A projekt

Pályázati azonosító:
TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0025

Projekt címe:
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézetben

Kedvezményezett neve és elérhetõsége:

Luminczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10.
titkarsag@lumniczerkorhaz.hu


Támogatási összeg:
386.270.447.-

A projekt időtartama:
2011.06.27-2015.12.31.

A támogatás intenzitása:
100 %

Projekt rövid bemutatása:
A projekt a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet által 2011 és 2012 években megvalósított fejlesztéseket tartalmazza: 
  • „B” épületszárny átalakításával és bővítésével kapcsolatos munkálatok megrendelésére, 
  • a diagnosztikai eszközök, kézi diagnosztikai eszközök, 
  • laborberendezések, 
  • műtéti eszközök és orvostechnológai eszközök beszerzése 
Ezen beszerzésekre egyenként lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozói szerződés keretében került sor. 
A kórház 2015.12.31-ig előzetes igényfelmérésen alapuló informatikai eszközök, valamint hozzájuk kapcsolódó szoftverek beszerzését valósítja meg. 
A projekttel kapcsolatos menedzsment feladatok ellátását megfelelő szakképesítéssel és szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak látják el.
A projekt megvalósításához kapcsolódó, a jogszabályok által kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását külső szolgáltató végzi el vállalkozói jogviszony keretében. 
A projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (fénymásolópapír, toner, irodaszer) költségkategóriában szerepelnek a pályázati anyagok összeállításához, a közbeszerzési eljárások iratanyagának fénymásolásához és scanneléséhez, valamint a teljeskörű projektdokumentáció összeállításához szükséges anyagok. 


Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály 
1373 Budapest 5. Pf. 609.