Forebygging og bekjempelse av brunskogsnegler

Dette er et nettsted tilknyttet Facebookgruppa Vi som vil Mordersneglene til livs  © Odd Smedsrud


HEI OG VELKOMMEN

Dette nettstedet er et forsøk fra meg på å samle så mye som mulig av aktuell og oppdatert informasjon som mulig om Brunskogsnegl.
Det er mange nettsteder du kan hente
informasjon, men mye er spredd forskjellige steder. Jeg vil rette en stor takk til aktive sneglebekjempere, stort sett i Facebookgruppa, men også andre som på hver sin måte har bidradd med oppdatert god infomasjon. For at dette nettstedet skal være så oppdatert som mulig til enhver tid er jeg imidlertid helt avhengig av gode innspill.
Faktaark om Brunskogsnegler

For de som har kommet inn på dette nettstedet for å finne en lettvint måte å utrydde brunskogsnegl på, må jeg dessverre skuffe. Det finnes ingen lettvinte løsninger som gir bra resultater.
For å begrense mengden av brunskogsnegl til et nivå vi kan leve med krever det en innsats fra flere hold.
Vi hageeiere spiller en viktig rolle, men næringsdrivende, bønder kommuner, fylkene og sentrale myndigheter har også en viktig rolle å spille.
Dette må være en fellesinnsats, der kunnskap, engasjement, holdninger og ikke minst utholdenhet er viktig.
Det må også settes av ressurser på mange kanter for at vi skal kunne lykkes.

  • For at vi skal lykkes er tilstrekkelig og riktig forskning viktig
  • Kunnskap som engasjerte sneglebekjempere må spres til så mange som mulig
  • Effektive bekjempningsmidler må gjøres tilgjengelig for de som er villige til å gjøre en innsats på fellesarealer
  • Så mange som mulig må delta i bekjempelsen og slutte å overlate ansvaret og innsatsen til andre
  • Kommuner og fylker må erkjenne at denne innsatsen også må ha tilstrekkelig ressurser

Når dette er sagt, det er altså mulig å få kontroll med dette problemet, men det forsvinner nok ikke ved at vi ser en annen veg


LA OSS GÅ I GANG Å TA TILBAKE NORGE FRA BRUNSKOGSNEGLENE

Det legges forskjellige steder lister over "Sneglesikre" planter. Dette må være et tegn på at vi har resignert og akseptert at det vil være store mengder av brunskogsnegler også i framtida. Er det ikke bedre om vi bekjemper sneglene effektivt og selv bestemmer hva vi vil dyrke av grønnsaker, bær og prydplanter??


For å bekjempe snegler er det mange metoder som kan benyttes. Det lønner seg å bruke forskjellige metoder, siden det kan være stor variasjon på hva som lokker sneglene mest effektivt. Dette er de metodene som anbefales å enten kombinere eller å veksle mellom:
Lov om dyrevelferd

Tidligere hadde vi noe som het Dyrevernloven, men denne ble i 2009 erstattet av Lov om dyrevelferd.

I § 2. Virkeområde
står det at dette gjelder for "pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte dyr dersom sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos levende dyr."

I § 12. Avliving
står det "Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte" Dette vil i praksis bety at dyr ikke skal påføres unødig lidelse ved avlivning.

Her vil jeg legge til at her framgår det klart av loven at bruk av salt, eddik og salmiakk ikke er å anse som forsvarlig når det gjelder dyrevelferd for de arter som omfattes av lovenI tillegg til dette er det selvsagt plukking og avlivning, enten klipper du dem eller samler dem i spann eller bøtte og heller kokende vann over. Ikke bruk salt eller salmiakk til avlivning.
Jernfosfatmidler kan også benyttes, men det er tvil om hvor effektivt dette er til å drepe snegler - se forskningsrapport fra Bioforsk 2011


NB: Denne WEB-siden er mitt personlige bidrag i kampen mot brunskogsneglen. Det er ikke en offisiell side for sneglebekjempelse, men sammenfaller oftest med opplysninger fra Bioforsk.
Om noen har tips om feil eller innhold som mangler, gi meg tilbakemelding på epost

Noen spørsmål er tatt med under :"Forebygging og bekjempelse av brunskogsnegler"
Andre spørsmål kan være lagt under "Spørsmål og svar"Liste over undersider
Her er erfaring som er samlet etter praktisk bekjempelse av brunskogsnegler. Ved feil og mangler, vennligst gi tilbakemelding på Facebookgruppa.
Tilbakemeldinger mottas også på epost