sl1-k2tog-psso: slip one stitch knitwise, knit the next two stitches together, pass the slipped stitch over
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  Đan khăn này cần 2 cỡ que khác nhau. Theo hướng dẫn là que đan size 4US (3.5mm) và size 7US (4.5mm)

  HƯỚNG DẪN:

  * With size 7 needles, cast on 48 stitches.
  Row 1, 3, 5: Knit.
  Row 2, 4, 6: Purl.
  * Change to size 4 needles:
  Row 7: *K2tog* 24 times (you'll end up with 24 stitches on the needles)
  Row 8-12: Knit.
  * Change to size 7 needles:
  Row 13: *Kfb* 24 times (you'll end up with 48 stitches again).

  Repeat rows 2-13 until you've reached the length you want. 
  Bind off.

  Note: Kfb: knit 1 stitch in the front, then in the back. 

  Nhà em chưa đan thử nhưng có vẻ đơn giản ^^ mà trông cũng đẹp. Chọn mầu len hợp là tặng mẹ hoặc mẹ chồng được đấy 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  ko phải khăn nhưng có tác dụng giống khăn nên em post lên chị em tham khảo:

  Zakka neckwarmer:  Supplies
  Size 10 needles
  100% cotton 4 PLY yarn
  large sewing needle
  button of your choice
  SK2P - Slip 1, knit 2 together, pass slip stitch over k2tog
  Directions
  Cast on 19 stitches
  Row 1 - Purl
  Row 2 - K1, *yo, k1, SK2P, k1, yo, k1; repeat from * to end
  Repeat rows 1 and 2 for desired length (neck warmer should measure no longer than one inch longer than neck circumference.
  last row - Purl
  bind off, leave a tail to sew button
  Sew the button to the end that you binded off. 
  The eyelets in the pattern create natural button holes, so you don't have to add any.
  * If using cotton, remember it will stretch out a little. 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  Kiểu này đan dễ ẹt, cực đơn giản và rất nhanh ^^. Các chị trong này chắc chả buồn đan kiểu này nữa 
   nhưng em cứ post lên cho các bạn mới tập đan biết nhé. 
  Bắt số mũi chia hết cho 3+2 (2 mũi này là để làm viền ^^). Mẫu đan là: 
  - Mũi đầu tiên nhấc. Mũi cuối cùng đan lên.
  - Còn trong hàng thì đan (K2,P1) cứ thế lặp lại cho hết hàng. 
  Xong 

  Đan kiểu này khăn rất mềm, dầy, lại được 2 mặt giống nhau nữa. Nhìn đơn giản nhưng cũng đẹp phết 


  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  Khăn vặn thừng này (dạo này em chết ngập với cái thể loại này):  (hình minh họa do bạn Trang đan nên...)

  GAUGE:
  9 1/2 sts = 4 in. [10 cm over Scarf Pattern Stitch.] BE SURE TO CHECK YOUR GAUGE. When you match the gauge in a pattern, your project will be the size specified in the pattern and the materials specified in the pattern will be sufficient. If it takes you fewer stitches and rows to make a 4 in. [10 cm] square, try using a smaller size hook or needles; if more stitches and rows, try a larger size hook or needles.
  STITCH EXPLANATION:

  CABLE STITCH EXPLANATIONS 
  T3B (Twist 3 Back) Slip 1 st to a cable needle and leave at the back of your work, k 2 sts from your left needle, then p the1 st from cable needle. 
  T3F (Twist 3 Front) Slip 2 sts to a cable needle and leave at the front of your work, p 1 st from your left needle, then k the 2 sts from cable needle. 
  C3B (Cable 3 Back) Slip 1 st to a cable needle and leave at the back of your work, k 2 sts from your left needle, then k the 1 st from cable needle. 
  C3F (Cable 3 Front) Slip 2 sts to a cable needle and leave at the front of your work, k 1 st from your left needle, then k 2 sts from cable needle. 

