Krónikáinkba rejtett őstörténetünk

Számtalan krónikánk létezik a Gesztától a Tarihi Üngürüszön át a Cicero kódexig. Mindet átvizsgálva több hasonlóság és kevesebb különbözőség állapítható meg.

Honnan származik a Magyarság?


Feljegyzéseink közös indító helyszíne Mezopotámia. A Magyar népemlékezet tehát Sineár földjéig a Tükrös folyó partvidékéig röpít vissza térben és időben.
Grandpierre Attila a Kárpát-medence több tízezer évre, a vízözön koráig visszamenőleg követhető kiolvasása a Tarihi Üngürüszből téves. Ilyen következtetést a mű elolvasása, értelmezése után nem lehet kijelenteni. Amikor ugyanis azt az információt olvassuk, hogy Hunor népe velük egynyelvű népességet talált a Kárpát-medencében, az 373-ra és a HUNOKra vonatkozik!
Erről nemcsak a Gesztáink, de egy római feljegyzés is tanúskodik, melynek során a hunok előtti lakosság meghódításakor tartott beszéde során II. Constantinus császárnak a "marha" kijelentést teszi, s feléje lábbelijét hajítja egy feltehetően Jász alán (Yazig) ember.

Ammianus Marcellinus római tábornok és történetíró, Rerum Gestarum című művének egyik fejezetében olvasható, mégis sokat elárul a Kárpát-medence lakóiról, azok nyelvéről. A történet szerint 359-ben a medence népe fellázadt a II. Constantinus római császár által kiszabott súlyos adók miatt. A császár személyesen próbálta a kedélyeket lecsillapítani, de még nagyobb zűrzavart okozott. Mivel az uralkodó az őslakókkal folytatott tárgyaláson sem engedett az elképzeléseiből, nem csökkentette a kiszabott adókat, egy elkeseredett résztvevő levette a csizmáját és hozzávágta a császárhoz, miközben a következő szavakat kiabálta: „Marha, marha!” A sértő szavak elhangzása után fellázadt a nép, nekirohant a császárnak, letépték arannyal beszőtt köpenyét és összetörték a trónját.

Rerum Gestarum, 1693-as kiadás

A vízözön sem csak egy esetben fordult elő a jégkorszak után, hanem az Al ubaid kultúra népe idején is volt egy, 6000 éve. A Mezopotámia és Kárpát-medence közötti kapcsolat pedig "mindössze 8000 éves, és a Kőrös kultúrához köthető.
De az úgynevezett Jemdet Nassr kultúra Dél-Mezopotámiában fellelt népe egyenesen Erdélyből Tatárlakáról települt át a Folyamközbe! Nimród neje sumér nevű a Tarihiban, Ankisza. Ez szumír szó égföldszülte jelentésű.

YouTube-videoklip


De nemcsak a mi krónikáink származtatják népünket a Kaukázustól délre, Irántól keletre található Mezopotámia területéről, hanem a De Administrando Imperio és Bíborbanszületett Konsztantin császár tanúsága szerint Bulcsú és Tormás (Tarmacsu) is! 948-ban vendégeskedtek Bizáncban, amikor megdöbbenve értesültek arról, hogy a görögök minket türköknek tartanak.
Ekkor ezt ők tagadták "non turcae" és megnevezték az őshazát is "Sabarto e asfali" A névbe kódolt helyszín Szubartu és az alsó Zab folyó vidéke, vagyis Adiabene. Ez a térség később azért érdekes, mert a Pártus Birodalom egyik tartománya, melynek helytartójától Pacurustól származtatják Jézus édesanyját Badinyíék!

De jelenthet még Alsó Zab szorost is, ha a Sab mint Zab, arto mint szoros és asfal mint alsó (ez utóbbi arab név, a hely akkori urai után).
Lényegtelen, mert mindkettő Észak-Mezopotámiára utal, ahogy a Cicero kódex 4 folyója is a Tigris, Eufrátesz, Kura, Araxses (Tükrös, Fűs, Kus ár, Kum ár).

Mellékesen jegyzem meg, hogy a Kisázsia-Mezopotámia részen Árpád város, Kedár (Kádár, Káttár), Nimród-hegy, Nimród város, Emesa és Hunor városok ordítják az akadémia felé, hogy hazaáruló szemetek vagytok!


A Magyar népemlékezet tehát NEM az: Ural, Altáj, Turán, Medence, Mú, Ataisz, Atlantisz, Szíriusz térségeiből indít, hanem világosan MEZOPOTÁMIA valamikor az ottani vízözön 6000 éves ideje utántól startol!

Mégpedig Kámmal.
Aki szőlőket ültet, árkokat ás a vízszabályozás miatt, s fiakat nemz hetet. Ebből Kus az kitől további hét fiú és nemzet származott ezek pedig:

5. az un. Szíz ág: Hunok, Magyarok (külön nép de testvérek!), Kunok (Fekete Hunok)

További ágak: Szakák (Ságok) Indiában (Indoszkíták), Khwarezmiek, Dákok (Tahók, Dahák, Tokhárok, Pártusok), Avarok, Kangárok (Besenyők), Árják (Jász, Alán).
 Érdekes, hogy Aradi Éva a Heftalita Birodalom népei között szintén ezeket írja le a Cicero kódex ismerete nélkül!


