Phần mềm học tập lớp 6

Tin học dành cho THCS quyển 1

Phần 2: Những vấn đề cụ thể - Chương 2: Phần mềm học tập

Bài 5: Luyện tập chuột

Phần mềm Mouse Skills

Bài 6: Học gõ 10 ngón - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím

Phần mềm Mario

Bài 8: Quan sát Trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời

Phần mềm Solar System 3D Simulator

Comments