Sự thật về tính minh bạch của vietlott dưới góc nhìn của chuyên gia

Ch trong thi gian ngn đã có ti 5 ngưi trúng gii Jackpot ca x s đin toán Vietlott có tr giá hàng chc t đng. Điu này dy lên mi nghi ngi v tính ăn gian, sáng t ca chiếc hình x s mi "du nhp" vào Vit Nam này.


mc dù ch mi du nhp vào Vit Nam mi ch 4 tháng, nhưng cái tên "Mega 6/45" đã tr thành rt "hót" khi gn đây ngưi trúng đc đc ca dòng hình x s mi này liên tc xut hin. Gây giảm doanh thu rất lớn cho các doanh nghiệp xsmb cũng như các doanh nghiệp xổ số trên cả nước

Ch trong vòng 1 tháng rưi đã mang 5 ngưi trúng gii Jackpot có giá tr tin thưng lên ti hàng chc t đng.

Ngưi trúng gii trưc nht vào ngày 16/10 là gia đình ông Thái Trà Vinh, s hu tin thưng 92 t đng. Ngưi trúng thưng th 2 vào ngày 2/11 là 1 ngưi Đng Nai s hu s tin thưng trên 65 t đng.

Ngày 13/11, Vietlott công b kết qu m thưng ln th 51, xác đnh mang ngưi trúng thưng gii đc trưng ln th ba s hu hơn 71 t đng ti t Qung Ngãi.

Và ln trúng gn nht là kỳ quay thưng s 54 s hu hơn 56 t đng ngày 20/11. Và mi nht là ngày ba qua 27/11 li vi ngưi trúng Jackpot vi tr mc giá thưng lên đến gn 55 t đng.

Chính vic liên tc xut hin ngưi trúng đc đc đã dy lên mi nghi ngi v tính ăn gian ca chiếc hình x s mi "du nhp" vào Vit Nam này.

K v s tht thưng này trên báo NĐT, GS. Hà tôn vinh, chuyên gia ngưi Vit quc tch M có đa dng năm nghiên cu v ngành ngh trò chơi vi thưng cho biết, x s đin toán là mt dòng hình x s thông dng trên thế gii, đã s hu mt vài chc năm M, ch tr 1 s bang vì lý do tôn giáo mà ko phi chăng phép lưu hành.

Sau đy, nó mang lan rng ra các nưc khác, hin ti s hu c Vit Nam. Điu này đ cp lên, chiếc hình này đã mang s kim nghim, có h hết các nhân t đ hình thành nên s thành công lúc bt đu mt môi trưng mi như khoa hc, gii thưng, kinh nghim, xác xut trúng, s may mn ca ngưi chơi…

Theo tính toán, xác xut trúng thưng ca loi này là 1/8 triu. không nhng thế, thc tế trong vòng hơn mt tháng cách đây không lâu mang đến 4 ngưi trúng thưng.

Điu này, th nht phi đ cp đến là s may mn ca ngưi chơi. có th 6 tháng sau, 1 năm sau ko có ngưi nào trúng thưng thì sao?

Càng lâu không vi ngưi trúng thì s tin lũy kế gii đc thù s càng ph thông, khi đy thì li càng vi ph quát ngưi chơi. Thm chí có khi s có đa dng ngưi trúng, lúc này thì s tin trúng jackpot s càng b chia nh ra.

"Hin nay, theo Thng kê ca Vietlott, s vé bán ra đã đt 4 triu, tc th xác xut trúng thưng s là 50%, gii cao nht cho 1 ln quay thưng là 12 t đng. S tin này ly đâu ra?

Thông thưng bán nhiu vé thì đã có 50% ca 12 t, nhưng gi d bán ít mà đã trúng thì đó là vn may ca ngưi chơi. đy, tôi chưa k đến chuyn ăn ln, ch nhc v xác xut", ông nhc.

Nói v kh năng ăn ln ca dòng hình x s này, ông Vinh nói: "tôi không khng đnh s hu hay ko chuyn Vietlott gian lu, nhưng tôi thy điu đó rt khó. Vì hin nay k thut, giám sát đã rt tiên tiến ri".

Ông ly c liu, như ngày trưc, mt s nơi, có hin tưng ăn gian bng vic gn mt mnh st mng vào trong qu cu x s, bên ngoài lng quay thì mang gn nam châm, như vy thì các s mà ngưi ăn gian hi vng trúng b hút ra ngoài s s hu xác xut cao hơn.

Nhưng đó là câu chuyn ca ngày xưa ri, ngày nay k thut hay hơn phn nhiu. Hoc như chuyn ngày trưc chúng ta làm cho x s cào, công ngh in ko đưc, đưa ra ánh sáng là thy, s trúng thì gi li mà s không trúng thì bán ra.

Trưc vn đ cho rng vic mi ngày b ra vài trăm nghìn đ sm vé có nh hưng gì đến kinh tế xã hi hay không, ông Vinh cho rng không mang vn đ gì. "Nếu Vietlott không bán x s, B tài chính và Nhà nưc s hu 25% thuế không", ông k.


Ông Vinh giám đốc công ty xo so dong thap cũng cho rng, đâu phi ngưi dùng là tu nhiu tin, mi ngưi ch vài vé, vài trăm nghìn, trong kh năng ca Mình, h chu khá, vì h mun có dp đi đi ch chng phi mi ngưi mi ngày b ra c t đng đ tìm x s. do vy hiu ng ph hi , thit hi là rt nh.

Còn nói v vn đ đóng góp, loi hình x s nào cũng là đóng góp cho ngân sách c. Ch khác là x s truyn thng thì đóng góp trc tiếp cho ngân sách đa phương còn x s đin toán thì đóng góp vào ngân sách, v B tài chính. B ngun vn hoàn toàn vi quyn dùng tin y đ phân b v các đa phương đ thc hin mc tiêu kiến thiết.

"V cnh tranh, cô và tôi cùng m nhà hàng, nhưng ngưi nào nu ăn ngon hơn thì tt nhiên ngưi mua s mua đến ph biến hơn. Câu chuyn v x s cũng vy thôi. Đu là hình thc gii trí, chiếc nào hp dn hơn thì ngưi ta chung hơn", ông k.