  SCARF 
  With A, cast on 19 sts. 
  Row 1 (Right Side): K1, *p1, k1; repeat from * to end of row. 
  Row 2: Repeat Row 1. 
  Row 3: K1, p1, k1, p2, k2, (p1, k1) twice, p1, k2, p2, k1, p1, k1. 
  Row 4: K1, p1, k3, p3, k1, p1, k1, p3, k3, p1, k1. 
  Row 5: K1, p1, k1, p2, T3F, k1, p1, k1, T3B, p2, k1, p1, k1. 
  Row 6: K1, p1, k4, p2, k1, p1, k1, p2, k4, p1, k1. 
  Row 7: K1, p1, k1, p3, T3F, p1, T3B, p3, k1, p1, k1. 
  Row 8: K1, p1, k5, p5, k5, p1, k1. 
  Row 9: K1, p1, k1, p4, sl the next 3 sts to a cable needle and leave at the back of your work, k2, sl 3 sts from cable needle back onto left needle, sl 2 of these sts back onto cable needle and leave at the back of your work, p1, k the 2 sts that are on the cable needle, p4, k1, p1, k1. 
  Row 10: K1, p1, k5, p5, k5, p1, k1. 
  Row 11: K1, p1, k1, p3, C3B, p1, C3F, p3, k1, p1, k1. 
  Row 12: K1, p1, k4, p2, k1, p1, k1, p2, k4, p1, k1. 
  Row 13: K1, p1, k1, p2, T3B, k1, p1, k1, T3F, p2, k1, p1, k1. 
  Row 14: K1, p1, k3, p3, k1, p1, k1, p3, k3, p1, k1. 
  Repeat Rows 3-14 ten more times. 
  Change to B and repeat Rows 3-14 eleven times. 
  Then work Rows 1 and 2 again. Bind off. 

  FINISHING 
  Weave in ends. 

  ABBREVIATIONS / REFERENCES
  Click for explanation and illustration 
  k = knit p = purl 
  sl = slip st(s) = stitch(es) 

  (Ghi chú: hướng dẫn của họ là đan 2 màu, nhưng Trang chỉ đan 1 màu thôi)
  Link gốc: http://www.lionbrand.com/patterns/80678AD.html
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 

  Em thích mẫu này quá các chị ạ nhưng vặn thừng thì em biết rồi mà 2 cái hàng lượn sóng ở hai bên vặn thừng thì em nghĩ mãi không ra  . Các chị có chart thì cho em xin với, hay có ai biết hai hàng lượn sóng đó đan thế nào thì bày em làm với nhé. Cảm ơn các chị! 

  Trả lời: 


  Chị không đan mẫu này nên không biết chính xác đâu nhé. Em đan thử nghiệm rồi điều chỉnh thêm.
  Đan vặn thừng bị quăn hai mép chắc là do em không đan mũi bìa cho sản phẩm. Đối với khăn này có lẽ sẽ không bị như vậy vì họ đan bốn mũi hạt gạo ở hai cạnh khăn.
  Bắt 38 mũi.
  Ba hàng đầu đan hạt gạo.
  H1 và các hàng lẻ: 4 mũi hạt gạo, 1k, 4p, 1k, 6p, 1k, 4p, 1k, 6p, 1k, 4p, 1k, 4 mũi gạoH1, H2, 4, 6: 4 mũi hạt gạo, 1p, 4k, 1p, 6k, 1p, 4k, 1p, 6k. 1p, 4k, 1p, 4 mũi hạt gạo.
  H8: 4 mũi đầu đan hạt gạo, 1p, 2/2, 1p, 3/3, 1p, 2/2, 1p, 3/3, 1p, 2/2, 1p, 4 mũi hạt gạo
  Lặp lại 7 hàng đầu tiên.
  H16: 4 mũi hạt gạo, 1p, 2/2, 1p, 3\3, 1p, 2/2, 1p, 3\3, 1p, 2/2, 1p, 4 hạt gạo.
  Lặp lại 16 hàng.

  Lưu ý:
  - Đối với các nhóm mũi 4k (tức là vặn thừng 2/2, có thể thay bằng nhóm 2k (vặn thừng 1/1 để đường xoắn này nhỏ hơn.
  - Chu kỳ vặn thừng là 8 hàng có thể thay bằng chu kỳ 6 hàng nếu muốn vặn thừng sít hơn.
  - phân biệt giữa vặn thừng 2/2 3/3(vặn thừng trái) và 3\3 (vặn thừng phải). Nếu chỉ vặn thừng theo một chiều thì 2 mũi dưới trong nhóm 2/2 sẽ chìm xuống dưới khiến cho nhóm 2 mũi trên trở thành đường xoắn.
  - Khi đan thành công thì edit lại công thức và post lại vào phần mẫu đan khăn giúp chị + update ảnh sản phẩm của chính em + nhớ ghi phần tiêu đề là M0xy gì đấy theo thứ tự để các bạn tiện theo dõi và hỏi nhé. Cảm ơn em nhiều Smile

