INTEGRACIÓ SOCIAL (IS)

Els centres educatius i, en concret els centres d'ensenyament secundari, disposen dels recursos necessaris per a la formació acadèmica i, també, per a l'acompanyament de l'alumnat en el seu procés de creixement i maduració. 

És per això que hi ha en els centres docents, a més del professorat, personal que permet la tasca encomanada als instituts, i es disposa de:

  • PAS: Personal d'Administració i Serveis, és a dir, conserges, persones d'administració a la secretaria.
  • IS: Integració social, mediació, seguiment de l'absentisme, detecció de situacions personals amb necessitat d'ajut...
  • Servei de Menjador per atendre el bar-cantina de l'Institut al llarg del dia i, sobretot a l'hora de dinar.
  • Monitoratge: per a aquelles activitats no docents que ofereix l'institut: Biblioteca, activitats extraescolar d'esport, música, teatre...



La persona d'integració social té una funció clau en l'acompanyament personal de l'alumnat per aconseguir la disposició necessària per a les activitats de docència.