Tiravol, consultors i formadors

Publicacions i treballs de recerca, desenvolupament i investigació (I+D+i)

Traductor multi-idiomes          

Activitats de formació i divulgació al 2016

Activitats de formació i divulgació realitzades entre 2010 i 2015

Catàleg general de seminaris

Organització administrativa

 • Disseny i millora dels circuits administratius i documentals / 12 hores 
 • Implantació de millores en la gestió dels circuits administratius i documentals / 12 hores
 • Millora i simplificació de circuits administratius  / 12 hores
 • Normalització i estandardització de documents administratius  / 12 hores
 • Producció administrativa per quadres de comandament d’administracions públiques /30 hores
 • Simplificació i eficiència de circuits administratius per a l'e-Administració / 12 hores
 • Tècniques d’arxiu electrònic i documentació administrativa / 12 hores
 • Tramitacions electròniques. Bases per a una correcta implantació  / 12 hores

Sistemes basats en les TIC’s (tecnologies de la informació i les comunicacions)

Alguns dels nostres clients

 • Associacions i col·legis professionals d’arxivers, bibliotecaris, documentalistes, empresistes i enginyers industrials de l'estat espanyol, Aac- Catalunya, Aav - País Valencià, Acal - Castilla y León, Anabad - Aragón, Cobdc - Catalunya,  Eic - Catalunya,  Icotme - Girona.
 • Administracions públiques: formació i assessorament a ajuntaments, consells comarcals, diputacions, generalitat catalana, generalitat valenciana, ministeris i institucions públiques andorranes.
 • Fundacions i universitats: Autònoma de Barcelona, Barcelona, Jaume I de Castelló, Girona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra i Vic
 • Institucions formatives: Eada - Escola d'Alta Direcció i Administració, Eapc - Escola d'Administració Pública de Catalunya, Ict - Institut Català de Tecnologia

Publicacions amb ISBN disponibles

            

  podeu comprar-los: Associació d'Arxivers Valencians 

  I si voleu alguna cosa de nosaltres podeu utilitzar aquest correu de contacte   
  Comments