  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 

  Các kiểu đan khăn quàng cổ dành cho các girl

  Kiểu đan khăn thứ nhất
  Hình ảnh
  Để hoàn thành sản phẩm như trên chúng ta cần : 
  1, Dụng cụ : 
  - 2 cuộn len khác mầu ( đỏ và đen ) . Loại len là len đũa ( sợi to như đầu đủa 
  Với mầu len thì nên chọn 1 mầu sáng và một mầu tối. Theo Kim thì có một số mầu hợp nhau như sau : Trắng đan cùng với : đen , đỏ , cam , hồng, xanh lam đậm , nâu , hồng , . mầu đen có thể đan cùng với : trắng , vàng , hồng , đỏ , cam , hồng , ghi xám , ... cũng có thể đan 2 mầu gần giống nhau nhưng 1 đậm và một nhạt ví dụ hồng nhạt và hồng đậm , xanh rêu và xanh lá , nâu đậm và gr hi xám ... cái này tùy bạn chọn . 
  Nếu đan cho con trai thì nên dùng 1 mầu len hoặc là loại len khoang với tông mầu trầm như ghi xám , xám , đen , tràm , nâu đậm ,...( tuy nhiên nếu bạn trai của bạn muốn có khăn mầu hồng thì cũng ko sao . hihi ) 
  - tiếp theo đó là que đan : 1 đôi ( tất nhiên ). cỡ kim đan khảng 45 - 55. ( số 5 hoặc 6 ) . thực ra việc quy định cỡ kim cũng ko được thống nhất cho lắm. bạn nên chọn loại kim to gần bằng sợi len. nếu chọn Kim to quá đan sẽ rất nhanh nhưng mũi đan sẽ quá lỏng lẻo nhìn ko đẹp , nếu chọn kim đan quá nhỏ thì đan sẽ lâu và sản phẩm sẽ dầy và nhìn ko được mềm mại . Tốt nhất khi mua len thì bạn nên nhờ người bán len chọn cho 1 đôi kim đan phù hợp. 
  2, cách đan : 
  Kiểu đan trên rất là dễ nếu nhanh tay thì trong khoảng thời gian từ chiều đến tối là bạn có thể đan xong 1 cái khăn dài. 
  Nếu là len đũa thì bạn cần tạo mũi đầu khoảng 16 - 18 mũi . nhưng thật ra len đũa cũng có 2 loại to và nhỏ , và cũng có người thích khăn to và khăn nhỏ nên tốt hơn hết là bạn nên đan ước chừng khoảng 4, 5 hàng sau đó nếu rộng thì đan lại với số mũi nhỏ hơn , nếu nhỏ thì đan lại với nhiều mũi hơn . vậy ha. 
  sau khi làm mũi đầu thì bạn đan khoảng 4 ,5 hàng gấu bằng cuộn len mầu đỏ ( nếu thích , như năm ngoái thì khăn có gấu là " mốt " đó . hihi ) nhu khăn trên mẫu thì họ đan khảng 3 ,4 hàng: 1 lền , 1 xuống ( với số mũi là chẵn ) 
  sau khi đan gấu (ko nhất thiết phải có ) bằng mầu đỏ thì đến phần đan thân khăn : 
  hàng 1 : đan mầu đen ,đan lên cả hàng 
  hàng 2 : len đen, đan lên đến cuối hàng 
  hàng 3 : dùng len đỏ bên dưới lên để đan . đan lên đến cuối hàng 
  hàng 4 :len đỏ , đan lên đến cuối hàng 
  hàng 5 :dùng sợi len đỏ bên dưới để tiếo tục đan, đan lên 
  ......... 
  Vậy thôi, đến khi nào bạn cảm thấy dài vừa đủ thì dùng len mầu đỏ để làm gấu ( nếu lúc đầu làm gấu) 
  Cuối cùng là làm hàng cuối tức là triết đó . 
  thế là xong . tèn ten có khăn mới trong vòng một buổi tối. 