Legkeletebbre Hunor népe került de megállottak a Karacsánynál.

További kuriózum a Fehér Magyarok (Griffes Indás Onogurok) törzs és személyneveinek ismertetése ezek:
Uraság (azonos a Pártus Arsak klánnal, Emese vonala), Komor (Komár), Balog (Balk, Balk ár város a Kaukázusnál és Baktriában ez mágus központ volt, Balk folyó örmény hegyekből!), Kus (Kas), Úz, Derék (Dereg), Gud.
Őket a bolgárok támadása űzi a Medencébe a 7.században! Ez az a bizonyos besenyő támadás amiről Konsztantin ír, de az nem a 9.századi Árpád féle fekete Magyarokkal esett meg, hanem az imént említett törzsekkel!

Érdekes, hogy minden nemzettség 7 ágból áll, 7 törzsből, 7 vezérből.

Népmozgás még egy van a ciceróban, amikor Szava (Szavárdia, Szavária) királynője lázítására Abidezeg megtámadja a Magyar Zug fejedelmet. Előzményként Bükkösi nevű Magyar ifjú feleségül veszi Szava királynéjának leányát Zediket. Az anya beleszeret vejébe, de ez viszonzatlan marad. Ekkor esküszik bosszút. Előbb elátkozza a Magyar fejdelmet, aki ettől iszákos lesz és nem tud védekezni népével, majd ráuszítja hadvezérét. Már majdnem tragikussá válik a helyzet, mikor Zug helyére Ráz vezér lép és  megmenti a Magyarokat. De legyengülvén menekülniük kell a Kapkog hegyére ahol Fok népével egyesülve lerázzák Szava igáját.

Attila és Árpád a Ciceróban.

Attila kiírtotta a gazt, Árpád már veteményez. Attila megszerezte, Árpád megis tartotta. Ezen hasonlatok révén kitűnik, hogy Árpád volt a nagyobb, mert ő maradandót alkotott a Medencében. Várakat épített, melyek megvédtek az ellenségtől.

A műben sok Attila dicsőítő ének van, de ezek semmi különösön , új információt nem jelentenek.

Árpád és a Pozsonyi csata.

A Cicero a Pozsonyi csata előzményeként egy Árpádnak szóló Táltos jövendölést tart számon, melynek során a Duna két oldaláról érkező hatalmas ellenség támad ránk. Árpád ígéretet tesz ennek preventív megakadályozására.
Már fia Zolta ("ki születésekor nagyot szólta" és nem Zoltán akinek neve a szultánból van) a kiskorú fejedelem van hivatalosan trónon, hasonlóan a frank gyermek Lajoshoz ő is tinédzser, így a valódi hatalmat a bölcsek tanácsa és a vezérek gyakorolják itt, a püspökök pedig a németeknél-amikor megindul a csata.
A Magyarok győznek, a nép megmenekül Zolta (Zsolt) meggazdagszik.

A Cicero kódex rovásbeírása

Tehát Árpád önfeláldozása melyet Álmoséval kever az utókor nem a Pozsonyi csata után, hanem előtt történhetett.
Így a fejedelem nem vezette a csatát, melynek előszele azonban még éltében támadt!

Töhötöm Erdély s a Székelyek ura lesz, de a 8.században!:


Géza az alkesz:

A Ciceró szerint Géza vedelt mint az állat és agyament állapotában tért át a judeokereszténységre, meghagyva régi Napimádó vallását is.

István alatt nem volt jó Magyarnak lenni:

István a nagy keresztény , még a Turultól kér tanácsokat, aki keletre röpködve jelzi neki, hogy népe visszavágyik Scythiába, mert utálja őt és törvényeit mint a szart.

Béla királytól fogva levette rólunk kezét a szentlélek:

1. Béla vadászott, mialatt nyugati kurvája késsel támadt a madárra, mely súgott az uralkodónak.
A madár nem pusztult el, de innetől kezdve a Szentlélek gondviselése helyett a sátán kockajátékában találtuk magunkat.

Mátyás kísérlete a régi szakrálitás helyreállítására:

Nyugati kurvája megmérgezi, nem ér célba.

Mohács a zárórész:
"Hajj de bűneink miatt gyúlt harag"

Elfordultunk Istenünktől a Mindenség urától kinek 4 eleme a tűz, víz, lég, főd vala. S idegen jehvák szolgálójaként, kínnal fizettünk árulásunkért.

A Cicero 1530 utántól rovódott, de egyházi és politikai torzításoktól mentesen vetíti elénk ősi dicső múltunkat, de jövőnket is, miszerint visszakell találnunk a Magyarok Istenéhez mely a 4 elem ura és az élet letéteményese!
Óvnunk kell környezetünket, mert vele együtt mi is elpusztulunk!
Az emberiség a föld elemeiből és a nap elemeiből jött létre, ne akarjunk hát mások lenni génjeinknél.

A világegyetem él" Grandpierre Attila

Felkell készülnünk a Szava királynő - féle ártó feketemágiákra, hiszen mi a Napisten és a Szentlélek madarának népe vagyunk, melyet a sötét erő nem szívlel!

Comments