Kompostering i sorte plastsekker

Et alternativ til lukket kompostbeholder er å bruke solide plastsekker. Fra problem til ressurs.

Fyll opp sekken med hageavfall. Det ideelle er å blande "Grønt" og "Brunt" som du finner beskrevet under Kompostering, men dersom du tilsetter kompostaktivator kan det fungere bra også med bare løv eller gras også. Dersom du har kvister, klipp opp disse eller kjør dem i kompostkverna, 10 - 15cm er max. Om kvistene lager noen huller i sekken gjør ikke dette noe, siden du allikevel skal lage huller i sekken for lufttilgang.
Når sekken er full, knyt den igjen og sett den til kompostering.
Det vil til å begynne med bli en del varmeutvikling i sekken, så det meste at smitte og ugressfrø vil bli drept. Etterhvert som temperaturen i sekken synker, vil også meitemark finne vegen inn i sekken og hjelpe til med nedbrytingen.
Om du ikke benytter kompostaktivator kan det oppstå noe lukt, da bør sekken(e) plasseres et sted dette ikke blir til sjenanse for deg eller naboer.
Etter 3mnd til et år er innholdet så omdannet et det har blitt verdifullt jordforbedringsmiddel som kan blandes inn i jorda rundt busker eller i blomsterbed.
Det vil lønne seg å sette ut snegleåte i nærheten av disse sekkene, evt legge saltstein rundt som en barriære. Vær da oppmerksom på at vegetasjonen/jorsmonnet kan bli noe skadet. Alternativt kan det legges ut skjellsand rundt sekkene.

Her finner du mer om kompostering av hageavfall
Comments