  Kiểu đan khăn thứ hai
  Hình ảnh
  dưới đây là hình phóng to mặt phải :(mặt phải có 2 đường vặn thừng ) 
  Hình ảnh
  còn mặt trái đây nè : ( có 3 đường vặn thừng )
  Hình ảnh
  Cách đan khăn này như sau: 
  Kim đan bằng len mầu đen, len TQ bình thường thôi hết khoảng 2,5 cuộn 
  Đầu tiên là làm 38 mũi khởi đầu. 
  Hàng 1( mặt phải ): 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên( nẹp ngoài ). (6 xuống, 6 lên, 6 xuống , 6 lên, 6 xuống). 1 lên, 1 xuống , 1 lên,1 xuống ( nẹp ngoài ) 
  Hàng 2 ( mặt trái ): nẹp ( giống như trên ) . 6 lên, 6 xuống, 6 lên, 6 xuống, 6 lên. nẹp ( giống như trên ) tất cả chỗ đan nẹp đều giống hàng 1 từ giờ Kim chỉ nói đến phần giữa thôi nhé. 
  hàng 3: giống hàng 1 
  hàng 4 giống hàng 2 
  hàng 5: giống hàng 1 
  hàng 6 giống hàng 2 
  hàng 7 : nẹp. 6 xuống, sử dụng kim thứ 3 là kim vặn thừng ( là kim ngắn hơn và nhọn cả 2 đầu ) nhấc 3 mũi đầu tiên của đoạn 6 xuống sang bên kim vặn thừng. ( chú ý là chỉ nhấc sang theo chiều hướng lên thôi chứ ko đan đâu nhé). đặt kim vặn thừng có 3 mũi đó ra mặt trước sản phẩm. đan 3 mũi lên ở kim bên trái sau đó đan 3 mũi lên ở kim vặn thừng ( chú ý lúc đầu nhấc mũi len ở đầu nhọn bên trái kim vặn thừng thì sau đó đan từ đầu nhọn bên phải của kim vặn thừng) như vậy là được một vặn thừng theo chiều từ phải sang trái. ( nếu để kim vặn thừng ở mặt sau sản phẩm thì sẽ được một vặn thừng theo chiều từ trái sang phải ). tiếp tục đan 6 xuống, làm một vặn thừng nữa, 6 xuống. nẹp. 
  hàng 8: nẹp, vặn thừng, 6 xuống, vặn thừng, 6 xuống, vặn thừng 
  Lập lại 8 hàng này sẽ được khăn như trên. 

  Còn vài kiểu nữa hôm nào mình post tiếp, 

  Cái này mình thấy trên net trong lúc dạo net

  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 

  Kiểu đan khăn khác: 
  Hình ảnh
  Kiểu đan này đan với số mũi chia hết cho 4 + 4 ( 2 mũi nẹp mỗi bên ) (số mũi chia hết cho 4 + 4 ví dụ như là đan 20 mũi ( 20 chia hết cho 4 ) cộng thêm 4 mũi nẹp nữa là tổng cộng phải đan 24 mũi. thật ra nói chia hết cho 4 là được rồi nhưng mà muốn nói rõ là nó có 4 mũi nẹp 2 bên nên mới là vậy. )
  Đan 4 chung với nhau có nghĩa là như bình thường thì em chọc que đan 1 mũi thôi thì ở đây em chọc liền 4 mũi 1 lần và đan thành 1 mũi. ko biết nói vậy em có hiểu ko ? cứ thử làm đi là biết ngay thôi em ạ.
  Hàng 1 :2 xuống , ( vòng sợi quanh kim bên phải 1 vòng, đan 4 xuống chung với nhau ) Lặp lại phần trong ngoặc đến 2 mũi cuối thì đan 2 xuống. 
  Hàng 2: 2 xuống , [1 lên, ( 1 lên , 1 xuống 1 lên ) vào mũi mà tạo ra bằng cách vòng sợi ở hàng trước] lặp lại phần trong ngoặc [...] đến 2 mũi cuối thì đan xuống. 
  Hàng 3 : đan lên hết 
  Lặp lại 3 hàng này. 
  Vậy là xong. hihi
  CHÚ Ý : Hàng thứ 3 nên đan lỏng lẻo, dùng 1 kim to hơn 3 đến 4 cỡ so với các hàng còn lại. Chiều cao của hàng 3 chính là chiều cao của hình tam giác tạo được trên sản phẩm. đan khăn này hàng thứ 3 rất lỏng và thường kéo cho mũi đan rộng gấp 2 ,3 lần bình thường, vừa đẹp mà vừa nhanh hơn rất nhiều.  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 

  Kiểu này hợp các bé gái
  Bắt mũi tùy ý..con gái có thể là 24-26...con trai to hơn,có thể là 30-36...
  Len to thì dùng que số 3...
  Len nhỏ dùng que số 2
  -H1: Mũi 1 bỏ k đan,móc que sang que phải luôn,còn lại đan xuống hết....
  -H2: Mũi 1 bỏ k đan,móc que sang que phải luôn,còn lạiđan xuống hết

  CỨ như vậy lặp lại đan xuống hết cho đến khi đạt chiều dài mong muốn

  Chúc thành công


  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = 
  Baì này do chị Mẹ Bé Hột viết em copy từ vê topic thắc mắc về nguyên vật llệu trong khi dọn dep.

  Khổ khăn: rộng 14.5cm, dài 106.5cm
  Đan thử:
  Bắt 14 mũi đan thử 18 dòng thì dừng lại đo xem có đúng tiêu chuẩn một miếng len vuông có cạnh 10cm hay không, nếu chưa đúng tiêu chuẩn này thì chọn lại sợi len (to hoặc nhỏ hơn) và loại kim đan (số to hoặc nhỏ hơn), sao cho miếng len đan thử đúng tiêu chuẩn thì mới có thể đan theo công thức này được. Chịu khó kỳ công một tí ấy ạ, nếu không đan xong nó to tổ chảng hoặc bé tí con con thì tức lắm!!! Kinh nghiệm xương máu của tớ đấy!
  Đan chính thức:
  Bắt 22 mũi. Đan lên 4 dòng.
  Dòng 1 and 3 (mặt phải) đan lên 3, đan xuống 5, đan lên 6, đan xuống 5, đan lên 3.
  Dòng 2 and các dòng mặt trái đan lên 8, đan xuống 6, đan lên 8.
  Dòng 5 (chú ý cái dòng này nha!): đan lên 3, đan xuống 5, nhấc 3 mũi tiếp theo (không đan nhé) sang một cái kim ngắn, bỏ ra mặt trái của khăn, đan lên 3 (tiếp ngay theo 3 mũi vừa nhấc ấy), rồi mới đan lên 3 mũi từ cái kim đan ngắn mà mình vừa nhấc 3 mũi vào đó (đến đoạn này nó cứ vặn vẹo sao đó, nhưng kệ nó, đừng lo lắng vội, vặn mới đúng kiểu vặn thừng, hay còn gọi là ...bánh quẩy! ), đan xuống 5, đan lên 3.
  Dòng 7 đan như dòng 1
  Dòng 8 đan như dòng 2.
  Lặp lại từ dòng 1- 8 nhiều lần cho tới khi khăn đủ dài, kết thúc ở dòng 8.
  Cuối cùng đan lên 4 dòng. Chiết. Hết rồi! Chúc thành công!!! 


  tham khảo thêm nhé 
 • Một số điều căn bản về đan móc
 • Tự học móc crochet bằng chart (hình + video clips)
 • Một Số Kiểu Đan Móc Găng Tay, Vớ, Áo Choàng, vv.. vv... (Gloves & Mittens, Socks, Ponchos & Shrugs, etc.)
 • Cách chọn len (how to choose yarn)
 • Cách chọn que đan (how to choose knitting needles)
 • Vài thứ cần thiết khi đan (Supplies needed for Knitting)
 • Cách tính lượng len cần dùng (Measure Yarn)
 • Cách chọn kiểu mẫu đan (How to find scarf patterns)
 • Vài điều về que đan (More about knitting needles)
 • Vài thứ cần dùng (some knitting tools)
 • Cách khởi đầu (cast on in doubled point needles)
 • Cách khởi đầu (kiểu 2) (cast on 2-needles method)
 • Cách khởi đầu (kiểu 3) (cast on - left hand)
 • Cách khởi đầu (kiểu căn bản) (long tail cast on)
 • Cách kết thúc (cast off)
 • Cách kết thúc (bind off or cast off method)
 • Cách đổi mầu len (change to another color)
 • Cách đổi mầu len (change color)
 • Cách đổi cuộn len mới (add second ball of yarn)
 • Vài mũi căn bản (đan xuống / knit stich / garter stich) (the basics)
 • Mũi đan lên (purl stich)
 • Vài lỗi thông thường (common mistakes)
 • Ứng dụng mũi căn bản (stockinette, rib, double rib, square knit stiches)
 • Ứng dụng mũi căn bản (seed stich)
 • Ứng dụng mũi căn bản (moss stich)
 • Yarn Over
 • Cách đan đường viền (borders)
 • Cách đan mũi basket weave
 • Ứng dụng: khăn quàng mũi basket weave
 • Ứng dụng: khăn quàng garter stich (knit stich)
 • Ứng dụng: khăn quàng stockinette stich (knit & purl stiches)
 • Ứng dụng: vài kiểu khăn quàng cổ
 • Ứng dụng: vài kiểu móc khăn quàng cổ (neck warmers - crochet)
 • Ứng dụng: thêm vài kiểu móc khăn quàng cổ (neck warmers - crochet)

 • Comments